Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych

Przemyśl

    28 lutego br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się, w ramach sieci współpracy i samokształcenia, ostatnia – trzecia część warsztatów nt. Literackie gry miejskie jako forma propagująca czytelnictwo. Uczestniczyło w nich około trzydziestu bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych ze szkół powiatu przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.

    Szkolenie poprowadziła Oliwia Dąbrowska – pracownik Działu Organizacji i Promocji Wydarzeń Kulturalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

    Podczas pierwszej części szkolenia (25 październik 2017 r.) zespół bibliotekarzy zapoznał się z teoretycznymi aspektami tworzenia gier miejskich. Druga natomiast (17 styczeń 2018 r.) miała charakter warsztatu zmierzającego do opracowania scenariusza Przemyskiej Gry Literackiej.

    Bieżące spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania, przez poszczególne kilkuosobowe zespoły bibliotekarzy, różnorodnych zadań pasujących do wybranej fabuły, pisarzy i miejsc planowanej rywalizacji. Powstały ciekawe pomysły na konkurencje sprawdzające kreatywność, spostrzegawczość, logiczne myślenie, wiedzę czy nawet sprawność fizyczną uczniów z przemyskich szkół (klas VI i VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum, I i II liceum oraz I, II i III technikum). Została również uszczegółowiona fabuła gry. Doprecyzowaliśmy role, jakie mają odegrać agenci w kolejnych punktach rozgrywki. Następnie poddaliśmy dyskusji niektóre punkty Regulaminu Przemyskiej Gry Literackiej. Na zakończenie p. Dąbrowska omówiła podstawowe funkcje aplikacji online CANVA – narzędzia do tworzenia efektownych grafik https://www.canva.com/pl_pl/.

    Bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych wspólnie zaplanowali kolejne spotkanie robocze przybliżające nas do finalnej rozgrywki Przemyskiej Gry Literackiej - 14 marzec br. o godz. 10.00

Tekst: Agnieszka Biedroń
Fot: Marta Głogowska

Autor: Seweryn Kolano