Komunikacja interpersonalna

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu Filia w Lubaczowie
oprac.: Renata Stefanik

Komunikacja interpersonalna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2012-2017
(na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz fili w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku)

Wydawnictwa zwarte:

 1. ABC psychologii komunikacji / Elżbieta Sujak. - Wznowienie. - Kraków : "WAM", 2014.
  Przemyśl WP 110841
 2. Dialog zamiast kar / Zofia Aleksandra Żuczkowska. - Podkowa Leśna : "MiND", 2015.
  Przemysl WP 22385, Przeworsk WK 52270
 3. Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017.
  Jarosław WJ 56917, Lubaczów WL 50744, Przemyśl WP 112320, Przeworsk WK 53288
 4. Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza / Amelia Kiełbawska. - Kraków : "Universitas", cop. 2012.
  Lubaczów WL 48054
 5. Grzeczność w komunikacji językowej / Małgorzata Marcjanik. - Wyd. 1 - 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Przeworsk WK 51459
 6. Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem / Magdalena Pulchny-Wrona, Agata Wolińska-Chlebosz. - Wyd. 2. - Kraków : "Jak", 2015.
  Przeworsk WK 53203
 7. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 
  Jarosław WJ 55373, Lubaczów WL 48850, Przeworsk WK 51559
 8. Jak mówić, by nas słuchano : psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska-Opiełka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ; Sopot : Funky Books, 2015.
  Przeworsk WK 52272
 9. Jak mówić, żeby nas słuchali : komunikacja we współczesnym miejscu pracy / Sonya Hamlin ; przeł. Sylwia Jaśkiewicz-Budek. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2013.
  Jarosław WJ 55424
 10. Jak skutecznie prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji : praca metodą aktywizującą przeżywanie / Friedemann Schulz von Thun ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : "Jedność", 2012.
  Przeworsk WK 50785
 11. Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Gill Hasson ; tłumaczenie Małgorzata Guzowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Przeworsk WK 53235
 12. Kompetencje komunikacyjne nieletnich / Anna Wojnarska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  Przeworsk WK 51461
 13. Komunikacja a rozwój społeczności lokalnych / Krzysztof Bakalarski. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Lubaczów WL 49237, Przemyśl WP 107082
 14. Komunikacja i porozumienie : sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015.
  Przemyśl WP 111510
 15. Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych / red. nauk. Anna Mitręga, Iwona Jagoszewska. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Przeworsk WK 51133, Przemyśl WP 105947
 16. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Lubaczów WL 48063
 17. Komunikacja niewerbalna : autoprezentacja, relacje, mowa ciała / Monika Maj-Osytek. - Warszawa : "Edgard", 2014.
  Lubaczów WL 49278,Przemyśl WP 107635
 18. Komunikacja,(po)rozumienie, obecność społeczna / red. nauk. Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  Lubaczów WL 48635
 19. Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie ; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2013.
  Lubaczów WL 48670, Przeworsk WK 51352, Jarosław WJ 56882
 20. Komunikacja w zespole wirtualnym / Tomasz Stefaniuk. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Lubaczów WL 49049
 21. Komunikacja wychowawcza / Marek Dziewiecki. - Wyd. 2. - Kraków : "Salwator", 2013.
  Jarosław WJ 55128, Przeworsk WK 51084
 22. Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie / red. nauk. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2013.
  Przemyśl WP 107170
 23. Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) / pod red. Katarzyny Burskiej, Bartłomieja Cieśli. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014.
  Lubaczów WL 49574
 24. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : "Żak", 2012.
  Lubaczów WL 48080, Przeworsk WK 50947, Przemyśl WP 105148
 25. Mowa ciała / Allan i Barbara Pease ; przekł. Joanna Grabiak. - Wyd. 1 poszerz. (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2014.
  Przeworsk WK 51857
 26. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  Przeworsk WK 52259, Przemyśl WP 109345
 27. Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej : interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym / Anna Granat. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2014.
  Przemyśl WP 107624
 28. Pokolenie Y : współistnienie czy współdziałanie : nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej / Michael McQueen ; [przeł. Liliana Grzegrzółka]. - Warszawa : "Studio Emka", 2016.
  Przeworsk WK 52813
 29. Powiedz to dobrym słowem / Iwona Majewska-Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
  Przeworsk WK 52690
 30. Psychologia relacji, czyli Jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami / Mateusz Grzesiak. - Gliwice : "Helion", 2017.
  Lubaczów WL 50623
 31. Rozwiń skrzydła : poznaj i zastosuj model DISC, aby udoskonalić relacje w życiu zawodowym i osobistym /Merrick Rosenberg, Daniel Silvert.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  Lubaczów WL 50718, WL 50719
 32. Sztuka skutecznego przywództwa / Terry R. Backon ; przekł. Agata Błaż. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
  Lubaczów WL 48970
 33. Sztuka wywierania wpływu na innych / James Merritt ; przekł. Marcin Holdenmajer. - Warszawa : Dobry Skarbiec.pl, 2017.
  Przemyśl WP 112107
 34. Światy uczniowskie : język, media, komunikacja / Małgorzata Karwatowska, Tymiakin Leszek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
  Przeworsk WK 52016
 35. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Przeworsk WK 52591
 36. W świecie porozumienia bez przemocy : praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji / Marshall B. Rosenberg ; [przekł. Bogumiła Malarecka, Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : "MiND", cop. 2013.
  Jarosław WJ 56292
 37. Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy / red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014.
  Lubaczów WL 49160

 

Artykuły z czasopism:

 1. ABC komunikacji / Agnieszka Czerw.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 23-28
 2. Bariery w szkolnej komunikacji / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 24-26
 3. Bogactwo relacji międzyosobowych / Magdalena Kapias.// Wychowawca. - 2017, nr 12, s. 26-28
 4. Czy dyskusje grupowe mogą doprowadzić do porozumienia? / Elżbieta Wesołowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 1, s. 3-7
 5. Dar pomagania, czyli jak rozmawiać z rodzicami / Magda Mastalerz.// Remedium. - 2015, nr 2, s. 22-23
 6. Dwoje do zmiany / Piotr Fijewski.// Charaktery. - 2015, nr 7, s. 52-54
 7. Fakty i mity dotyczące komunikacji interpersonalnej / Tomasz Garstka.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 24-29
 8. Foch, aż boli / Beata Banasiak-Parzych.// Charaktery. - 2016, nr 4, s. 38-41
 9. Jak rozmawiać, aby pomóc? : komunikacja transformująca / Katarzyna Podgórska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 21-24
 10. Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 32-34
 11. Jakość komunikacji w czasach multimediów / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer.// Polonistyka. - 2016, nr 5, s. 18-21
 12. Język twórczej współpracy / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 18-20
 13. Język w przestrzeni społecznej na przykładzie wybranych wspólnot komunikatywnych / Maria Cyran.// Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 2, s. 39-57
 14. Kiedy i jak mówić dzieciom o uczuciach? / Bożena Baran.// Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 7-8
 15. Kochajmy i rozmawiajmy / Edyta Bąk-Buczak.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 28
 16. Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych / Jolanta Szempruch.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 27-35
 17. Kompetencje dzieci w rozmowie z dorosłym i rówieśnikiem / Kinga Kuszak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 5-10, bibliogr.
 18. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Żegnałek.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 41-45, bibliogr.
 19. Kompetencje przyszłości - jak rozwinąć nasze skrzydła / Teresa Leśniak.// Bibliotekarz. - 2015, nr 7-8, s. 25-27
 20. Komunikacja dla współdziałania / Wanda Papugowa.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 5-9
 21. Komunikacja interpersonalna / Paula Pilarska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 11-15
 22. Komunikacja interpersonalna w bibliotece publicznej / Jadwiga Pijanowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 12, s. 7-10
 23. Komunikacja jest najważniejsza / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 36, s. 16
 24. Komunikacja to skarb! / Kamila Olga Stępień.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 61-63
 25. Komunikacja w rodzinie / Elżbieta Wójcik.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 6-11
 26. Komunikacja w rodzinie / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 20-22
 27. Komunikacja werbalna : psychologiczny warsztat pracy nauczyciela / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 30-31, s. 18
 28. Komunikacja z nastolatkiem / Violetta Kruczkowska.// Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 28-29
 29. Komunikacja z rodzicami w dobie technologii / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 23-24
 30. Komunikowanie się bibliotekarzy z użytkownikami / Jerzy Kondras.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 12, s. 14-16
 31. Między mówieniem a słuchaniem w szkole : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 58-61
 32. Motywująca informacja zwrotna / Beata Humięcka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 51-53
 33. O potrzebie pochwał w komunikacji / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 9-11
 34. O skutecznej komunikacji / Wanda Papugowa.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 1, s. 6-8
 35. O sztuce porozumiewania się / Maria Mendel, oprac. Kinga Kurczek// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 74-75
 36. O utrudnieniach w komunikacji na forach internetowych / Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz.// Polonistyka. - 2013, nr 3, s. 35-38
 37. Polski Interaktywny System Alternatywnej Komunikacji PISAK / Piotr Durka.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 2-11
 38. Prawda i kłamstwo w komunikacji / Tomasz Licak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 48-51
 39. Psychospołeczne aspekty komunikacji / Ewa Mażul.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 16-18
 40. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej / Magdalena Kania.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 5-9
 41. Ryzyko skutecznej komunikacji / Violetta Kruczkowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 46-47
 42. Skuteczna komunikacja: jak mówić o trudnych tematach / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 28-29
 43. Słowa, które otwierają nas na siebie / Martyna Goryniak.// Charaktery. - 2016, nr 3, s. 16-25
 44. Słowa, które strącają w niebyt : o unieważniającym komunikowaniu i odzyskiwaniu siebie w uprawomocnieniu / Katarzyna Padło.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 18-20
 45. Sześć Praw Komunikacji Interpersonalnej / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 8-10
 46. Sztuka dobrego prowadzenia rozmowy : lekcja 6 ; rok szkolny 2014/2015 / Lidia Tkaczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 33-37
 47. Sztuka komunikacji / Jolanta Wąsowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 22-26
 48. Sztuka słuchania : starajmy się zrozumieć nie tylko przekaz werbalny, ale też emocje, uczucia i sytuacje drugiej osoby / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 13, s. 10
 49. Techniki komunikacyjne i interwencyjne w kontakcie z nastolatkiem / Karolina Van Laere.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 15-17
 50. Techniki komunikacyjne : scenariusz zajęć / Karolina Van Laere.// Remedium. - 2017, nr 10, s. 18-20
 51. Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z : bilans zysków i strat / Magdalena Wasylewicz.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 1, s. 10-17
 52. Trudne rozmowy o trudnych uczniach / Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 26-28
 53. Trudne sprawy - ważne rozmowy / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 50-53
 54. Umiejętności nauczyciela a relacje z uczniem / Jolanta Rafał-Łuniewska.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 27-29
 55. W chaosie biblioteki, czyli uwagi o trudnych czytelnikach / Sylwia Bielawska, Małgorzata Całka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 10, s. 11-16
 56. W trosce o sztukę rozmowy / Katarzyna Klimek-Michno.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 41-47
 57. Warto rozmawiać... / Łukasz Mrózek.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 12-13
 58. Wirtualna komunikacja i współpraca / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 56-59
 59. Wspierająca rozmowa : nasze zainteresowanie problemem ucznia jest dla niego sygnałem: komuś na mnie zależy... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 47, s.10
 60. Z tobą zawsze są problemy - coaching komunikacji / Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 21-23
 61. Zabawa jako narzędziekomunikacji w pracy z dziećmi / Kinga Kaczmarek, Krolina Van Laere.// Remedium. - 2013, nr 5, s. 10-12
 62. Znaczenie dialogu w komunikacji z uczniami / Maria Łukawska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 30-31, bibliogr.
 63. Znaleźć w rodzicu sojusznika / Magdalena Goetz.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 9, s. 41-43

 

 

Autor: Renata Stefanik