TREŚĆ GŁÓWNA

13. Malarstwo. Sztuka

Regionalia

Artyści Podkarpacia [Album] / koncepcja albumu Antoni Adamski ; oprac. graf. Krzysztof Motyka ; red. prow. Adrianna Pyszkowska-Włoch. - Rzeszów : "Libra", 2010.
PBW Jarosław Czyt./CzJ 7(438) 2J 3332PBW Lubaczów Czyt./CzL

14. Muzyka. Teatr. Film. Fotografia

Regionalia

Wielka wojna w Galicji : album fotografii archiwalnej / zdj. zebr. i opatrzył podpisami Łukasz Chrzanowski. - Przemyśl : "Fort" - Tomasz Idzikowski, 2008. - (Architectura et Ars Militaris ; 17). - ISBN 978-83-923657-8-5
PBW Przemyśl

15. Nauki biologiczne. Przyroda. Ekologia

Regionalia

Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego : zagrożone gatunki roślin, zbiorowiska roślinne / [aut. Krzysztof Oklejewicz i in.]. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", 2015. - ISBN 978-83-61577-75-1
PBW

16. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie

Regionalia

Między nauką a oświatą : na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX w : materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Faca ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia

17. Prawo. Nauki społeczne

Regionalia

Przywilej lokacyjny wsi Brzozowa z 1359 roku / wstęp i oprac. Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.
PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9691
Przywilej lokacyjny wsi

18. Polityka. Organizacje

Regionalia

Niezależny ruch chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989 : dokumenty, wspomnienia, refleksje / Tadeusz Sopel ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy,

19. Religia. Kościoły

Regionalia

Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. - ISBN 83-86634-24-3
PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 88515
Poza

21. Sport

Regionalia

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Polsce południowo-wschodniej : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / pod red. J. Motyki i G. Klebowicza ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo

23. Zabytki. Architektura. Budownictwo

Regionalia

Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10 maja 1970 r. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1972.
PBW Jarosław WJ 23866PBW

12. Literatura. Pamiętniki. Listy. Język

Regionalia

Jarosław
Antologia wierszy Jerzego Hordyńskiego / Jerzy Hordyński ; red. Krystyna Trojanowska. - Przemyśl ; Jarosław : Centrum Kulturalne w Przemyślu ; Urząd Miasta Jarosławia,