18. Polityka. Organizacje

Regionalia

Niezależny ruch chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989 : dokumenty, wspomnienia, refleksje / Tadeusz Sopel ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. - ISBN 83-91351-11-4

PBW Lubaczów WL 39373Jarosław

25 lat "Solidarności" 1980-2005 : Region Południowo-Wschodni : MKZ Jarosław : Region Ziemia Przemyska / Krzysztof Prokop. - Przemyśl : Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność" : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2005. - ISBN 83-89092-98-0

PBW Jarosław WJ 50605, Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 2696
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92484

Jarosławski Hufiec Harcerzy : zarys historii w latach 1911-1949 / Edward Płocica ; [oprac. red. Małgorzata Kuźniar]. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2017. - ISBN 978-83-65551-34-4

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 3479

Monografia Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia / tekst, wybór il. Zofia Kostka-Bieńkowska. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 2013. - ISBN 978-83-927271-3-2

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3454
PBW Lubaczów WL 50441

Stowarzyszenie - jako prawna forma aktywizacji obywateli do realizacji zadań o celach nie zarobkowych na przykładzie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia [Rękopis] / Joanna Wasiuta ; Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Rzeszów : nakł. aut., 2002. - Praca [dyplomowa] napisana pod kierunkiem B. [Bronisława] Majgiera.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 1785/RpsLubaczów

10 lat Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie : 1987-1997 / red. wyd. Jerzy Czekalski. - Lubaczów : Klub Inteligencji Katolickiej, 1997.

PBW Lubaczów Czyt.CzL 1127 B

Ogniwo strachu : Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1956 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012.

Jarosław WJ 55219
Lubaczów Czyt./CzL 48525
Przemyśl WP 106182
Przeworsk Czyt./MKsK 51225

Pod zielonym sztandarem : zarys dziejów ruchu ludowego w powiecie lubaczowskim 1918-1948 / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Muzeum, 1995.

Lubaczów WL 1998 B, 1105 B, Czyt./CzL 1081 B

Pod znakiem św. Floriana : zarys dziejów ochotniczych straży pożarnych w powiecie lubaczowskim / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Muzeum, 1999. - ISBN 83-911814-0-5

PBW Lubaczów Czyt./CzL 1384 B

W służbie ojczyzny: zarys dziejów harcerstwa lubaczowskiego w latach 1934-1949 / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2000.

Lubaczów Czyt./CzL 39219

Związek Nauczycielstwa Polskiego w pow. lubaczowskim w latach 1905-2005 / Jan Makiel. - Lubaczów : ZNP, 2005.

Lubaczów WL 42508Przemyśl

25 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu : 1991-2016 / oprac. Marcela Tukałło, Wanda Król. - Przemyśl : Stowarzyszenie Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu, [2016].

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15410

620 lat przemyskich cechów i organizacji rzemieślniczych / Dorota Zahel, Janusz Bator, Mariusz J. Olbromski ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : Cech Rzemiosł Różnych, 2006. - ISBN 83-60680-00-0. - ISBN 978-83-60680-00-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 14288

85 lat działalności drużyn wodnych w stuleciu istnienia harcerstwa przemyskiego : 1909-2009 / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : nakł. autora ; przy wsparciu Ryszarda Piejko, 2009.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110139

Działalność Kręgu Seniorów im. Orląt na rzecz harcerskiego wychowania patriotycznego do 2013 / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2013.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 112552

Dzieje ruchu rewolucyjnego Ziemi Przemyskiej : materiały i wspomnienia / Jakub Willner ; [red. Lubomir Radłowski]. - Rzeszów : Komitet Wojewódzki PZPR, [1961].

PBW Jarosław WJ 6588, WJ 16350, Czyt./ CzJ 94(438)A/Z 2J 1221
PBW Lubaczów WL 8021
PBW Przemyśl WP 7676, WP 14914, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 326
PBW Przeworsk WK 4459, WK 4460

Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Warszawa : „Wspólnota Polska”, 1999. - ISBN 83-910255-4-3

PBW Przemyśl nr inw. WP 101914

Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu : przeszłość i kształtowanie teraźniejszości / oprac. zbiorowe pod red. Haliny Humnickiej. - Tyt. okł. : Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu 1994-2014 : przeszłość i kształtowanie teraźniejszości. - ISBN 978-83-63666-58-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107477

Księga pamięci sporządzona z okazji 70-lecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego w Przemyślu / oprac. hm. Janina Dryś. - [Przemyśl] : nakł. Komenda Przemyskiej Chorągwi ZHP ; Julian W. Kurek, 1991. - Tyt. okł. : ONC ZHP : Pamięci poległych i zmarłych

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110969

Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1956 / Eugeniusz Bachta. – Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego, 1997. - 231, [2] s. : faks., 2 fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 230-231

PBW Przemyśl WP 103461

O organizacyach nauczycielek [odczyt] / przez Teofilę Tęczar, nauczycielkę C. K. Seminaryum Naucz. - Przemyśl : [b. w.], 1913 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). - [Odczyt] odczytany na Walnem Zgromadzeniu Stowarzyszenia "Samopomocy Nauczycielek" w Przemyślu w dniu 15 lutego 1913 r.

Stowarzyszenie "Samopomocy Nauczycielek" (Przemyśl)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 22525

Obchody stulecia harcerstwa przemyskiego : fotoreportaż z obrzędu prezentacji sztandarów [Album] / oprac. zespół pod red. hm. Juliana Wacława Kurek [!]. - Przemyśl : nakł. autora : współfinansował Ryszard Piejko, 2010-2014. - Tyt. okł. : Album jubileuszu harcerstwa przemyskiego : setna rocznica działalności.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110141

Od zastępu i drużyny do Kręgu Starszoharcerskiego. [Cz. 1], 1909-1992 / Julian Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110970

Od zastępu i drużyny do Kręgu Starszoharcerskiego. [Cz. 2], Praca Kręgu w okresie powstania i działalności Obwodowego Komitetu Odnowy ZHP w Przemyślu / Julian W. Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2000. - Tyt. okł. :

Praca Kręgu w okresie powstania i działalności Obwodowego Komitetu Odnowy ZHP w Przemyślu : od 18 listopada 1989 r. do 22 lutego 1992 r.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110971

Od zastępu i drużyny do Kręgu Starszoharcerskiego. [Cz. 3], Działanie Kręgu w okresie 1990-2000 / Julian W. Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110972

Polska Partia Robotnicza w województwie przemyskim : (w opracowaniu, wspomnieniach, dokumentach) / kom. red. Andrzej Andrusiewicz [i in.] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Przemyśl. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Sztuki, 1976.

PBW Przemyśl WP 29948, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 29949

Polski skauting męski w Galicji Wschodniej w latach 1911-1920 / Irena Kozimala. - Kraków : Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, 2009. - 152 , [11] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 109-114. Indeksy

PBW Lubaczów WL 46347
PBW Przemyśl WP 106430
PBW Przeworsk WK 48683, Czyt./ MKsK Reg. GK 48682

Poznawajmy i urzeczywistniajmy zasady K[atolickiego] S[towarzyszenia] K[obiet] / Feliksowa Drużbacka [Maria Wanda Drużbacka]. - Przemyśl : [b. w.], 1935 (Przemyśl : Drukarnia "Jedność").

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/2 GP 61725

Przemyskie rady robotnicze w latach 1918-1939 : referat z sesji popularno-naukowej Echa Rewolucji Październikowej w Przemyślu odbytej w dniu 28 października 1977 r. / Andrzej Andrusiewicz ; Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wojewódzkie Archiwum Państwowe, 1977.

PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg.GK 25279

Rada Robotniczo-Żołnierska Przemyśla a ruchy rewolucyjne w regionie przemyskim w latach 1918-1921 / Jerzy Danielewicz ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1983.

PBW Przemyśl WP 85790, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85334

Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim : 125-lecie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 25-lecie polskiej samorządności / kom. red. Anna Nowak [i in.] ; aut. Małgorzata Stadnik [i in.] ; red. meryt. Anna Nowak, Bogusława Pieczyńska. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 2015. - ISBN978-83-88172-56-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 108447
PBW Przeworsk WK 52216

Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za panowania Wazów (1587-1668) / Andrzej Król. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, cop. 2018. - ISBN 978-83-61329-21-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113248

Skauting polski w Galicji Wschodniej / Irena Lewandowska-Kozimala ; Towarzystwo Przyjaciół w Przemyślu. – Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe TPN, 1994. – 139 s., [12] k. tabl. : fot., [1] portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Przemyska, ISSN 0239-6602 ; t. 26)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103938
PBW Przeworsk Czyt./MKsK 09 GK 38718

Stanisław Orzechowski pisarz polityczny : materiały z konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego humanisty : Przemyśl-Żurawica, 17-18 października 2013 / pod red. Jana Musiała. - Przemyśl ; Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2014. - Zawiera także : Orzechowski, Stanisław Okszyc (1513-1566). Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotellesowych Polityk wypisana. – ISBN 978-83-7638-449-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107819

Swojemu miastu Przemyśl : 120-lat działalności społecznej członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu 1890-1974-2010 / Bogusława Pieczyńska ; Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Regionu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 2010.

PBW Przemyśl WP 102374, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 102375

Sztandary harcerstwa przemyskiego oraz Chorągwi Męskiej ZHP we Lwowie z 1933 / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : nakł. autora : współfinansował Ryszard Piejko i Ryszard Toczek, 2009. - Publikację oparto o zbiory autora. Część poświęcona Sztandarowi Chorągwi Męskiej powstała przy współpracy autora z Andrzejem Kędzierskim i Karolem Gajdzikiem.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110138

Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - 182 s., [43] s. tabl. : 1 il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 166-173 i przy rozdz.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85589

Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 2 / red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, na zlec. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – S. 471-480 : Stronnictwa polityczne, organizacje młodzieży, związki zawodowe

PBW Przemyśl WP nr inw. 22242, 89321, CzP/Premisliana

Wam zawdzięczamy 100 lat istnienia harcerstwa przemyskiego : 1909-2009 / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : nakł. autora, 2009.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110140

Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej / pod red. Małgorzaty Gliwy i Mariusza Krzysztofińskiego. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Łańcut : Muzeum-Zamek, 2011. - (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie). - ISBN 978-83-7629-310-3

PBW Jarosław WJ 54941
PBW Lubaczów WL 48014
PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 32 GP 104742

Z dziejów przemyskiego harcerstwa : 1911-1981 : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. – ISBN 83-203-2261-8

PBW Przemyśl WP 103057, WP 103456, Czyt./CzP/00/09(438-11-13)Premisliana 85316

Z dziejów ruchu harcerskiego : studia-szkice-materiały : 1911-2006 / [red. nauk. Edyta Czop]. - Rzeszów : "Mercator" , 2006. - 415 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44654
PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 329.78 GP 108418

Z lilijką w kotwicę wpisaną : przyczynki do dziejów harcerstwa wodnego na terenach południowo-wschodniej Polski do roku 1990 / Władysław Podleśny. - Rzeszów : Edytor : nakł. autora, 2013. - ISBN 978-83-61016-33-5

PBW Jarosław WJ 56486
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107005

Zarys dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu 1905-2005 / Zdzisław Konieczny ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2005.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(439-11-13)Premisliana GP 106969Przeworsk

Ruch ludowy w Przeworskiem / Władysław Fołta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.

PBW Jarosław WJ 39576
PBW Lubaczów WL 21482
PBW Przemyśl WP 24086
PBW Przeworsk WK 19734, WK 19735, WK 39754, Czyt./MKsK Reg. GK 30290

Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Chałupkach : zarys monograficzny / Janusz Motyka. - Przeworsk : Urząd Gminy w Przeworsku, 2008. - ISBN 978-83-86697-04-5

PBW Przeworsk WK 47715, Czyt./MKsK Reg. GK 49330

TON Przeworsk jako drugi front walki polskiego podziemia z niemieckim okupantem : 80 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego : 75 lat ZNP na ziemi przeworskiej / [Komisja Historyczna ZNP Przeworsk ; oprac. Leon Trybalski]. - Przeworsk : Związek Nauczycielstwa Polskiego, [1985].

PBW Przeworsk WK 2984 B, WK 2985 B, WK 2986 B, WK 2987 B, Czyt./MKsK 37(091) BK 2983


Autor: Dorota M. Markocka