„ZACZYTANY PRZEMYŚL” – ZAPROSZENIE

Przemyśl

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli”
[Cyceron]

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu oraz Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy przy PBW w Przemyślu już po raz trzeci zapraszają nauczycieli i uczniów wszystkich etapów nauczania, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół, instytucji kulturalnych i oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji flash mob „Zaczytany Przemyśl".

Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem akcji w 2016 roku była Pani Teresa Stankiewicz, ówczesny nauczyciel bibliotekarz z Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu, która zaproponowała bibliotekarkom ze wspomnianej Sieci współorganizację przedsięwzięcia.

„Flash mob” to spontaniczna akcja, podczas której uczestnicy zbierają się w publicznym miejscu, by wspólnie uczestniczyć w krótkim, zaskakującym dla przypadkowych przechodniów zdarzeniu. To zabawa, podczas której uczestnicy starają się przekazać społeczeństwu jakąś ideę lub zwrócić uwagę na jakiś problem.

Celem akcji „Zaczytany Przemyśl” jest:

  • zwrócenie uwagi społeczeństwa, władz samorządowych oraz lokalnego środowiska oświatowego i kulturalnego na problem spadającego czytelnictwa w Polsce,
  • integracja wokół idei propagowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • ukazanie czytania jako modnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu (także na świeżym powietrzu),
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ten nietypowy sposób pragniemy zachęcić wszystkich, bez względu na wiek, by sięgali po książki.

Tegoroczna edycja akcji flash mob "Zaczytany Przemyśl" odbędzie się w przededniu Dnia Przyjaciela, czyli 08 czerwca (piątek) o godz. 12.00 na Rynku Głównym w Przemyślu.

Wszystkich chętnych do wspólnego, cichego czytania serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie ze sobą własnej książki. Szczególnie gorąco zachęcamy nauczycieli i wychowawców o zorganizowanie grup uczniów i wspólne przyjście na rynek kilka minut przed godz. 12.00.

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych prosimy o przychylność i umożliwienie nauczycielom oraz uczniom wyjście ze szkoły w celu uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Autor: Elżbieta Krupa