ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Przemyśl

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w licznych zrywach niepodległościowych (…). Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce. [Andrzej Duda – prezydent RP]

W listopadzie 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Trwające w całym kraju intensywne przygotowania do tego wydarzenia spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania Polaków zagadnieniami związanymi z zaborami oraz dążeniem narodu polskiego do odzyskania wolności po 123 latach zaborów.

Drogi Polaków do niepodległości to temat konferencji organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu, wpisującej się w przygotowania do tego ważnego dla wszystkich Polaków listopadowego święta.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu RP
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia
 • Krzysztof Szpyt – Burmistrz Miasta Lubaczowa
 • Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
 • dr Leszek Kisiel – Burmistrz Miasta Przeworska
 • Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski
 • Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
 • Jan Pączek – Starosta Przemyski
 • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski.

Przedsięwzięcie adresowane jest do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego i wszystkich zainteresowanych z miast Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa i Przeworska oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i przeworskiego. Ze względu na tak rozległy zasięg, kolejne odsłony konferencji odbędą się:

 • 27 września 2018r. (czwartek)
  • godz. 9.00 – siedziba PBW w Przemyślu (ul. Śnigurskiego 10-12),
  • godz. 12.00 – Starostwo Powiatowe w Przeworsku (ul. Jagiellońska 10) oraz
 • 28 września 2018r. (piątek)
  • godz. 9.00 – Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (Rynek 5),
  • godz. 12.30 - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie (Rynek 24)

W programie wydarzenia znalazły się m.in. referaty: Rola walki zbrojnej w dążeniu do odzyskania niepodległości przez Polskę /dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie/, Opór „cywilny” i jego znaczenie w przetrwaniu Narodu i ostatecznym odzyskania niepodległości przez Polskę /dr Irena Kozimala – PWSW w Przemyślu/, Rola współczesnej rodziny w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży /Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego/.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wybranej edycji spotkania serdecznie zapraszamy. Ze względów organizacyjnych grupy uczniów prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:

 • Przemyśl i powiat przemyski: 16 678 49 42 w. 23
 • Jarosław i powiat jarosławski: 16 627 12 60
 • Lubaczów i powiat lubaczowski: 16 632 12 34
 • Przeworsk i powiat przeworski: 16 648 81 76

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Autor: E. Krupa