„WITAJ MAJ, 3 MAJ!” – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Przemyśl

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, to jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w historii Polski. Drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie wprowadzał nowoczesny, oświeceniowy sposób funkcjonowania państwa, dawał początek demokratycznym prawom w dużej części obowiązującym do dzisiaj. Konstytucja całkowicie zmieniała ustrój państwa, m.in. wprowadzała trójpodział władzy, nadawała prawa dotychczas pomijanym grupom społecznym, stwarzała możliwość naprawy państwa. Mimo, że nigdy nie weszła w życie, była tak ważna, że obecnie kolejne rocznice jej uchwalenia obchodzimy jako Święto Narodowe, a cały 2021 rok został przez Sejm RP obwołany Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Aby podkreślić wagę tego wydarzenia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ogłasza

konkurs plastyczny na plakat upamiętniający 230-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. „Witaj Maj, 3 Maj !”.


Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I – III szkół podstawowych z Przemyśla i powiatu przemyskiego /szczegóły w załączonym regulaminie/.

Chociaż dzieci te dopiero za kilka lat będą uczyły się na lekcjach o wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, już teraz warto zainteresować je tematem i poprzez udział w konkursie zachęcić do poznawania tego ciekawego i znaczącego fragmentu historii naszego państwa i narodu. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie dzieci w tę inicjatywę przyczyni się do bardziej świadomego, refleksyjnego obserwowania lub uczestnictwa w wydarzeniach związanych z obchodami całego Roku Konstytucji 3 Maja oraz rozwoju ich postaw patriotycznych.

Dlatego zwracamy się do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców z prośbą o promocję konkursu wśród uczniów i zachęcenie ich do wzięcia w nim udziału. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy nasza propozycja trafi do jak największego grona młodych adresatów przedsięwzięcia i zmobilizuje ich do licznego w nim uczestnictwa.

Autor: Elżbieta Krupa