Zaproszenie na spotkanie autorskie pt. „Nasze Małe Ojczyzny”

Przemyśl

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc,

gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno”.

[Oliver Wendel Holmes]

Nasze Małe Ojczyzny to temat przewodni kolejnego spotkania z poezją twórców regionalnych, które organizuje Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Tym razem bohaterami wydarzenia będą: Mieczysław Arkadiusz Łyp, Adam Decowski, Andrzej Talarek, Teresa Paryna oraz Małgorzata Żurecka.

Celem przedsięwzięcia, oprócz upowszechniania dziedzictwa kulturowego Podkarpacia oraz propagowania poezji twórców regionalnych, jest również uświadomienie młodzieży jej bliskich związków z regionem, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnego społeczeństwa oraz kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo najbliższego otoczenia.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, studentów, uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy zechcą zatrzymać się nad twórczością poetów nieco dłużej 03 października 2018 r. (środa) o godz. 12.00 do siedziby biblioteki(ul. Śnigurskiego 10 - 12).

Zorganizowane grupy uczniów i studentów prosimy zgłaszać do 28 września br. pod numerem telefonu: 16 678 49 42 wew. 23 /Agnieszka Biedroń, Elżbieta Krupa/.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Autor: Agnieszka Biedroń