Rodzina niepełna

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl, 2016
Zestawiła : Urszula Buczkowska

Rodzina niepełna
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
( za lata 1985-2014 )

 

Druki zwarte :

 1. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Jarosław CzJ 316.811/815/c
 2. Małżeństwo, rodzina, rozwód / red. Barbara M. Kaja. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. Przemyśl CzP 316
 3. Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Przemyśl WP 93193
 4. Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną / Ewa Marynowicz-Hetka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Przemyśl WP 69273, WP 69274, WP 69275, WP 69276, Jarosław WJ 41581, WJ 41582, Przeworsk WK 28879
 5. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Przemyśl WP 107567, Przemyśl CzP 316, Lubaczów CzL 49290, Jarosław CzJ 316.811/.815, Przeworsk MKsK 316
 6. Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz. - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2006. Lubaczów WL 43357
 7. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls", 2010. Jarosław WJ 53707, Przemyśl WP 102204, Przeworsk WK 50206, Jarosław WJ 54663
 8. Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej, Marty Znajmieckiej-Sikory. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014. Lubaczów WL 49221, Przemyśl WP 107484, Przeworsk WK 51877
 9. Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze / Józefa Pielkowa. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1983. Przeworsk WK 27024, WK 27025
 10. Samotne matki, samotni ojcowie : o rodzinach niepełnych w Polsce / Danuta Graniewska, Krystyna Krupa, Bożena Balcerzak-Paradowska ; [pod red. D. Graniewskiej]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986. Przemyśl WP 72488, WP 72489, Jarosław WJ 42561, Przeworsk WK 30793, Przemyśl CzP 316
 11. Samotne ojcostwo / Anna Dudak. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011. Przemyśl WP 103686, Lubaczów WL 47847
 12. Synowie i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Schon ; przekł. [z niem.] Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. Przemyśl WP 92651
 13. Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej : skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza) / Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1989. Lubaczów WL 39867
 14. Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych / Urszula Sokal. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. Lubaczów WL 42269
 15. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010. Jarosław WJ 54507, Przemyśl CzP 316
 16. Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych / Henryk Cudak. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 2010. Przemyśl WP 102595

 

Artykuły z czasopism:

 1. Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz. // Wychowawca. - 2014, nr 7-8, s. 32-34
 2. Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 37-39
 3. Dom dla matki i dziecka / Ewa Bogdańska.// W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 190-202, bibliogr..
 4. Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej : raport z badań / Bożena Matyjas. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 207-223
 5. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska. // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : Impuls, 2010. - S. 49-56
 6. Gdy Jaś ma tylko tatę / Julita Wojciechowska. // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 89-94
 7. Jakość życia rodzin niepełnych w Polsce / Małgorzata Szyszka. // W: Problemy współczesnej rodziny polskiej. / red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - S. 157-173
 8. Komunikacja w rodzinie monoparentalnej / Eliza Czerka-Fortuna. // W: Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń. / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk .- Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013.- S. 42-55
 9. Nauczyciel klas początkowych wobec potrzeb dzieci z rodzin czasowo niepełnych / Małgorzata Fojcik. // W: Nauczyciel wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2009. - S. 300-310
 10. Ojciec winny za mamuśkę? / Magda Brzezińska. // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 72-75
 11. Ojcostwo : znaczenie roli ojca w życiu człowieka / Dominika Knutel, Monika Wójcik. // W: Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania. / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 166-184
 12. Opieka nad rodziną i dzieckiem w kontekście prawa do świadczeń z pomocy społecznej / Mirosław Karpiuk. // W: Problemy współczesnej rodziny polskiej. / red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012. - S. 157-173
 13. Poczucie alienacji u młodzieży z rodzin niepełnych / Katarzyna Tomaszek. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 40-45, bibliogr.
 14. Powrót taty / Martyna Bunda. // Polityka. - 2009, nr 28, s. 32-36
 15. Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska. // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 91-102
 16. Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 39-48
 17. Problemy psychospołeczne w rodzinach samotnych matek / Jolanta M. Wolińska. //W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. Krasnystaw, 2010. - S. 97-112
 18. Rodzina patchworkowa : ewolucja francuskiej rodziny w ostatnim czterdziestoleciu / Magdalena Troc-Rezaiguia. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11-12, s. 22-25
 19. Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 49-50
 20. Rodziny niepełne / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. // W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. Warszawa : "Żak", 2013. - S. 159-173
 21. Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo. Opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców / Edyta Mituła. // W: Rodzina we współczesności. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. - S.163-185
 22. Role matek "z oddali" : co z dziećmi, gdy matki przebywają za granicą? / Teresa Sołtysiak. // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 1, s. 8-12
 23. Rozwiedzione dzieci / Urszula Ratajczak. // Charaktery. - 2012, nr 10, s. 86-89
 24. Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców / Marta Komorowska. // Remedium. - 2011, nr 12, s. 8-9
 25. Sam się sobą zajmę / Kuba Jabłoński. // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 24-25
 26. Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Beata Kaczyńska. // Polityka Społeczna. - 2014, nr 2, s. 31-33
 27. Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowości dziecka : zagrożenie czy nadzieja / Elżbieta Napora. // W: Czego obawiają się ludzie?. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - S. 253-262, bibliogr.
 28. Samotne rodzicielstwo / Sylwia Rydz. // W: Psychologia rodziny. / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2014. - S. 243-258
 29. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie / Beata Krajewska. // Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s. 53-66
 30. Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej : komunikat z badań / Renata M. Ilnicka. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 26-31, bibliogr.
 31. Sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny dotkniętej rozwodem / Andrzej Mielczarek. // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - S. 119-130
 32. Tata sam w domu / Julita Wojciechowska. // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 34-36
 33. Układanka bez ojca / Dorota Szlama. // Charaktery. - 2012, nr 9, s. 76-78
 34. Ustawa o świadczeniach rodzinnych : skutki społeczno-ekonomiczne dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 6-10, bibliogr.
 35. Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Anna Michniuk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 41-47
 36. Z kompasem czy bez ? / Elżbieta Napora. // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 9-12
 37. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33
 38. Zanim odejdziesz... / Beata Mazurek. // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 14
 39. "Zarówno tu, jak i tam"? : ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego : studium przypadku / Iryna Durkalevych. // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. Kraków : "Impuls", 2012. - S. 115-129
 40. Zdradzona przez ojca / Grażyna Płachcińska. // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 19- 21
 41. Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich / Agnieszka Latoś. // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 309-318, bibliogr.


Autor: Urszula Buczkowska