Kreatywność uczniów tematem przewodnim w przeworskiej Sieci współpracy…

Przeworsk

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele bibliotekarze kontynuują swoje spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego organizowane w bibliotece pedagogicznej w Przeworsku. Na pierwszym tegorocznym spotkaniu nauczycieli w Sieci, które odbyło się 28 listopada 2018 r. wybrano do pracy obszar, w którym podejmowane działania służyć będą rozwojowi kreatywności uczniów. Poprzez dzielenie się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami nauczyciele chcą poznawać ciekawe formy pracy z uczniem w bibliotece szkolnej, rozwijające ich kompetencje czytelnicze, pasje i zainteresowania. Doskonałą okazją do tego był udział uczestników przeworskiej Sieci w kreatywnych warsztatach pt. Challenge w bibliotece, zorganizowanych w dniach 5 i 6 grudnia w PBW w Przemyślu i Filii PBW w Jarosławiu.

Spotkanie w przeworskiej bibliotece było także okazją do zaprezentowania nauczycielom bibliotekarzom nowych e-usług świadczonych przez podkarpackie biblioteki pedagogiczne dla wszystkich swoich użytkowników. Począwszy od zasad korzystania z katalogu Prolib INTEGRO, poprzez możliwość wpływu czytelnika na politykę gromadzenia zbiorów przez propozycję zakupu poszukiwanych tytułów książek, po możliwość zdalnego zamawiania skanów i kserokopii dokumentów dostępnych w bibliotece i dostarczania książek do domu pocztą kurierską. W ofercie e-usług istnieje także możliwość korzystania z kursów on-line oraz aplikacji mobilnej na smartfonie. Nowe e-usługi proponowane w ramach projektu Podkarpackie e - biblioteki pedagogiczne sprawiają, że nasze placówki jawią się jako bardzo nowoczesne i zawsze blisko użytkownika.

Ważnym tematem do rozmowy podczas naszego pierwszego spotkania był także udział uczniów szkół podstawowych miasta i powiatu w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” oraz działania podejmowane przez PBW w Przeworsku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy szkolnych zapraszamy do uczestnictwa w działaniach edukacyjnych rozwijających samodzielność i kreatywność uczniów oraz ich kompetencje czytelnicze, podejmowanych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia

Autor: Katarzyna Rudnicka