15. Nauki biologiczne. Przyroda. Ekologia

Regionalia

Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego : zagrożone gatunki roślin, zbiorowiska roślinne / [aut. Krzysztof Oklejewicz i in.]. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", 2015. - ISBN 978-83-61577-75-1

PBW Jarosław WJ 56489
PBW Lubaczów Czyt./CzL 50207
PBW Przemyśl WP 112265, Czyt./CzP 502/504 GP 109999

Gawron na Podkarpaciu : Corvus frugilegus : monografia gatunku i znaczenie gospodarcze / Józef Hordowski. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2009. - (Arboretum Bolestraszyce ; z. 12). - ISBN 978-83-924691-7-9

PBW Jarosław WJ 53228,
PBW Lubaczów Czyt./CzL 46315
PBW Przemyśl WP 101651
PBW Przeworsk WK 49045

Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim / Narcyz Piórecki. - Wyd. 2 popr. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. - ISBN 978-83-61577-14-0

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47984
WP 107126, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107127
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52723

Środowisko przyrodnicze dorzecza Sanu : jego znaczenie gospodarcze i ochrona : materiały z konferencji naukowej w dniach 16 i 17 października 1970 r. w Przemyślu / red. Julian Olszak, Zygmunt Felczyński, Antoni Kunysz ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1973. - (Biblioteka Przemyska ; 6)

PBW Przemyśl WP 20392

W dorzeczu środkowego Sanu : środowisko przyrodnicze, przemiany na przestrzeni wieków i ochrona / Tadeusz Misiak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; 42)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92307Lubaczów

60 lat służby Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Oleszyce / Grażyna Zagrobelna. - Przemyśl : "Mercator" 2004. - ISBN 83-917598-9-X

PBW Lubaczów Czyt./CzL 42208

Obszary chronione : parki i rezerwaty roztocza wschodniego i ziemi lubaczowskiej / [autor tekstu Tadeusz Misiak ; red. Marian Bobecki, Andrzej Gryniewicz ; zdj. Andrzej Gryniewicz. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2009. - ISBN 978-83-60483-08-4

PBW Lubaczów Czyt./CzL 46284

Pomniki przyrody : niezwykłe drzewa i inne twory natury Ziemi Lubaczowskiej / [aut. tekstu Tadeusz Misiak ; zdj. Maciej Pietrzak i in.]. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu ; Przemyśl : Oficyna Wydawnicza "Mercator", 2011. - ISBN 978-83-926891-5-7 (PCKiS)

PBW Lubaczów Czyt./CzL 48314, CzL 48731

Przyroda powiatu lubaczowskiego / tekst Marek Wiśniewski, Tadeusz Misiak ; konsult. nauk. Roman Fedan. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2007. - ISBN 978-83-60483-00-8

PBW Lubaczów WL 43543, WL 43544, Czyt./CzL 43542

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 100304

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Bukowy Las" pod Narolem / [tekst Elżbieta Pietrusiak]. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, [1996]. - ISBN 83-905033-1-X

PBW Przemyśl WP 14898/b

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Kobyle Jezioro" w Hucie Złomy : przewodnik terenowy / [tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Sebastianka] ; Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Nadleśnictwo Narol. - Przemyśl : ZZPK ; Narol : Nadleśnictwo Narol, 2000. - ISBN 83-910666-9-X

PBW Przemyśl WP 14006/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14007

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Za Niwą" / Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu ; [tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra i in.] - Przemyśl : Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych, 2004. - ISBN 83-89479-05-5

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 1972 B

Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi lubaczowskiej / red. Marian Bobecki. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2005. - ISBN 83-921788-0-7

PBW Lubaczów WL 42879, Czyt./CzL 42513, CzL 42514

Środowisko wodne pogranicza / red. Marian Bobecki, Andrzej Gryniewicz ; aut. tekstów Marek Wiśniewski [i in.]. - Przemyśl : "Mercator", 2007. - ISBN 978-83-60483-03-9

PBW Lubaczów WL 44524, WL 44525, Czyt./CzL 44523Przemyśl

Arboretum Bolestraszyce / pod red. Tomasza Nowaka [i. in.]. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Aboretum, 1992.

PBW Jarosław WJ 47515, Czyt./CzJ 63 2J 1254
PBW Lubaczów WL 37005, WL 37006
PBW Przemyśl WP 96263, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81765
PBW Przeworsk WK 38178, Czyt./MKsK 58 GK 38177

Arboretum Bolestraszyce : przewodnik / Jerzy Piórecki, Kazimierz Zarzycki ; Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2000.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 12061

Arboretum Bolestraszyce : przewodnik / Jerzy Piórecki, Kazimierz Zarzycki. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2010.

PBW Jarosław WJ 54984, WJ 54985

Arboretum Bolestraszyce : przewodnik historyczno-przyrodniczy / Jerzy Piórecki, Kazimierz Zarzycki ; Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 1992.

PBW Przemyśl WP 108309, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 99744

Arboretum Bolestraszyce [Film]. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Arboretum, [ok. 2008].

PBW Jarosław WJ 247/DVD
PBW Lubaczów WL 331 SL
PBW Przemyśl WP 174/E/fe, WP 175/E/fe
PBW Przeworsk WK 56 DO

Atlas : przewodnik obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" / [tekst oraz oprac. atlasu Przemysław Kunysz ; mapki ścieżek Michał Ferenc ; zdj. Janusz Kopryjanowicz, Przemysław Kunysz, Grzegorz Leśniewski]. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych ; Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2007. - Tyt. okł.: Atlas obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie". - ISBN 978-83-89479-22-8

PBW Przemyśl WP 14298/b

35 lat Arboretum Bolestraszyce [Film]. - Rzeszów : Telewizja Polska 3, [2010].

PBW Jarosław WJ 260/DVD

Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej. [T. 1] / [red. z. Józef Hordowski] ; Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Arboretum, 1993. - ISBN 83-901252-1-8

PBW Jarosław WJ 47514, Czyt./ CzJ 59 nr inw. 2J 1253
PBW Lubaczów WL 37007, WL 37008
PBW Przemyśl WP 81766, WP 96262, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81767
PBW Przeworsk WK 38180, Czyt./MKsK 59 GK 38179

Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej. [T. 2] / [red. Przemysław Kunysz, Józef Hordowski] ; Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1994.

PBW Jarosław WJ 47719, Czyt./CzJ 59 2J 1401
PBW Lubaczów WL 37506, WL 37507
PBW Przemyśl WP 82704, WP 111723, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 82705
PBW Przeworsk WK 39001, Czyt./MKsK 59 GK 39000

Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej. [T. 3] / [red. z. Przemysław Kunysz, Józef Hordowski] ; Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1995. - ISBN 83-905033-0-1

PBW Jarosław Czyt./CzJ 59 2J 1473, 2J 1474
PBW Lubaczów WL 37767, WL 37768
PBW Przemyśl GP 83935, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104707
PBW Przeworsk WK 39628, Czyt./MKsK 59 GK 39627

Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej. [T. 5] / [red. z. Przemysław Kunysz, Józef Hordowski] ; Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1997. - ISBN 83-905033-5-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104708

Człowiek - natura - kultura : studia i szkice z nauk o przyrodzie i człowieku : [księga pamiątkowa zwieńczająca jubileusz 80-lecia prof. Jerzego Pióreckiego]/ pod red. Kazimierza Obodyńskiego, Stanisława Zaborniaka, Tadeusza Zycha. - Rzeszów : Neiko Print & Publishing, 2013. - ISBN 978-83-64387-04-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107196

Drzewa pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej w grafice Aleksandry Wachniewskiej / oprac. Julian Olszak. - Przemyśl ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. - 1 teka ([4] k. : 1 portr. ; 40 k. reprodukcji) ; 50 cm.

PBW Lubaczów WL 27756
PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 73/76 nr inw. KP 41
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK 76 nr inw. GK 24362, GK 24363

Głosy ptaków : Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" [Dokument dźwiękowy] / tekst i zdj. Przemysław Kunysz ; nagr. Zdzisław Pałczyński, Krzysztof Paszkowski. - Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego ; Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych ; Puszczykowo : "Alauda", 2006. - Do płyty CD załączono broszurę "Głosy ptaków...", 15 s. ; 12x12 cm. - Bibliogr. s. 15. - 1 płyta [CD] (73 min. 46 sek.) ; 12 cm. - ISBN 83-89479-18-4

PBW Przemyśl WP 179/E/ae

Hałas drogowy na terenie miast Przemyśla, Jarosławia i Radymna w świetle pomiarów przeprowadzonych w latach 1995-96 / aut. oprac. Adam Płoszczyński] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1996. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-87166-29-4

PBW Przemyśl WP 10129/b

Medyckie ogrody Pawlikowskich / Jerzy Piórecki. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2010. - (Arboretum Bolestraszyce (Arboretum i Zakład Fizjografii), 1426-7306 ; z. 13). - ISBN 978-83-61441-21-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112832

Monografia przyrodniczo-historyczna Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego / Radosław Janicki. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych, [2005]. - ISBN 83-89479-16-8

PBW Przemyśl WP 14002/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14003

Porosty (lichenes) Pogórza Przemyskiego / Józef Kiszka, Jerzy Piórecki. - Warszawa : "Uniwa", 1991. - ISBN 83-00-03430-7

PBW Przemyśl WP 81374, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 101649

Przyroda Kruhela Małego w Przemyślu / Eugeniusz Dubiel [i in.]. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2011. - (Arboretum Bolestraszyce ; z. 14). - ISBN 978-83-61441-94-6

PBW Przemyśl WP 112834, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112833

Przyroda województwa przemyskiego : informator / Stanisława Bańcarz przy współudz. Joanny Kułaczek [i in.]. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1993.

PBW Przemyśl WP 14200/b, WP 14758/b
PBW Przeworsk WK 38715, Czyt./MKsK Reg. GK 38714

Ptaki zbiorowisk łąkowych Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" : ochrona derkacza Crex crex / Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu ; [tekst Przemysław Kunysz]. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych, 2005. - ISBN 83-89479-15-X

PBW Przemyśl WP 14012/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14013

Raport o stanie środowiska w województwie przemyskim w 1993 r. / Krystyna Głowacka [i in.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Przemyślu. - Przemyśl : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 1994. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-85949-67-4

PBW Jarosław Czyt./CzJ 504 2J 1398
PBW Lubaczów WL 37164
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9700
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 38475

Raport o stanie środowiska w województwie przemyskim w latach 1995-1996 / red. Marek Kudła, aut. Leszek Chamuła [i in.] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. - Przemyśl : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, cop. 1997. - (Biblioteka Monitoringu Środowiska). - ISBN 83-87-166-89-8

PBW Jarosław Czyt./CzJ 504 2J 1629, 2J 1630
PBW Lubaczów WL 38320, WL 38321
PBW Przemyśl WP 85200, 85202, Czyt./CzP 502/504 GP 85203
PBW Przeworsk WK 40965, WK 40966, Czyt./MKsK Reg. GK 40964

Rośliny naczyniowe dzikie, zadomowione i uprawowe na Pogórzu Przemyskim / Jerzy Piórecki. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2013. - ISBN 978-83-63666-54-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107934

Rozmieszczenie i liczebność ptaków lęgowych w województwie przemyskim / Józef Hordowski. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Arboretum, 1991.

PBW Przemyśl WP 100397, WP 108507

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna po torfowisku "Winne-Podbukowina" / tekst Witold Maślanka ; przy współudziale Piotra Budzińskiego [i in.] ; rys. Witold Maślanka ; mapki Andrzej Macina ; Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1995.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 37.016:502+574 BP 11909

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w rezerwacie "Krępak" w Korzeńcu : przewodnik terenowy / [tekst Elżbieta Pietrasiuk, Przemysław Kunysz]. - Przemyśl : Zespół Parków Krajobrazowych ; Bircza : Nadleśnictwo Bircza, 1997. - ISBN 83-905033-4-4

PBW Przemyśl WP 14008/b, WP 14897/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14009

W dorzeczu środkowego Sanu : środowisko przyrodnicze, przemiany na przestrzeni wieków i ochrona / Tadeusz Misiak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; 42)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92307

Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego / Jerzy Piórecki ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - (Biblioteka Muzealna, 0239-8087 ; t. 6). - ISBN 83-03-02710-7

PBW Jarosław WJ 55007
PBW Przemyśl WP 109808, WP 110974, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96265Przeworsk

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży w okresie pokwitania / Witold Półtorak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - ISBN 978-83-7338-314-2

PBW Przemyśl WP 98826
PBW Przemyśl WK 47718

Autor: Dorota M. Markocka