WIZYTA WŁADYSŁAWA ORTYLA – MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W PBW W PRZEMYŚLU

Przemyśl

16 stycznia 2019 r. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odwiedził Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W czasie spotkania z Haliną Ukarmą – Dyrektorem PBW rozmawiał o bieżących problemach placówki, codziennej pracy, sukcesach, marzeniach i planach na najbliższą oraz nieco dalszą przyszłość.

Pan Marszałek pozytywnie ocenił działalność biblioteki. Zachęcił też do kontynuowania prac związanych z realizacją Projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, który jest realizowany przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie) oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego. Dotychczas w PBW odbyło się spotkanie informacyjne z Mateuszem Wernerem odpowiedzialnym za realizację Projektu oraz przesłano materiały do publikacji na stronach w/w portalu.

Marszałek Władysław Ortyl odwiedził także poszczególne wydziały biblioteki, a nawet zajrzał do magazynu, gdzie oglądał jedne z najstarszych zbiorów.

Na koniec pragniemy dodać, iż wizyta ta choć krótka, była dla nas prawdziwym zaszczytem oraz wyrazić nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli gościć w progach PBW w Przemyślu tak znamienitego gościa.

Autor: Elżbieta Krupa