Odjazdowy Bibliotekarz – spotkanie organizacyjne

Przemyśl

3 czerwca 2020 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu pragnie przyłączyć się do ogólnopolskiej kampanii rowerowo – czytelniczej pn. Odjazdowy Bibliotekarz.
 
Do współorganizacji tego wydarzenia zaprosiliśmy bibliotekarzy bibliotek szkolnych, uczelnianych oraz publicznych miasta i regionu. Na propozycję współpracy odpowiedzieli przedstawiciele Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz członkowie Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy bibliotek szkolnych /I LO w Przemyślu, II LO w Przemyślu, ZSU-HiG w Przemyślu, ZSEiO w Przemyślu, M-SCKZiU w Przemyślu, SP Nr 6 w Przemyślu, SP w Medyce, SP w Hermanowicach/.
 
5 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie organizacji edycji Odjazdowego Bibliotekarza w Przemyślu. Na wstępie omówiono podstawowe założenia ogólnopolskiej kampanii, zaprezentowano film z przebiegu przykładowej akcji oraz przedstawiono szczegółową koncepcję planowanego rajdu. W dalszej części spotkania zespół doprecyzował najważniejsze kwestie tego przedsięwzięcia, jak np.: aspekty prawne (przejazdu rowerowego, ilości opiekunów, ubezpieczenia uczestników), termin, ramy czasowe, trasa, atrakcje towarzyszące, fachowe wsparcie (pomoc medyczna, techniczna, służb porządkowych) itp.
 
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia… Jednakże zainicjowana praca „odjazdowego sztabu” zdecydowanie przybliżyła nas do rajdu rowerowo – czytelniczego w naszym mieście. Wkrótce bibliotekarze bibliotek szkolnych, uczelnianej, publicznej i pedagogicznej wraz z innymi miłośnikami książek przejeżdżać będą na rowerach ulicami Przemyśla i okolic promując czytelnictwo, propagując aktywny wypoczynek, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz popularyzując lokalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Wspólnie z zespołem nie możemy się już doczekać!

Autor: Agnieszka Biedroń