„ZMARLI ZOBOWIĄZUJĄ ŻYJĄCYCH !”

Przemyśl

25 kwietnia 2019 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyły się dwie lekcje poświęcone tzw. zbrodni wołyńsko – galicyjskiej, które poprowadziła Katarzyna Kyc- specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.

Wzięli w nich udział uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu.

Podczas zajęć, w oparciu o badania historyków, relacje świadków i różne materiały źródłowe, omówiono trudne zagadnienia związane z genezą i przebiegiem tragicznych wydarzeń nazywanych „rzezią wołyńską”. Prowadząca zwróciła uwagę na najważniejsze daty, nazwiska reżyserów i wykonawców tego dramatu, motywy ich działania oraz przybliżoną liczbę ofiar. Było to ok. 130 tys. Polaków, 30 tys. Ukraińców - zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z powodu nieprzyłączenia się do zagłady polskich sąsiadów oraz ok. 10 tys. Ukraińców - ofiar polskich akcji odwetowych. Podkreśliła również fakty, które dobitnie świadczą o tym, że było to „ludobójstwo” czy też zbrodnia nosząca znamiona „czystki etnicznej”.

Na koniec pani Katarzyna Kyc uświadomiła młodzieży jak ważna jest znajomość historii własnego państwa i narodu, szczególnie wydarzeń tak trudnych i bolesnych jak te poruszane na omawianej lekcji. Dzięki znajomości faktów jest się bowiem bardziej świadomym, niepodatnym na manipulacje obywatelem. Ponadto dyskusja na gruncie faktów pozwala uniknąć zbędnych emocji, które zamiast wyjaśniać i łagodzić spory mogą je tylko potęgować.

Jako organizatorzy pragniemy wyrazić podziękowania zarówno dla pani Katarzyny Kyc, która w sposób ciekawy i przystępny dla uczniów poprowadziła zajęcia, jak i dla uczestniczącej w nich młodzieży, która z wielkim zainteresowaniem słuchała oraz aktywnie włączała się w ich przebieg. Dla wszystkich była to niezwykle ciekawa lekcja patriotyzmu i historii, o której nie wolno nam nigdy zapomnieć.  

Autor: Elżbieta Krupa