Oferta prelekcji popularyzujących czytelnictwo dla rodziców

Przemyśl

PBW w Przemyślu, wspierając szkoły w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, przygotowała ofertę prelekcji prowadzonych w ramach pedagogizacji rodziców:

„Wychowanie przez czytanie, czyli o roli książki  w życiu człowieka”
oraz
„O literaturze stwarzającej przestrzeń do dialogu z nastolatkiem,
czyli książki biblioterapeutyczne w szkole i rodzinie”
 
Pierwsza prelekcja (prow. Elżbieta Krupa) przedstawia zalety czytania książek, ich rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, podkreśla ogromną rolę rodziny w kształtowaniu kultury czytelniczej młodych ludzi oraz tworzeniu właściwego klimatu do obcowania z książką.
 
Prelekcja druga (prow. Agnieszka Biedroń) przybliża polecane przez biblioterapeutów polskich lektury terapeutyczne, których nadrzędną wartością jest otwarcie rodzicom pola do rozmowy (z dorastającymi dziećmi) na niełatwe tematy, np.: o zmaganiach z chorobą, oswajaniu ze śmiercią, problemach współczesnej młodzieży (np.: uzależnienia od alkoholu, narkotyków, Internetu; zjawisko przemocy i agresji wśród młodych ludzi; ucieczek z domu; zaburzenia odżywiania i problem akceptacji siebie, swojego wyglądu), o pokonywaniu trudności, ograniczeń, przezwyciężaniu słabości i zamienianiu porażki w sukces. Prelekcja zwraca uwagę również na publikacje dla młodzieży traktujące o poszukiwaniu mądrości życia, odkrywaniu pasji, talentu i dążeniu do osobistego sukcesu – rzeczy fundamentalnych dla życia naszych dzieci i uczniów.
 
Jeszcze raz serdecznie zachęcamy do skorzystania z powyższej oferty. Pragniemy tym samym podkreślić rolę rodziny w kształtowaniu postaw czytelniczych, pożądanych nawyków, ukazywaniu wartości i użyteczności książek (m.in. pomagają w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, rozterek i motywów działania) gdyż „Droga do czytelnictwa wiedzie przez aktywny udział rodziców w tym procesie (…) Nikt i nic nie może ich w tym wyręczyć. Biblioteka, szkoła mogą być im tylko pomocą” [Iwona Podlasińska].
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 16 678 49 42 wew. 23 /Agnieszka Biedroń, Elżbieta Krupa/.

Autor: Agnieszka Biedroń