Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

„Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia”

na posesji znajdującej się w trwałym zarządzie PBW w Przemyślu przy ul. Śnigurskiego 10 - 12.

Termin wykonania prac remontowo – konserwatorskich w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 r.

Wizja lokalna i obmiar robót z natury. Wykonane prace należy rozliczyć kosztorysem powykonawczym.

Oferty prosimy składać w sekretariacie PBW w Przemyślu ul. Śnigurskiego 10-12 w pok.101 (I piętro) w terminie do: 14 maja 2018 r. do godz.12:00.

W składanych ofertach prosimy uwzględnić:

  • wycenę prac remontowo – konserwatorskich muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia
  • dane oferenta
  • doświadczenie w podobnie wykonywanych pracach remontowo-konserwatorskich
  • okres gwarancji wykonanych prac

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Krysa tel. 16 678-49-42 wew.28 w godz. 9:00-15:00

 

Autor: Agnieszka Krysa