Zaproszenie na jubileuszowe XXX Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

Przemyśl

„Bez porządnej biblioteki w porządnej nowoczesnej szkole uczyć się nie da. 

Biblioteka szkolna nie osiągnie swych celów bez pomocy 

biblioteki pedagogicznej – bazy doskonalenia 

oraz kształcenia nauczycieli i nauczycieli –bibliotekarzy.”

[Jadwiga Andrzejewska]

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu serdecznie zaprasza bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa podkarpackiego, dyrektorów szkół oraz polonistów naszego miasta i powiatu na jubileuszowe XXX FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. (środa) o godz. 11.00.

Od niespełna 18 lat średnio dwa razy w roku biblioteka, w ramach Forum, organizuje spotkania bibliotekarzy szkolnych. Integruje tym samym środowisko bibliotekarskie wokół idei doskonalenia zawodowego, podnoszenia efektywności pracy oraz wspierania pracy zawodowej nastawionej na jakość, ustawiczne podnoszenie poziomu umiejętności i aktualizację wiedzy.


Dotychczasowe Fora były poświęcone różnorodnej tematyce zawodowej m.in.: - roli biblioteki we współczesnej szkole, - innowacjom w pracy nauczyciela bibliotekarza, - zmianom w opracowaniu rzeczowym i porządkowaniu katalogów (UKD), - nowym źródłom informacji (bibliotekom cyfrowym, serwisom i portalom internetowym), - wypaleniu zawodowemu nauczycieli bibliotekarzy, - nowym technologiom w bibliotece (zasoby cyfrowe i usługi online dla czytelników). Dobieramy tematykę spotkań tak, aby każdy bibliotekarz znalazł inspirację do działania, nowe pomysły i rozwiązania.


W ramach XXX Forum odbędzie się konferencja poświęcona neurodydaktyce - dyscyplinie naukowej postulującej taki sposób organizacji procesu dydaktycznego, który jest zgodny z naturalnymi preferencjami pracy ludzkiego mózgu. Wykład pt. Neurodydaktyka… w bibliotece wygłosi Dorota Mech – Kuchcińska, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. W programie nie zabraknie również przykładów dobrych praktyk, prezentacji oraz wystawy podsumowującej działalność Forum Nauczycieli Bibliotekarzy (2005-2023).
 

Honorowy patronat nad omawianym wydarzeniem objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Kurator Oświaty
Prezydent Miasta Przemyśla
Starosta Przemyski


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału do 31 stycznia 2023 r. pod numerem telefonu 16 678 49 42 wew. 23 (Agnieszka Biedroń) lub na adres mailowy agnieszka.biedron@pbw.org.pl 
 

Autor: Agnieszka Biedroń