Program stypendialny „NIE ZGUBIĆ TALENTU” – zaproszenie do składania wniosków