Relacja z konferencji pt. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian oraz wyzwań współczesnej edukacji

Przemyśl

W dniach 20, 27, 29 września oraz 4 października br. w kolejnych miastach powiatowych: Przeworsku, Przemyślu, Jarosławiu i Lubaczowie odbyły się konferencje pt. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian oraz wyzwań współczesnej edukacji, zorganizowane przez przemyski odział Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Na wstępie pan Zbigniew Hamielec- Wicedyrektor PZPW w Rzeszowie ds. przemyskiego oddziału PCEN w Rzeszowie przedstawił bogatą ofertę szkoleniową oraz omówił różne formy wspomagania, jakie reprezentowana przez niego placówka oferuje nauczycielom powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty doskonalące, sieci współpracy, projekty edukacyjne, itd.

Główną część spotkania stanowiły wystąpienia nauczycieli konsultantów PCEN w Przemyślu, którzy omówili najważniejsze zagadnienia i wyzwania stojące przez szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi w bieżącym roku szkolnym, m.in. zmiany w prawie oświatowym (p. Małgorzata Blicharska), kwestię wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (p. Dorota Mech-Kuchcińska) oraz wychowawczej roli rodziny (ks. Waldemar Janiga), efektywnego stosowania technologii informatycznych w edukacji, w tym projektu Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (p. Anetta Mandzyn).

Podczas omawianego wydarzenia we wszystkich powiatach głos zabrał również dr Piotr Pękalski- Wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ds. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, który podkreślił rolę bibliotek pedagogicznych we współczesnej edukacji. Omówił aktualną ofertę edukacyjną wspomagającą pracę szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przygotowaną przez PBW w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku. W swoim wystąpieniu dużo uwagi poświęcił także tzw. e-usługom bibliotecznym, które stanowią nowoczesny i wygodny sposób korzystania ze zbiorów Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych i które wciąż są innowacyjne w skali całego kraju. Zachęcał zatem dyrektorów do korzystania z nich oraz „reklamowania” ich wśród nauczycieli i społeczności szkolnych. Obecni na spotkaniu dyrektorzy otrzymali również zestaw folderów i ulotek m.in. informujących o wspomnianej ofercie edukacyjnej biblioteki, zestawieniach bibliograficznych obejmujących literaturę związaną z tematyką konferencji oraz kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23. Oprócz tego, na specjalnie przygotowanych stanowiskach, pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów PBW w Przemyślu lub poszczególnych filii prezentowali nowości wydawnicze dostępne w placówkach oraz odpowiadali na wszelkie pytania związane z możliwością korzystania z biblioteki i współpracy z jej poszczególnymi oddziałami.

Mamy nadzieję, że udział PBW w Przemyślu w kolejnych odsłonach konferencji przyczyni się nie tylko do rozwoju samej biblioteki, ale także wszystkich podmiotów i osób, z którymi ona współpracuje i którym służy.

Autor: Elżbieta Krupa