ZACZYTANY PRZEMYŚL- ODSŁONA TRZECIA

Przemyśl

8 czerwca 2018 roku przemyski Rynek po raz kolejny zapełnił się ludźmi, którzy w iście piknikowej atmosferze - siedząc na ławkach, schodkach i trawnikach, czytali książki. Wszystko to za sprawą akcji "Zaczytany Przemyśl", którą zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski.

Zaczytany Przemyśla to flash mob, którego celem jest:

  • zwrócenie uwagi społeczeństwa, władz samorządowych oraz lokalnego środowiska oświatowego i kulturalnego na problem niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce,
  • integracja wokół idei propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • ukazanie czytania jako modnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu (także na świeżym powietrzu),
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Pomysłodawcą i pierwszą organizatorką akcji była Teresa Stankiewicz - wówczas nauczycielka w Gimnazjum nr 5 w Przemyślu, która w 2016 roku zaproponowała koleżankom z sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – bibliotekarzy działającej przy PBW, wspólną organizację tego przedsięwzięcia. I tak zaczęła się historia Zaczytanego Przemyśla, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników.

W tym roku spotkanie zorganizowano w przededniu Dnia Przyjaciela, by zwrócić uwagę na fakt, iż książka, ze względu na swoje wszechstronne, pozytywne oddziaływanie na rozwój człowieka (poznawczy, intelektualny, społeczny, emocjonalny) jest jego najlepszym przyjacielem.

W tym niezwykłym manifeście na cześć książki, wzięło udział kilkuset uczniów i nauczycieli z następujących przemyskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, CKZiU Nr 2, ZSEiO, SOSW Nr 1 i SOSW Nr 3 w Przemyślu. Wspólnie z młodzieżą swoje ulubione książki czytali również Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, Jan Pączek – Starosta Przemyski, Elżbieta Tarnawska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Janusz Łukasiewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Spotu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, bibliotekarze z PBW w Przemyślu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Na koniec wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy do wspólnego lecz cichego czytania za rok. Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie nas jeszcze więcej, aż w końcu "Zaczytany Przemyśl" będzie nie tylko nazwą przedsięwzięcia, ale faktem znajdującym swoje odzwierciedlenie w bibliotecznych i księgarskich statystykach.

Autor: Elżbieta Krupa, fot.: E. Krupa, M. Głogowska