TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Przeworsk

Opis alternatywny

O emocjach słów kilka - warsztaty biblioterapeutyczne w Studzianie

27 listopada odbył się cykl lekcji z wykorzystaniem biblioterapii, które nawiązywały do emocji odczuwanych w różnych sytuacjach. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Studzianie, z którą współpracuje biblioteka i przeprowadziła

Przeworsk

Opis alternatywny

“Komputerowy ćpun” – spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą

10 kwietnia 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku wraz z Burmistrzem Miasta Przeworska i Miejską Biblioteką Publiczną w Przeworsku zorganizowała spotkanie z Krzysztofem Piersą – autorem

Przeworsk

Opis alternatywny

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą

Burmistrz Miasta Przeworska, Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku zapraszają na spotkanie autorskie z pisarzem Krzysztofem Piersą "Komputerowy Ćpun" 10 kwietnia 2018r. godz. 12:00

Przeworsk

Opis alternatywny

Sztuka czytania… – warsztaty GWO dla nauczycieli polonistów

    Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe od lat współpracuje z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku, organizując warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli oraz promując swoją ofertę

Przeworsk

Opis alternatywny

Biblioterapia w Studzianie

2 marca odbył się cykl lekcji z biblioterapii, które nawiązywały do emocji odczuwanych w różnych sytuacjach. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Studzianie i przeprowadziła je Gertruda Kmiecik nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej

Przeworsk

Opis alternatywny

"Inka" - sanitariuszka Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku zorganizowała w dniu 27 lutego 2018 r. uroczystą prelekcję na temat „Danuta Siedzikówna

Przeworsk

Opis alternatywny

„Sieciowanie” w przeworskiej filii PBW

W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele bibliotekarze kolejny już raz podjęli działania wspierające czytelnictwo dzieci i młodzieży i biblioteki szkolne. Aktywność swoją realizują podczas spotkań w bibliotece pedagogicznej w ramach prowadzonej Sieci współpracy