Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach

Przemyśl

Od września 2022r. w podkarpackich przedszkolach rusza roczny, pilotażowy „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Program jest realizowany przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy zaangażowaniu Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Bierze w nim udział 25 przedszkoli województwa podkarpackiego. W zasięgu działań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu i filii w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku znalazły się następujące placówki :
  1. Przedszkole Nr 3 w Przemyślu,
  2. Przedszkole Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
  3. Miejskie Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu,
  4. Miejskie Przedszkole Nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie,
  5. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przeworsku.

Celem programu jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego w podkarpackich przedszkolach. Wytypowane przedszkola będą realizować Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności, którego autorką jest Claire Selby, lingwistka brytyjska.

Jednym z programowych zadań bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych jest wspieranie aktywności nauczycieli do samokształcenia poprzez przygotowanie informacji o księgozbiorze dostępnym w Bibliotece.

W zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu i filii w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku znajdują się liczne materiały metodyczne do nauczania języka angielskiego przeznaczone dla nauczycieli oraz wydawnictwa, które można wykorzystać w procesie wychowania dwujęzycznego.

Zbiory te są stale uzupełniane, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i rodziców. Są one dostępne dla użytkowników Biblioteki za pośrednictwem katalogów on-line – Integro oraz Bibliografia. Materiały instruktażowe dotyczące korzystania z zasobów Biblioteki są widoczne na stronie internetowej pod adresem www.przemysl.pbw.org.pl.

Zespół PBW przygotował na potrzeby programu zestawy bibliograficzne scalające informacje o dostępnych dla czytelników zbiorach dotyczących dwujęzyczności, nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz literatury dla dzieci w języku angielskim. Są one dostępne w zakładce „POLECAMY - ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE” na stronie internetowej Biblioteki.

Autor: Barbara Bak