Reminescencje z obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w PBW Filia w Przeworsku

Przeworsk

    Gościem spotkania literackiego zorganizowanego w dniu 19 grudnia 2016 r. był dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg z Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, który na zaproszenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Przeworsku wygłosił wykład pt.Idea, styl i recepcja Trylogii Henryka Sienkiewicza”.

    W spotkaniu wzięli udział członkowie TLiAM Oddział w Przeworsku, nauczyciele poloniści i uczniowie przeworskich szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele bibliotekarze oraz sympatycy biblioteki pedagogicznej.

    W swoim wykładzie Profesor przypomniał młodszemu pokoleniu najważniejsze momenty z życia pisarza, jego drogę twórczą oraz najważniejsze dzieła literackie (m. in. nowele, Listy z podróży do Ameryki, W pustyni i w puszczy jako arcydzieło literatury dla dzieci i młodzieży, powieści historyczne Trylogia, Krzyżacy, Quo vadis?). Szczególnie interesująco pokazał słuchaczom konteksty społeczno-historyczne Trylogii – pisanej jako odpowiedź pisarza na rusyfikację i powieść „ku pokrzepieniu serc” Polaków. Uwagi Prelegenta o narracji, sposobach kreacji bohaterów i języku w powieści przypomniały czytelnikom, na czym polegał styl Sienkiewicza. Miejsce pisarza w historii literatury polskiej podkreślały przytoczone podczas prelekcji wypowiedzi jemu współczesnych, jak i krytyków i pisarzy pokoleń następnych.

    Cennym uzupełnieniem wykładu były zarówno bogate materiały ilustracyjne jak i teksty prezentujące styl pisarza.

    Zainteresowanie i zaangażowanie Polaków w obchody Roku Henryka Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci pisarza świadczą o tym, jak ważna dla wielu pokoleń była jego twórczość i nadal może być atrakcyjna dla współczesnych młodych czytelników.

Katarzyna Rudnicka

 

{AG}2017/01rok{/AG}

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81