„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” – WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU

Przemyśl

27 listopada 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się uroczyste uhonorowanie laureatów konkursu fotograficznego „Piękna nasza Polska cała”.

Ogłoszony w lipcu br. konkurs był odpowiedzią na wyzwanie stojące przed szkołami i placówkami oświatowymi w tym roku szkolnym, w związku z realizacją jednego z kierunków polityki oświatowej państwa „wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”. Celem przedsięwzięcia było więc budzenie uczuć patriotycznych uczniów poprzez zwrócenie uwagi na piękno ojczystej przyrody, architektury, historii oraz dzielenie się tym pięknem z innymi.

Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem ze strony młodzieży – w konkursie wzięło udział 111 uczniów, którzy przesłali 191 fotografii spełniających określone w Regulaminie warunki.

31 października Jury w składzie:
 • Grażyna Niezgoda – fotografik; członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich i Stowarzyszenia Historyków Sztuki; rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: ocena i wycena zabytków ruchomych w specjalizacji: ocena i wycena dzieł sztuki; biegły z listy Sądu Okręgowego w Przemyślu, z zakresu wyceny dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych,
 • Marzena Fiołek – Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Przemyślu,
 • Elżbieta Krupa – pracownik Wydziału Informacyjno – Bibliograficznego i Czytelni PBW w Przemyślu,

zdecydowało o przyznaniu nagród następującym młodym fotografom i ich pracom:
 • I miejsce –  Martyna Foryś – Diabelski młyn /Gdańsk/,
 • II miejsce –  Klaudia  Dykas – Złota zasłona /Orzechowce/,
 • III miejsce ex aequo –  Joanna Plęs - Łazienki Królewskie /Warszawa/ oraz Aleksandra Kondrat – Kraków.
 
Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia. Otrzymali je:
 • Joanna Gremska – Ławka /Ostrów Tumski we Wrocławiu/,
 • Karolina Tarnawska – Pale i fale /plaża w Kołobrzegu/,
 • Kinga Stasiaczek – Piękno Przemyśla: ogródki działkowe,
 • Krzysztof Cioch – Przemyski rynek w tajemniczej szacie,
 • Zuzanna Zajączkowska – Kot Iwan,
 • Aleksandra Jurczyszyn – Wiejska sielanka,
 • Aleksandra Stasiowska – Zakopane,
 • Bartosz Dańko – Most do natury /Brylińce/,
 • Wiktoria Ciechan  - Molo /Sopot/,
 • Aleksandra Kamińska – Łąka jesienią /Dubiecko/,
 • Stanisław Szopa – Zimowy oddech /Przemyśl/.

27 listopada br. laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione z rąk Haliny Ukarma – Dyrektora PBW w Przemyślu oraz Grażyny Niezgody - przewodniczącej Jury otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Pani Niezgoda dokonała również podsumowania konkursu i uzasadniła wybór Jury.

Na zakończenie uroczystości miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy pokonkursowej, obejmującej prezentację prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz innych, które ze względu na swoją wysoką jakość zasłużyły na taką formę docenienia.

Wspomnianą ekspozycję można oglądać do 7 stycznia 2020 r. w Galerii  PBW w Przemyślu /I piętro, sala 106/. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Autor: Elżbieta Krupa