Biblioterapia w Studzianie

Przeworsk

    2 marca odbył się cykl lekcji z biblioterapii, które nawiązywały do emocji odczuwanych w różnych sytuacjach. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Studzianie i przeprowadziła je Gertruda Kmiecik nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu Filia w Przeworsku.

    Pierwsza lekcja zatytułowana „Moje zwierzątko” przeprowadzona została dla oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki wysłuchały historii pt.: „Kotka Milusia” i przedstawiły dalsze losy bohaterów. Następnie narysowały i opowiedziały o swoim zwierzątku domowym.

    Druga lekcja pt.: „Mój przyjaciel” skierowana była dla klas I-III nauczania zintegrowanego. Prowadząca przy użyciu teatrzyku kamishibai zaprezentowała historię
pt. „Rower Walentynki”. Dzieci opowiedziały o swoich przyjaciołach, podały jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel.

    Trzecia lekcja pt. „Szczęście” odbyła się w klasie IV szkoły podstawowej. Uczniowie stworzyli definicję szczęścia. Następnie opowiedzieli, co sprawia im szczęście. Wymienili symbole uważane za szczęśliwe i wykonali swoje własne symbole szczęścia (talizmany).

    Ostatnia lekcja pt. „ Dlaczego jesteś smutny?” przeprowadzona została w V klasie szkoły podstawowej. Uczniowie po wysłuchaniu historii pt. „ O zasmuconym smutku” mówili co sprawia, że są smutni. W dalszej części prowadząca podzieliła klasę na dwie grupy, które miały napisać : „ dobrze, że smutek zniknął i niech nie wraca już” i „smutku wróć, mamy dość radości”. Następnie uczniowie wykonali kartki pocztowe zaadresowane do smutku.

    Warsztaty nawiązywały do odczuć i emocji. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli.

Gertruda Kmiecik

Autor: Seweryn Kolano