19. Religia. Kościoły

Regionalia

Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. - ISBN 83-86634-24-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 88515

Poza wspólnotą pamięci : życie i zagłada Żydów w pamięci mieszkańców regionu podkarpackiego / Krzysztof Malicki. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2017.

PBW Przemyśl WP 112094

Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991. –

Przemyśl WP 84365, WP 81509 ; Czyt./CzP 94(438) GP 79296
Jarosław WJ 47418
Przeworsk WK 37585

Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004.

PBW Jarosław WJ 53854, Czyt./CzJ 94(438) 2J 2435
PBW Lubaczów Czyt./CzL 44354
PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 89388
PBW Przeworsk WK 45764, Czyt./MKsK 94(438) GK 45763Jarosław

Dzieje parafji jarosławskiej / Jakób Makara. - Jarosław : Jarosławskie Wiadomości Parafjalne, 1936. - Odb. z czasopisma ”Jarosławskie Wiadomości Parafjalne“. - 83-921367-5-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ 2/Jar 2J 3331

Radawa / Albin Sroka. - Jarosław ; [Przemyśl : Kuria Biskupia], 1987. - (Biblioteczka Przemyska, 0860-4622 ; 4(5))

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 1543

Śladami kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego w Jarosławiu i w Zarzeczu / Grażyna Stopa. - Jarosław : "Gras", 2001. - ISBN 83-915310-0-7

PBW Jarosław WJ 621/b

Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy : holokaust, czasy powojenne i współczesne / Jerzy Czechowicz. - Rzeszów : "Edytorial", 2015. - ISBN 978-83-63930-35-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3456
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52025

Żydzi w Jarosławiu : od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku / Mojżesz Steinberg. - Jarosław : Jerzy Czechowicz, 2007. - Przedr. fotoofs., oryg.: Jarosław : b. w., cop. 1933. - Odb. z "Tygodnika Jarosławskiego". - ISBN 978-83-60707-02-9

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 3006Lubaczów

Ze Lwowa do Lubaczowa : w 60. rocznicę przeniesienia stolicy arcybiskupów lwowskich do Lubaczowa : materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 21 września 2006 roku w Muzeum Kresów w Lubaczowie pod honorowym patronatem Jego Eminencji ks. prof. Mariana Kardynała Jaworskiego Metropolity Lwowskiego / [red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur]. - Lubaczów : Muzeum Kresów Lubaczowie, 2008. - (Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie ; t. 3). - ISBN 978-83-922816-8-9

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45616Przemyśl

Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944-1954 / Roksana Szczęch ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Instytut Historii i Archiwistyki. - Przemyśl : "Fort VIII Lętownia" Tomasz Idzikowski, 2006. - (Monografie Przemyskie). - ISBN 83-922132-4-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93636

Archidiecezja Przemysko-Warszawska obrządku greckokatolickiego w Roku Wielkiego Jubileuszu / do druku przygot. Bogdan Stepan. - Przemyśl : Archidiecezja Przemysko-Warszawska, 2000. - ISBN 83-902592-5-7

PBW Przemyśl WP 99454, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15208

Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII wieku / Beata Lorens. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - ISBN 83-7338-231-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96320

Diecezja przemyska w latach 1944-1964 / Marcin Kapłon. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ; Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2015. - (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie). - ISBN 978-83-7629-927-3

PBW Jarosław WJ 57073
PBW Lubaczów WL 50347
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110728
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 52796

Diecezja przemyska w połowie XVI wieku / Tadeusz Śliwa. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2015. - (Biblioteka Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 36). - ISBN 978-83-64989-11-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109384

Introibo ad altare Dei: dzieje służby ministranckiej przy katedrze przemyskiej p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w latach 1946 - 2008 / Stanisław Bartmiński ; Parafia Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu. - Przemyśl : Parafia Archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP, 2008 ; Krasiczyn : Parafia św. Marcina, 2008. - ISBN ISBN 978-83-905692-7-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112802

Kapituła przemyska obrządku łacińskiego / Jakub Federkiewicz. - Przemyśl : Hedom Michna Henryk, 2013. - Repr. z "Kroniki Diecezji Przemyskiej" z lat 1908-1913. - Repr., oryg. : Przemyśl : Z drukarni Udziałowej pod zarządem Jana Łazora, [1913]. - ISBN 978-83-63784-03-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 108157

Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. - ISBN 83-88172-04-2

PBW Przemyśl WP 92774, 99754

Kochać Boga, rozumieć człowieka : z arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiała Elżbieta Olejnik. - Warszawa : "Adam", 2006. - (Pasterze Kościoła), - ISBN 83-7232-736-X

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107434

Kolegium prałatów i kanoników rzymskokatolickiej kapituły przemyskiej w latach 1500-1525 / Tadeusz Śliwa ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2016. - ISBN 978-83-60374-29-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110758

Krzyż i Menora : Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772 / Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 30)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87730

Księga pamiątkowa Drugiego Kongresu Maryańskiego polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń polskich, odbytego w Przemyślu w dniach 26, 27, 28 sierpnia 1911 r. / przedm. Józef Sebastian Pelczar. - Przemyśl : nakł. Komitetu Miejscowego, 1912 (Przemyśl : Dr. J. Łazor). - Tyt. okł. : Pamiątka Drugiego Kongresu Mariańskiego Polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń polskich, odbytego w Przemyślu w dniach 26, 27, 28 sierpnia 1911 r. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2721

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 61768

Nie można zdradzić Ewangelii : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012.

PBW Jarosław WJ 54944
PBW Lubaczów WL 48307, WL 48708
PBW Przemyśl WP 105366
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 50992

"Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / Ignacy Tokarczuk ; rozm., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Wyd. 2 uzup. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013.

PBW Jarosław WJ 55340
PBW Przeworsk WK 51365
PBW Przemyśl WP 106330

Przy skale / Jan Musiał. - Żurawica : nakł. aut., 2018.

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112598

Rok. II. kazań niedzielnych x. Konarada Kawalewskiego reformata. T. 1 / Konrad Kawalewski. - Przemyśl : w Drukarni Biskupiey o.g.k., 1832. - 292, [4] s. ; 19 cm. - Obejmuje 3 t. - Estr. XIX t. 2 s. 368.

http://polona.pl/item/79941650

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/2 GP 38338

Rok. II. kazań niedzielnych x. Konarada Kawalewskiego reformata. T. 2 / Konrad Kawalewski. - Przemyśl : w Drukarni Biskupiey o.g.k., 1832. - 267, [4] s. ; 19 cm. - Obejmuje 3 t. - Estr. XIX t. 2 s. 368.

http://polona.pl/item/79941702

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/2 GP 38339

Rok IV. kazań różnych x. Konrada Kawalewskiego reformata. T. 3 / Konrad Kawalewski. - Przemyśl : Gołębiowski, 1827. - [2], 285, [4] s. ; 18 cm. - Estr. XIX wyd. 2 t. 16 s. 47.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/2 GP 38340

Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis Dioecesis graeci ritus catholicorum Premisliensis : pro anno Domini 1852. - Premisliae : Typographia Capituli rit. gr. cath. Premisliensis, 1852. - Na zlecenie b-pa Grzegorza Jachimowicza. - Tekst w jęz. łac., pol., ukr.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 25914

Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1933 / Wacław Wierzbieniec. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - (Wydawnictwa WSP w Rzeszowie ; 622). - ISBN 83-86246-72-3

PBW Jarosław CzJ 94(438)A/Z 2J 1451
PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)/Premisliana GP 83751
PBW Przeworsk WK 39208

Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1990. - (Polska - Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa = Pol'ša - Ukraïna : 1000 rokív susídstva, 0867-1060 ; T. 1)

PBW Przemyśl WP 92267, WP 101804, Czyt./CzP 94(438) GP 82915
PBW Przeworsk WK 39265

Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. - (Polska - Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa = Pol'ša - Ukraïna : 1000 rokív susídstva, 0867-1060 ; T. 2)

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438) GP 82916
PBW Przeworsk WK 39266

Studia z dziejów grekokatolickiej diecezji przemyskiej / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1996. - (Polska - Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa = Pol'ša - Ukraïna : 1000 rokív susídstva, 0867-1060 ; T. 3)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 87166

Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-1832) / Agnieszka Gocal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. - (Biblioteka Przemyska ; T. 38). - ISBN 978-83-61329-18-3

PBW Przemyśl WP 110188

Unia Brzeska i jej konsekwencje : w 420 rocznicę synodu unijnego / pod red. Anny Krochmal i Anny Nowak ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017. - ISBN 978-83-88172-68-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112217

Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł z Archiwum Państwowego w Przemyślu : katalog wystawy 8-30 czerwca 2016 r. / [scenariusz wystawy, wstęp i oprac. katalogu Anna Krochmal]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2016. - ISBN 978-83-88172-63-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 111050

Zaginiony świat : historia Żydów przemyskich = The missing world : history of Jews in Przemysl / Jacek Błoński ; [tł. na jęz. ang. Agnieszka Gaweł ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2008. - ISBN 978-83-60680-24-7

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z nr inw. 3202
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana 14529/b
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51749

Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398-1998 / Piotr Wojciech Haszczyn. - Krzywcza : [Parafia Rzymskokatolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny], 1998.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89328Przeworsk

"Kronika" ks. Romana Penca proboszcza w Przeworsku : (lata 1939-1944) / wybór i oprac. Szczepan Kozak ; [tł. na jęz. pol. fragm. w jęz. łac. Alina Paliwoda-Wielgos, tł. na jęz. pol. fragm. w jęz. niem. Szczepan Kozak]. - Przeworsk : Regionalne Towarzystwo Naukowe ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2018. - (Przeworsk - Mała Ojczyzna ; t. 3). - Na s. przedtyt.: Wydanie jubileuszowe z okazji 625. rocznicy nadania Przeworskowi praw miejskich, 625. rocznicy erygowania Parafii pw. św. Ducha oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości. – ISBN 978-83-940881-3-2 (RTN). - ISBN 978-83-88172-70-0

PBW Przemyśl WP 112811
PBW Przeworsk WK 53356, WK 53357, Czyt./MKsK Reg. GK 53355


Autor: Dorota M. Markocka