17. Prawo. Nauki społeczne

Regionalia

Przywilej lokacyjny wsi Brzozowa z 1359 roku / wstęp i oprac. Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9691

Przywilej lokacyjny wsi Kraczkowej z 16 sierpnia 1369 roku / oprac. Kinga Pomes, Bogdan Stępień ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994. - Tekst częśc. równol. łac., pol. - ISBN 83-881172-09-3

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 11801Jarosław

Bezrobocie jako problem społeczny w rejonie Jarosławia w latach 1990-1998 / Bogusław Piotrowski. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2001. - ISBN 83-88139-15-0

PBW Przemyśl WP 100367

Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 roku / oprac. Józef Kus. -

Jarosław : Muzeum w Jarosławiu, 1995. - Tekst oryg. s. [25]-29. - ISBN 83-85987-11-8

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 1544

Przywilej lokacyjny miasta Jarosławia z 1375 roku / [wstęp i oprac. Jacek Krochmal] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1991.

PBW Przemyśl WP 79060

Przywilej lokacyjny miasta Radymna z 1431 roku / [wstęp i oprac. Jacek Krochmal] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9490

Przywilej lokacyjny wsi Radymno z 1377 roku / wstęp i oprac. Jacek Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9672Lubaczów

Akt nadania wsi Horyniec z 1444 roku : wydany z okazji 550-lecia pierwszej wzmianki o miejscowości / wstęp i oprac. Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe 1994.

CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9673

Przywilej lokacyjny miasta Lubaczowa z 1376 roku / [wstęp i oprac. Maciej Dalecki] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1991.

PBW Przemyśl WP 79061

Przywilej lokacyjny miasta Tarłowiec z 1557 roku : na obszarze przestrzennym Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołoskiej / [oprac. Stanisław Baran, Ewa Grin-Piszczek] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2007. - ISBN 978-83-88172-22-9

PBW Lubaczów WL 1675 B
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 95057

Przywilej lokacyjny prywatnego miasta Wielkie Oczy z 1671 roku = Locatio oppidi privati Wielkie Oczy anno Domini 1671 / oprac. Krzysztof Dawid Majus ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2014. - ISBN 978-83-60374-17-7

PBW Lubaczów Czyt./CzL 49483Przemyśl

Kolekcja Liber Legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla / Anna Łosowska ; Archiwum Państwowe w Przemyślu ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2007. - ISBN 978-83-88172-24-3. - 978-83-89115-77-5

PBW Przemyśl WP 15592/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96170
PBW Przeworsk WK 47292

Księga ławnicza. T. 1, 1402-1445 / wyd. i objaśn. zaopatrzyli Jan Smołka i Zofia Tymińska. - Przemyśl : nakł. Gmina Miasta Przemyśla, 1936 (Przemyśl : Dr. J. Styfi). - (Pomniki Dziejowe Przemyśla). - Tyt. równol. : Librorum scabinalium ; tomus I. - Tekst częśc. łac.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 20373, GP 20374, GP 20375, GP 73785

Księga ławnicza. T. 2, 1445-1452 / wyd. i objaśn. zaopatrzyli Jan Smołka i Zofia Tymińska. - Przemyśl : nakł. Gmina Miasta Przemyśla, 1936 (Przemyśl : Dr. J. Styfi). - (Pomniki Dziejowe Przemyśla). - Tyt. równol. : Librorum scabinalium ; tomus II. - Tekst częśc. łac.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 20376, GP 20377, GP 20378

Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345-1434 / Elżbieta Dybek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego ; 277). - ISBN 83-7306-219-X

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 101854

Przywilej lokacyjny miasta Przemyśla z 1389 roku / wstęp i oprac. Bogusław Bobusia ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1990.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9215

Przywilej lokacyjny wsi Żurawicy z 15 września 1388 roku / oprac. Elżbieta Dybek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2009. - ISBN 978-83-881172-31-1

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14575

Sąd Okręgowy w Przemyślu : 1938-2008 / Marek Gosztyła, Lech Lichołai. – Przemyśl : Archiwum Państwowe : Sąd Okręgowy : Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Remontowo-Budowlane przy Areszcie Śledczym w Gdańsku, [2008]. - ISBN 978-83-88172-30-4 (AP)

PBW Przemyśl Czyt./ CzP00/09(438-11-13)Premisliana GP 100101

Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku / Jerzy Motylewicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - ISBN 83-7338-162-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93711

Starostwo Powiatowe w Przemyślu - wybrane zagadnienia prawne [Rękopis] / Elżbieta Kaczanowska ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Przemyśl : nakł. aut., 2002. - 73 k. ; 30 cm. - Praca [dyplomowa] napisana pod kierunkiem B. [Bronisława] Majgiera.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 1781/Rps

Zarys dziejów Spółdzielni Inwalidów "Praca" w Przemyślu w latach 1949-1989 / August Fenczak, Stanisław Stępień ; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. - Przemyśl : Stacja Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1989.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(439-11-13)Premisliana GP 109383Przeworsk

Przywilej lokacyjny miasta Przeworska z 1393 roku / [wstęp i oprac. Zdzisław Konieczny] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1992.

PBW Przemyśl WP 9449/b
PBW Przeworsk WK 2067 B, Czyt./MKsK Reg. BK 1956


Autor: Dorota M. Markocka