1. Administracja. Wojskowość

Regionalia

Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych / pod red. Michała Baczkowskiego, Kamila Ruszały. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - ISBN 978-83-62261-72-7

PBW Przemyśl WP 107068 Czyt./CzP 94(4/9) GP 112828

Z dziejów walk ze Szwedami w czasie "Potopu" : szkic popularno-naukowy o wydarzeniach na Podkarpaciu między Wisłą i Sanem / Franciszek Błoński. - Rzeszów : Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego, 1956.

PBW Jarosław WJ 3018, WJ 3019
PBW Lubaczów WL 2420
PBW Przemyśl WP 95060, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 2990
PBW Przeworsk WK 1459, WK 1460Przemyśl

85 lat Garnizonu WP w Przemyślu / [red. Bogusław Bobusia]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2003. - ISBN 83-88172-14-X

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 89369

95 lat : Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja w Przemyślu w latach 1919-2014 / [red. Krzysztof Pobuta, Andrzej Kawecki ; oprac. zespół: Wojciech Kiełtyka i in.] ; Komenda Miejska Policji w Przemyślu. - Przemyśl ; Jarosław : "Papirus", 2014. - ISBN 978-83-939990-0-2

PBW Przemyśl WP 107187, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 107188

Artyleria twierdzy Przemyśl. Cz. 1, Artyleria forteczna / Julian W. Kurek, Mariusz Kurek. - Przemyśl : "San-Set", 2002. - ISBN 83-88417-43-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 13749/b

Dyplom cesarza Józefa II z 1789 roku przywracający miastu Przemyśl samorząd / oprac. Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe i Urząd Miejski w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Urząd Miejski, 1990.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 9216

Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej latach "potopu" 1655-1657 / Andrzej Borcz ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1999. - ISBN

83-909229-8-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 87047

Hureczko : historia lotniska Twierdzy Przemyśl / Przemysław Chorążykiewicz, Dariusz Karnas. - Sandomierz : "Stratus" ; Piekary Śląskie : ZP Grupa, cop. 2009. - ISBN 978-83-61529-32-3. - ISBN 978-83-89450-42-5 (Stratus)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP GP 100800

Inspekcja Grobów Żołnierskich w Przemyślu : powstanie i działalność w Galicji Środkowej 1915-1918 / Jan Schubert. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - ISBN 978-83-7571-237-7 (KTE)

Kriegsgräberinspektion des Militarkommando Przemyśl

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 106997

Jak ptaki z rozbitych gniazd : żołnierze tułacze : kolekcja Aleksandry i Mieczysława Białkiewiczów / oprac. red. katalogu Iga Bańkowska, Maria Frankel, Anna Nowak. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2008. - ISBN 978-83-88172-29-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14310
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 3672

Kraina upartych niepogód : zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku / Andrzej Gliwa. - Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 47). - ISBN 978-83-61329-10-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111539
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52699

Materiały z sesji "75 lat DOK X" w Przemyślu / red. Zdzisław Konieczny ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Przemyśl. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1993.

PBW Jarosław WJ 47513
PBW Lubaczów WL 37011
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9576
PBW Przeworsk WK 38183

Pennae investivi Praemisliae : notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku / Anna Łosowska. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz", 2011. - ISBN 978-83-88172-38-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104716
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. GK 50738

Przemyśl 1656-1657 / Andrzej Borcz. - Warszawa : "Bellona", 2006. - (Historyczne Bitwy / Bellona). - ISBN 83-11-10435-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93568

Rocznik Statystyczny Miasta Przemyśla. R. 1 (1971) / zesp. red. Danuta Czesak [przewodn.]. - Przemyśl : Powiatowy Inspektorat Statystyczny, 1971.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 18446

Rocznik statystyczny województwa przemyskiego 1977 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1977.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P Czas./R GP 32452

Rocznik statystyczny województwa przemyskiego 1981 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1981.

PBW Lubaczów WL 27489 czyt. mag

Rocznik statystyczny województwa przemyskiego 1984 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1984.

PBW Lubaczów WL 31095 czyt. mag.
PBW Przeworsk Czyt./MCzK 1462 Cz

Rocznik statystyczny województwa przemyskiego 1995 / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1995.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 31 CzK 1926

Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. - (Studia i Materiały / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; 7). - ISBN 83-89078-64-3

PBW Jarosław WJ 52543
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 95239

Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku / Ewa Grin-Piszczek. - Toruń : Adam Marszałek, 2012. - (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego. T. 7, Małopolska. Z. 2, Przemyśl). - ISBN 978-83-7780-421-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105760

Warplanes over southeastern Poland. P. 1, The slaughter of Stukas on 25 July 1944 / Przemysław Chorążykiewicz. - Przemyśl : Przemysław Chorążykiewicz, 2004. - ISBN 83-921502-0-1

PBW Przemyśl WP 106410

Żyją w dziele swoim i dzisiejszym obliczu ojczyzny / oprac. Józef Granatowski [i in.] ; zdj. Henryk Suchecki ; mapy Jan Faber. - Przemyśl : Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, 1979. - Album poświęcony funkcjonariuszom UB i MO zabitym przez UPA i podziemie niepodległościowe w latach 1944-1947 na terenie późniejszego województwa przemyskiego. - Do użytku wewnętrznego.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112542Przeworsk

Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - ISBN 978-83-7338-437-8

PBW Przemyśl WP 101290, WP 101967
PBW Przeworsk WK 48791

XX-lecie Samorządu Miejskiego : 1990-2010 : XX-lecie Samorządu Terytorialnego Miasta Przeworska, 2010-06-12 / red. Leszek Kisiel, Agnieszka Zakrzewska, Anna Dąbek ; Urząd Miasta Przeworska. - Kwidzyn : VEGA Studio Adv. Tomasz Muller, 2010. - ISBN 978-83-89855-69-5

PBW Przeworsk WK 49721, WK 49722, WK 49723, WK 49724, WK 49725, WK 49726, GK 49720/MKsK Reg.

Autor: Dorota M. Markocka