„Sieciowanie” w przeworskiej filii PBW

Przeworsk

    W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele bibliotekarze kolejny już raz podjęli działania wspierające czytelnictwo dzieci i młodzieży i biblioteki szkolne. Aktywność swoją realizują podczas spotkań w bibliotece pedagogicznej w ramach prowadzonej Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu przeworskiego.

    Dotychczas odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Spotkanie grudniowe upłynęło pod hasłem planowania i wyboru obszarów do pracy w bieżącym roku. Dyskusja nad wyborem formy działania będącej efektem naszej wspólnej pracy ujawniła potrzebę podejmowania przez biblioteki szkolne form aktywność otwierających je poza granice szkoły. Uczestniczące w spotkaniu nauczycielki z zainteresowaniem włączyły się także w ćwiczenia usprawniające komunikację międzyludzką.

    Kolejne spotkanie miało miejsce 21 lutego 2018 r. i poświęcone było „Internetowym portalom edukacyjnym dla nauczyciela”. Pani Anna Szewczyk z biblioteki pedagogicznej zaprezentowała i omówiła wybrane portale edukacyjne, z podkreśleniem ich przydatności w pracy z uczniem w szkole. Uczestnicy sieci otrzymali także zestawienie bibliograficzne portali dostępnych na stronach www.

    Poza tematyką edukacyjną naszą uwagę skupiała także tematyka bibliotecznej gry terenowej. Tę formę propagowania czytelnictwa i bibliotek szkolnych wybrano jako działanie do przygotowania i zrealizowania w ramach tegorocznej sieci współpracy. Tematów do przygotowania tego przedsięwzięcia dostarcza jakże bogaty w jubileusze rok 2018.

    Na kolejnym spotkaniu warsztatowym, planowanym w kwietniu, nauczyciele bibliotekarze podejmą próbę opracowania scenariusza gry terenowej, którą będą realizować w naszym mieście. Mamy nadzieję, ze przepracowane pomysły i ciekawe formy działania staną się inspiracją dla wszystkich uczestników naszej sieci.

Katarzyna Rudnicka

Autor: Seweryn Kolano