Regulamin udostępniania komputerów

Regulaminy

 
Regulamin pracowni komputerowej ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

§1

Z Pracowni mogą korzystać nauczyciele, studenci oraz pozostałe osoby korzystające z Usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu oraz Filii.
Do Pracowni nie będą wpuszczane "osoby towarzyszące".

§2

Pracownia czynna jest codziennie w godzinach od 9.00 do 17:45. Przeznaczeniem Pracowni są zajęcia dydaktyczne. Mają one bezwzględne pierwszeństwo przed wszelkimi innymi zajęciami.

§3

Komputery w Pracowni przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, poczty elektronicznej i Internetu. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej, korzystania z programów p2p (wymiana plików).

§4

Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do Pracowni jedzenia i napojów oraz spożywania ich przy stanowisku komputerowym.


§5

Zabrania się instalowania aplikacji na komputerach znajdujących się w Pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganego przez Internet.


§6

Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmiana konfiguracji sprzętu, przełączanie lub odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp. Zmiany takie może wykonywać wyłącznie obsługa Pracowni.


§7

Przed rozpoczęciem pracy należy dokonać w miarę możliwości oceny działania zestawu komputerowego. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu powstałych w trakcie jego użytkowania należy bezzwłocznie poinformować pracownika prowadzącego zajęcia lub osobę dyżurującą.
Wszelkie uwagi dotyczące działania sieci należy przekazywać obsłudze Pracowni komputerowej.


§8

Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom, korzystające zbyt długo z sesji internetowych mogą zostać poproszone o opuszczenie Pracowni.

§9

Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad zostaną usunięte z Pracowni.

Autor: ImieT81 NazwiskoT81