Spotkanie robocze sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Przemyśl

25 kwietnia br. odbyła się próba Przemyskiej Gry Literackiej CSI : Przemyśl. Kryminalne zagadki. Symulację gry przeprowadzili na terenie miasta bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych sieci współpracy i samokształcenia.

Zespół przeszedł całą trasę gry. Odwiedził i sprawdził wszystkie stanowiska rozgrywki pod kątem dostępnej przestrzeni i możliwości zrealizowania zadań. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za „obsługę” poszczególnych stacji gry, określono ich zadania i przekazano niezbędne materiały (opisy zadań dla graczy, rekwizyty, plakaty itp.).

Przeprowadzona gra próbna pozwoliła nam ocenić precyzyjność poleceń przygotowanych dla uczestników rywalizacji, oszacować czas potrzebny na realizację zadań, podsumować efekty dotychczasowej pracy oraz w porę zauważyć jej niedoskonałości.

Autor: Agnieszka Biedroń, fot. Marta Głogowska