Relacja z XXIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy oraz Sieci współpracy i samokształcenia

Przemyśl

Z najnowszych badań Biblioteki Narodowej wynika, że poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się (raport z czerwca 2018 r.). Zatrzymanie trendu spadkowego jest oczywiście dobrą wiadomością, jednakże poziom 38 % czytających Polaków nie jest tym, który by nas bibliotekarzy satysfakcjonował.
 
W związku z powyższym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu nieustannie w swoją działalność wpisuje wszelkie formy propagujące i upowszechniające czytelnictwo oraz rozwijające kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży.
 
5 grudnia br., w ramach XXIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, odbyły się w naszej placówce kreatywne warsztaty promujące i rozwijające czytelnictwo pt. Challenge w bibliotece.
 
Szkolenie poprowadzili nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu: Elżbieta Rafalska – kierownik filii w Tomaszowie Lubelskim oraz Aleksandra Kopczyńska z filii hrubieszowskiej. Zaprezentowały uczestnikom innowacyjne formy pracy z książką i młodym czytelnikiem. Wprowadziły w świat rozgrywek słowotwórczych, wyobraźni i logicznego myślenia.
 
Z relacji bibliotekarzy bibliotek szkolnych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego uczestniczących w kreatywnych warsztatach wynika, że byli pod wielkim wrażeniem prezentowanych form promujących czytelnictwo oraz zaangażowania, entuzjazmu i osobowości prowadzących.
 
W kolejnym punkcie programu Forum wystąpiła Wiesława Olchowy - nauczyciel bibliotekarz lubaczowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, która opowiedziała o ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz.
 
Na zakończenie organizatorzy spotkania gorąco zaprosili wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy, a w szczególności członków Sieci współpracy i samokształcenia do współorganizacji pierwszej edycji Odjazdowego Bibliotekarza w naszym mieście.
 
Dotychczasowa wspólna praca bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych na rzecz popularyzacji czytelnictwa jest zdecydowanym sukcesem – m.in. zaowocowała premierą Przemyskiej Gry Literackiej, prekursorskiej w Przemyślu. Przed nami kolejne wyzwanie…
 
Podczas XXIV Forum Nauczycieli Bibliotekarzy odbyła się również prezentacja nowych e - usług dostępnych w naszej bibliotece (zdalne wypożyczenia książek, internetowe zamawianie skanów i kserokopii, zgłaszanie propozycji zakupowych z możliwością głosowania, internetowa rezerwacja komputerów czy komunikacja z biblioteką), którą dokonała Marzena Fiołek – Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania.

Autor: Agnieszka Biedroń