TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Przeworsk

Opis alternatywny

Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli

    W obecnym czasie w polskiej szkole wprowadzana jest kolejna reforma szkolnictwa. 14 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo