Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Przemyśl

W dniach 23.01–02.02.2018 roku odbędą się XI OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU NA PODKARPACIU. To ogromny projekt skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli, władz samorządowych, ludzi ze świata kultury i nauki, całego środowiska lokalnego i wszystkich zaiteresowanych. Jego celem jest przypominanie historii Żydów podkarpackich – ich życia, kultury, wkładu w rozwój regionu, a w końcu tragicznych losów z czasów II wojny światowej. Rokrocznie do organizacji obchodów włącza się dziesiątki instytucji: bibliotek, muzeów, szkół, uczelni, gmin oraz stowarzyszeń, fundacji itp.

W ramach omawianego przedsięwzięcia, 31 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu /ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10-12/, rozpocznie się spotkanie historyczne, poświęcone historii przemyskich Żydów.

W programie wydarzenia znajdą się referaty: Z dziejów przemyskich Żydów w okresie międzywojennym i podczas Holokaustu /dr hab., prof. UR Wacław Wierzbieniec/ i Judaika ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej /Bożena Figiela - MNZP/, spotkania z osobami rodzinnie związanymi z żydowskim Przemyślem /Dawid Ringler -Izrael, Jeffrey Cymbler- USA/ oraz występy artystyczne /Paulina i Szymon Stateczni – psalmy hebrajskie, uczniowie SP nr 1 w Przemyślu/.

Szczegóły dotyczące obchodów znajdują się w załączonej broszurce.
Serdecznie zapraszamy.

Autor: Elżbieta Krupa