Tradycyjnym zwyczajem w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Przeworsk

26 stycznia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie mające na celu prezentację, przypomnienie i próbę ocalenia od zapomnienia miejscowych tradycji. Spotkanie zatytułowane „Raj, Herody, Kolyndy na przeworską nutę i różne okoliczności” odbyło się w ramach projektu „Podkarpackie Szkoły Tradycji” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego.

W centrum wydarzenia znalazł się zrekonstruowany przez grupę uczniów pod kierunkiem nauczycielki Pani A. Bernackiej obrzęd „Herody”.

Obrzęd ten związany był z okresem świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie zwanym „Godami”. W tym czasie odgrywany był przez grupy kolędnicze na terenie podprzeworskiej wsi Gorliczyna. Tekst zachował się dzięki ustnym przekazom mieszkańców a jego treść oparta jest na fragmencie Ewangelii opisującej narodzenie Jezusa, rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda.

W spotkaniu wzięły udział osoby uczestniczące dawniej w grupach kolędniczych, ich młodzi następcy jak również wielu miłośników tradycji.

Jesteśmy zaszczyceni możliwością goszczenia u siebie osób odpowiedzialnych za gromadzenie i utrwalanie tradycyjnych obrzędów bożonarodzeniowych. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak dokumentowanie i udostępnianie dorobku twórców ludowych ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia ocaleje i zachowa swą wartość.

 Anna Haładyj

{AG}2017/01zwyczaj{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81