Mój p​rzyjacielu"- warsztat biblioterapeutyczny

Przeworsk

Uczestnikami warsztatu byli uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku, który przeprowadziła Gertruda Kmiecik nauczycielka-bibliotekarka. Hasło tegorocznej XIV-tej edycji Tygodnia Bibliotek brzmiało „Biblioteka. Oczywiście!”. Głównym celem obchodów jest podkreślanie roli czytania i bibliotek, oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa.

    Tematyka warsztatu nawiązywała do bardzo ważnego problemu we współczesnym świecie o poszukiwaniu przyjaciela i przyjaźni. Uczniowie opowiadali o swoich przyjaciołach. Podawali cechy jakie powinien mieć prawdziwy przyjaciel.

    W dalszej części prowadząca zaprezentowała teatrzyk kamisibai z użyciem kart z tekstem Christiana Ferrari „Rower Walentynki”, który jest adaptacją znanej piosenki dla dzieci.

    Następnie uczniowie w grupach pisali e- maile o poszukiwaniu przyjaźni lub pisali e-maile z tą ofertą, które potem odczytali. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik rysował swój portret i próbował się zareklamować jako kandydat na dobrego przyjaciela.

    Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie brali czynny udział w zajęciach.

Gertruda Kmiecik

{AG}2017/05moj{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81