Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych, cz. II

Przemyśl

17 stycznia br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się, w ramach sieci współpracy i samokształcenia, część druga warsztatów zatytułowanych LITERACKIE GRY MIEJSKIE JAKO FORMA PROPAGUJĄCA CZYTELNICTWO.Uczestniczyło w nich około trzydziestu bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych ze szkół powiatu przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.
 
Szkolenie poprowadziła Oliwia Dąbrowska – pracownik Działu Organizacji i Promocji Wydarzeń Kulturalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 
Podczas pierwszej części szkolenia (25 październik 2017 r.) zespół bibliotekarzy zapoznał się z teoretycznymi aspektami tworzenia gier miejskich. Druga natomiast miała charakter warsztatu zmierzającego do opracowania scenariusza PRZEMYSKIEJ GRY LITERACKIEJ. Przed uczestnikami stanęły pierwsze wyzwania w postaci konstruowania poszczególnych etapów gry. Na wstępie ustaliliśmy konkrety związane m.in. z: - terminem realizacji gry, - czasem jej trwania, - odbiorcami (uczniowie od klas VI szkoły podstawowej do II licealnych / III technikum), - liczebnością grup uczestników, - liczbą stacji na trasie, - najważniejszymi punktami regulaminu. Ponadto dokonaliśmy wyboru ośmiu literatów oraz ściśle powiązanych z nimi instytucji miejskich (na podstawie listy pisarzy i utworów związanych z Przemyślem i okolicami opracowanej podczas roboczego spotkania z siecią współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych 29 listopada 2017 r.). Większość czasu szkolenia przeznaczono na pracę w kilkuosobowych grupach, które miały zastanowić się nad ciekawą fabułą gry. W konsekwencji powstało pięć pomysłów, z których jeden został wybrany niemalże jednogłośnie, jako najciekawszy motyw przewodni naszej literackiej gry miejskiej.
 
Na zakończenie Oliwia Dąbrowska zaproponowała termin ostatnich już warsztatów - 28 luty 2018 r. Podkreśliła, że do tego czasu praca musi być kontynuowana. Poszczególne kilkuosobowe zespoły bibliotekarzy mają za zadanie opracować różnorodne zadania (kreatywne, na spostrzegawczość, logiczne myślenie, sprawdzające wiedzę czy nawet sprawność fizyczną itp.) pasujące do wybranej fabuły, pisarzy i miejsc planowanej rywalizacji.               
 
Literacka gra miejska to pomysł na faktyczną, ścisłą współpracę bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych. Wyrażamy przekonanie, że nasza wspólna praca na rzecz popularyzacji czytelnictwa i zarazem promocji miasta zaowocuje nie tylko oryginalnym scenariuszem gry, ale również zakończy się jego realizacją - premierą Przemyskiej Gry Literackiej, prekursorskiej w naszym mieście!

Tekst: Agnieszka Biedroń
Fot.: Lilianna Żywutska

Autor: Administrator Przemyśl