Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020.

Zestawienia bibliograficzne

Dogoterapia– zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2020

Pozycje dostępne w PBW w Przemyślu oraz w filiach w Lubaczowie, Jarosławiu
i Przeworsku.

Wydawnictwa zwarte:

1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007. – ISBN 978-83-7308-841-2

Przemyśl CzP 615 CzP

2. Animaloterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi / Mariusz Korczyński. W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – ISBN 978-83-7784-050-4. – S. 201-214.

Przemyśl WP 105302

Przeworsk MKsK 376 GK 50962

3. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2012. – ISBN 978-83-7587-618-5.

Lubaczów WL 48606

Przemyśl WP 104993

Przeworsk WK 50901

4. Chłopiec i pies / Wendy Holden. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2015. – ISBN 978-83-241-5188-2.

Lubaczów WL 50278

5. Czy pies może być terapeutą? / Patrycja Banaszek-Rudnik. W: Moje dziecko w przedszkolu Gdańsk : "Harmonia", 2009.- ISBN 978-83-7134-295-0. - S. 131-143.

Przeworsk WK 48458

6. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007. – ISBN 978-83-60475-12-6.

Lubaczów WL 46549

7. Dogoterapia / Agnieszka Popławska. W: Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć Warszawa : Wydawnictwo AAkademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. – ISBN 83-89600-13-7. - S. 141-145.

Przeworsk CzK 46740

8. Dogoterapia / Maria Borkowska. W: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. – ISBN 978-83-200-4111-8. – S. 266-269.

Lubaczów WL 48036, WL 48037

Przemyśl WP 105037

Przeworsk WK 50782

9. Dogoterapia / Dorota Kornaś. W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. – ISBN 978-83-7299-557-5. – S. 132.

Przemyśl CzP 376 GP 97927

Przeworsk WK 48098

10. Dogoterapia w pigułce / Marta Paszkiewicz. - Konin : Psychoskok, 2017. - ISBN 978-83-7900-792-9.

Lubaczów WL 50695

Przemyśl WP 112310, WP 112311

Jarosław WJ 56911

Przeworsk MKsK 61 GK 53282

11. Dogoterapia w procesie stymulacji rozwoju umysłowego dziecka głuchoniemego / Agnieszka kamyk-Wawryszuk. W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. – ISBN 978-83-7299-557-5. - S. 452-455.

Przemyśl CzP 376 GP 97927

Przeworsk WK 48098

12. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009. – ISBN 978-83-7587-017-6.

Przemyśl WP 99874

Jarosław WJ 56869

13. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2014. – ISBN 978-83-7850-752-9.

Lubaczów WL 49385, WL 49386, WL 49387

14. Dogoterapia : terapia z udziałem psa : podstawy kynopedagogiki / Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – ISBN 978-83-01-18734-7.

Lubaczów WL 50288

Przemyśl WP 111385

Jarosław WJ 56618

Przeworsk WK 53390

15. Dwie płaszczyzny dogoterapii realizowanej w Zakładzie Poprawczym w Konstantynowie Łódzkim - aspekt psychologiczny / Waldemar Woźniak, Krzysztof Waligórski. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. – ISBN 978-83-63349-00-4. - S. 215-221.

Przemyśl WP 106376

16. Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. - Kraków : "Impuls", 2012. – ISBN 978-83-7587-010-7.

Przemyśl WP 105035

17. Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : "Impuls", 2010. – ISBN 978-83-7587-388-7.

Lubaczów WL 46687, WL 44920, WL 44921

Przemyśl WP 102058, GP 98867 CzP 376-058.53

Przeworsk MKsK 376 GK 50335, WK 47830

Jarosław WJ 52274

18. Hipo-i kynoterapia – zwierzęta żywe i ciepłe / Hanna Olechnowicz. W: Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – ISBN 83-02-07208-7. - S. 56-59.

Lubaczów WL 39572, WL 39573

Przemyśl WP 86521

19. Interakcja uczeń - pies w edukacji i rehabilitacji : empiryczna analiza poglądów przyszłych pedagogów specjalnych na wykorzystanie zwierząt w pracy z osobami z niepełnosprawnością / Monika Włodarczyk-Dudka. W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska.- Kraków : "Impuls", 2013. – ISBN 978-83-7850-152-7. - S. 127-139.

Przemyśl WP 106446

Jarosław WJ 55321

Przeworsk WK 51349

20. Interwencja psychoterapeutyczna z udziałem psów / Maciej Trojan. W: Psychoterapia : podręcznik akademicki, T. 6, Szkoły i metody / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. - Warszawa : "Eneteia", 2011. – ISBN 978-83-61538-16-5. - S. 561-573.

Przeworsk WK 50835

Jarosław CzJ 615 2J 3410

21. Luna : pies terapeuta / Barbara Gawryluk. - Warszawa : Zielona Sowa, copyright 2020. – ISBN 978-83-8154-404-7.

Lubaczów WL 51891

22. Mam dziecko z zespołem Aspergera :) : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. – ISBN 978-83-940445-0-3.

Lubaczów WL 49646

Przemyśl WP 108082

Przeworsk WK 52175

Jarosław WJ 55981

23. Pies do pracy w dogoterapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari. - Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2017. – ISBN 978-83-09-01103-3.

Lubaczów WL 50763

Przemyśl WP 112357

Jarosław WJ 56938

Przeworsk WK 53310

24. Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami / Renata Hływa. W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : „Impuls”, 2007. – ISBN 83-7308-571-8. – S. 37-[40].

Lubaczów CzL 43098

Przemyśl WP 92442

25. Terapia i edukacja z psem / pod redakcją Agnieszki Potockiej. - Warszawa : PWN, 2019. – ISBN 978-83-01-20714-4.

Lubaczów WL 51896

26. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. - Gdańsk : "Via Medica", 2005. – ISBN 83-89861-17-8.

Przemyśl WP 95703

27. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. – ISBN 978-83-61309-32-1.

Jarosław WJ 52208, WJ 52309, WJ 54106

Przemyśl WP 97157, GP 100705 CzP 615

28. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2010. – ISBN 978-83-7587-296-5.

Przemyśl WP 102235

Jarosław WJ 53706

Przeworsk WK 49634

29. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych / Anna Kurzeja. W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. – ISBN 83-60430-91-8. - S. 181-188.

Przemyśl WP 100622

Jarosław WJ 52259

30. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2013. – ISBN 978-83-7850-398-9.

Lubaczów WL 48893

31. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. – ISBN 978-83-235-0509-8.

Przemyśl WP 103261

Przeworsk WK 48747

32. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli, Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2008. –ISBN 978-83-7308-586-2.

Lubaczów WL 46455

Przemyśl WP 97930

Przeworsk WK 49525

Jarosław WJ 53702

33. Zabawy na 4 łapki : program zajęć kynoterapeutycznych rozwijający funkcje poznawcze i percepcyjno-motoryczne / Anna Mocek-Kmieć. - Gdańsk : "Harmonia", 2017. – ISBN 978-83-7134-954-6.

Lubaczów WL 50856

34. Zooterapia z elementami etologii / Agata Maria Kokocińska przy współpracy z Tadeuszem Kaletą i Dorotą Lewczuk. - Kraków : "Impuls", 2017. – ISBN 978-83-8095-321-5.

Lubaczów WL 50857

Przeworsk WK 53885

35. Znaczenie relacji człowiek - zwierzę w dorosłym życiu osób z zespołem Downa : różne oblicza dogoterapii / Mirella Michalewska-Pająk W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? Kraków : "Impuls", 2010. – ISBN 978-83-7587-296-5. - S. 297-310

Przemyśl WP 102235

Jarosław WJ 53706

Przeworsk WK 49634Artykuły z czasopism:

1. Bezinteresowny przyjaciel Enzo / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 46-47.

2. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70.

3. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45.

4. Czy zwierzęta potrafią leczyć? / E.W // Bliżej przedszkola. - 2007, nr 1, 28.

5. Dogoedukacja - czyli jak nauczyć dzieci empatii / Małgorzta Cieśla // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 94-97.

6. Dogoterapia : dogoterapii, logopedia a socjalizacja kognitywna dzieci 3, 4-letnich w przedszkolu masowym / Marzena Machoś-Nikodem // Bliżej przedszkola. – 2006, nr 10, s. 24-25.

7. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia. [Cz. 1] / Agnieszka Zajkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 12-17.

8. Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia. Cz. 2 / Agnieszka Zajkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 43-46.

9. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25.

10. Dogoterapia jako forma wspierania rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21.

11. Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Cypress // Szkoła Specjalna.- 2015, nr 3, s. 219-222.

12. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s.55-56.

13. Dogoterapia / Kaja Chojnacka // Remedium 2015, nr 4, s. 24-25.

14. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, wkładka, s. V-VII.

15. Dogoterapia w przedszkolu / Kasia Skóra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 55.

16. Dogoterapia wobec przedszkolnych dzieci z niepełnosprawnością - czy to ma sens? / Patrycja Gołąbek-Jonak // Szkoła Specjalna. - 2017, nr 3, s. 187-198.

17. Dzieci, psy i my : psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy / Beata Majewska, Robert Kohler // Niebieska linia. – 2005, nr 4, s. 11-13.

18. Fundacja "Pies dla Stasia" / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27.

19. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95.

20. Mój przyjaciel pies : scenariusz zajęć dla dzieci starszych / Agata Giełczyńska-Jonik // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 7-8, s. 96-99.

21. Nauka za pomocą psa / Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 50-53.

22. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19.

23. Przed świętami zaproś do przedszkola... psa! / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 9, s. 6-11.

24. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka / Monika Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 43-50.

25. Terapie z udziałem zwierząt / Maja Vogt-Kostecka // Remedium. - 2017, nr 2, s. 13-15.

26. Zmysły. Świat oczami psa i człowieka / Anna Franczyk // Bliżej przedszkola. – 2007, nr 10, s. 72-72.

Autor: Wiesława Olchowy