16. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie

Regionalia

Między nauką a oświatą : na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX w : materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Faca ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2003. - ISBN 83-89326-28-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 94351
PBW Przeworsk WK 44742, Czyt./MKsK Reg. GK 48354

Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918 / Kazimierz Rędziński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 376 2213Jarosław

125 lat I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu : 1884-2009 / red. prow. Jadwiga Dyr. - [Jarosław] : Rafada S. C., [2009]. - ISBN 978-83-929557-0-2

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 3329

60-lecie Jarosławskiej Szkoły Plastycznej : od szkoły rysunku do Zespołu Szkół Plastycznych : monografia 1948-2008 / oprac. graf. Krzysztof Krzych, Agnieszka Osipa. - Jarosław : Zespół Szkół Plastycznych, 2008.

PBW Przeworsk WK 49383, Czyt./MKsK Reg. GK 48215

70 lat Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu / oprac. Agata Wilczyńska, Zdzisława Wandasiewicz, Marek Biały. - Jarosław : Komitet Organizacyjny Obchodów 70 rocznicy powstania Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu, 2010.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 377/Jar 2J 3297

Dwadzieścia lat minęło.../ zespół red. Augustynowicz Renata [ i in.]. - Jarosław : Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu, 2010.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 3298

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu : październik 2007 r. - Wydanie okolicznościowe uaktualnione. - Jarosław : Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących, 2007. - Część materiałów pochodzi z wydawnictwa "50 lat Szkoły Spożywczej w Jarosławiu".

PBW Jarosław WJ 51939, Czyt./ CzJ 37/Jar 2J 3134

Księga pamiątkowa jubileuszu 100-lecia I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 1884-1984 / red. Eligiusz Cząstkiewicz, Leszek Gdula, Leszek Smoczkiewicz. - Jarosław : Komitet Organizacyjny Obchodów Stulecia I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, %c 1987.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 1494
PBW Przeworsk WK 37131

Monografia tajnego nauczania w powiecie jarosławskim w latach 1939-1944 / Bolesław Strzelec. - Jarosław : Wojewódzki Klub b. Nauczycieli Tajnego Nauczania, 1995.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 37(091)/Jar 2J 1411
PBW Przemyśl WP 104899

Obchody jubileuszu 130-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha [Film] : Jarosław 4-5. XI. 2011. -

Jarosław : Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im S. Banacha w Jarosławiu 2011. - 4 płyty [DVD] : kolor ; 12 cm.

PBW Jarosław WJ 257/DVD

Od C. K. Szkoły Rzemiosł do Zespołu Szkół Budowalnych i Ogólno-kształcących w Jarosławiu 1911- 2011 : praca zbiorowa / pod red. Jana Domki. - Jarosław : Komitet Organizacyjny Obchodów100-lecia Szkoły Budowlanej w Jarosławiu, 2011. - ISBN 978-83-917781-4-2

PBW Jarosław WJ 55344, WJ 55345, Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 3401

Rozwój kulturalno-oświatowy środowiska jarosławskiego w latach 1918-1980 / Bogusław Pawlak. - Jarosław : Pawlak Bogusław, 2001.

PBW Jarosław WJ 967/b, WJ 968/bLubaczów

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 1913-2013 : księga jubileuszowa / Zygmunt Kubrak. - [Rzeszów] : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2013. -ISBN 978-83-63706-34-0

PBW Lubaczów Czyt./CzL 48723, CzL 48724

Gimnazjum i Liceum w Lubaczowie 1913-1995 : zarys dziejów / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Komitet Organizacyjny Jubileuszu Liceum Ogólnokształ-cącego, 1996. - ISBN 83-906086-0-X

PBW Lubaczów WL 37849, Czyt./CzL 37809
PBW Przemyśl WP 109463

Gimnazjum i Liceum w Lubaczowie 1913-2000 : zjazd absolwentów / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów, 2000. - ISBN 83-913669-0-1

PBW Lubaczów Czyt./CzL 1152 B, WL 1153 B, WL 1383 B, WL 1841 B

Szkoła Podstawowa nr 1 im. płka Stanisława Dąbka w Lubaczowie w latach 1985-1995 : zarys monograficzny / Adam Łazar. - Lubaczów : Szkoła Podstawowa nr 1 im. płka Stanisława Dąbka, 1995.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 38107

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie : zarys dziejów szkół zawodowych i ogólnokształcących 1945-2005 / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia, 2007. - ISBN 978-83-923247-0-6

PBW Lubaczów Czyt./CzL 49799Przemyśl

100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu : 1906-2006 / Oprac. zbior. pod red. Haliny Humnickiej i Barbary Sykały. - Kraków ; Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2006. - ISBN 83-87623-90-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106503

100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu : 1908-2008 / Piotr Kozłowski. - Przemyśl : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, 2008. - ISBN 978-83-0923378-2-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112976

140 lat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu : edycja jubileuszowa / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września, 2010. - ISBN 978-83-0923378-2-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 102387

30 lat Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu (1968-1998) / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Szkoła Podstawowa nr 15 : "Offset", 1998.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106185

40 lat szkół rolniczych w Przemyślu-Bakończycach / [aut. Aleksander Bielas,

Aleksander Kędzior, Anna Obratańska, Julian Olszak] ; Zespół Szkół Rolniczych. - Przemyśl : Zespół Szkół Rolniczych, 1984.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-13-11) Premisliana nr inw. 103900

50 lat Technikum Mechaniczno-Elektrycznego : historia, ludzie, wspomnienia.../ Alicja Pietraszkiewicz, Monika Szczepanik, Monika Szczepańska. - Przemyśl : Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych, 2011.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 112977

90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. - Przemyśl : II LO : Urząd Wojewódzki, 1996. – ISBN 83-906022-0-2

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 106504

Daj mi dusze, resztę zabierz / autor oprac. Krzysztof Fil. - Jarosław : Drukarnia "Multicolor", 2013.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 106968

Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / Beata Gumienny. - Rzeszów : "Fosze", 2005. - ISBN 83-88845-48-9

PBW Jarosław WJ 51014,
PBW Lubaczów WL 42831
PBW Przemyśl WP 45707, WP 92493, GP 107817
PBW Przeworsk WK 45776

Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1873 : (na przykładzie diecezji przemyskiej) / Roman Pelczar. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus : Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe, cop. 2017. - ISBN 978-83-7530-477-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112801

Informator o szkołach ponadpodstawowych w województwa przemyskiego na rok szkolny 1994/1995 / Kuratorium Oświaty w Przemyślu. - Przemyśl : Kuratorium Oświaty, 1994.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 37.012 BK 1984

Klasa starej daty : z dziejów szkolnictwa przemyskiego : informator wystawy / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ; Grażyna Stojak ; [aut. tekstów uzup. Beata Gilowska-Blat i in. ; red. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2002. - ISBN 83-917705-0-8

PBW Przemyśl WP 15592/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14472

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu : 2001-2011 / [oprac. red. Zdzisław Budzyński i Jan Draus]. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2011. - ISBN 978-83-925509-8-3

PBW Przemyśl WP 103047, WP 110968

Peremis'ka Saskevycivka / Stepan Zabrovarnij, Irina Spol'ska-Onisko. - Vyd. 2 dop. - Peremisl' : Kompleks Zagal'noosvitnih Skil No 2 im. Markiana Saskevica, 2012.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110192

Sprawozdanie c. k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu na Zasaniu : za rok szkolny 1914/15 / [red. Franciszek Ksawery Kuś] ; tekst "Gimnazyum w oblęganej twierdzy" spisał Józef Zajączkowski. - Przemyśl : nakł. uczniów, 1915. - Tyt. okł. : Sprawozdanie Dyrekcji c. k. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim na Zasaniu

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa : http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=10371

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 22530

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II im. prof. Kazimerza Morawskiego w Przemyślu za rok szkolny 1927/28. - Przemyśl : nakł. Dyrekcji, 1928 (Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora). - Współwydane z : Horacego Ody / spolszczył Mieczysław Adamowski ; rys. wykonała Harland-Zajączkowska. - S. 1-33.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa : http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=10430

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 22527

Sprawozdanie Dyrekcji [prywatnego] Gimnazjum Żeńskiego im. Marji Konopnickiej w Przemyślu z prawem publiczności (na podstawie reskr. Min. W.R.iO.P. z dnia 12 maja 1921. L. 9850/D. II., intym. rozp. K.O.S.L. z dn. 1 VI 1921 L. 10496/IV) za rok szkolny 1920/21 / red. Aleksander Kleczeński. - Przemyśl : [b. w.], 1921 (Przemyśl : Drukarnia Zagajewskiego i Łazora). - Tyt. okł. :Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Żeńskiego im. Marii Konopnickiej w Przemyślu [...] za rok szkolny 1920/21

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 21216

Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.) / Roman Pelczar. - Warszawa : "Aspra-Jr", 1998. - ISBN 83-908937-0-3

PBW Przeworsk WK 42344

Szkolnictwo średnie miasta Przemyśla w latach 1918-1939 / Zdzisław Konieczny ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1985.

PBW Przemyśl WP 92231 WP 92232 WP 98621, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8799
PBW Przeworsk WK 31966

Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie autonomii Galicji / Józef Frankiewicz. - Przemyśl : Ministerstwo Edukacji i Nauki : Regionalny Ośrodek Kultury : Józef Frankiewicz, 2004. – ISBN 83-912416-4-5

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 796 2J 2518
PBW Przemyśl WP 89329, WP 105592, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92266

Z doświadczeń i badań nauczycieli województwa przemyskiego. Z. 1 / oprac. zesp. red. Józef Galant [i in.] ; Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Przemyślu. - Przemyśl : Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1981.

PBW Przemyśl WP 15356/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 6373
PBW Przeworsk WK 1855 B

Z teki przemyskiego pedagoga / red. t. Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1980. - (Biblioteka Przemyska ; t. 9)

PBW Przemyśl WP 78392, WP 5887/b, WP 5888/b, WP 5889/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 2465, CzP 2466

Zarys historii Zakładu Poprawczego w Przemyślu-Lipowicy 1968-1980 / Romuald Sabarański. - Przemyśl : dr. "Archiwariusz", 2017.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112212Przeworsk

100 lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełly w Przeworsku 1911-2011 : Księga jubileuszowa / kom. red. Andrzej Henryk Żak [i in.]. - Przeworsk ; Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2011. - 978-83-61746-73-7

PBW Przeworsk WK 49974, Czyt./MKsK Reg. GK 49973

Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie / [zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in.]. - Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 2006. - Wydano w 95. rocznicę powstania Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45600
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 100102
PBW Przeworsk WK 48235,WK 48235, WK 48237, Czyt./MKsK Reg. GK 46360

Gimnazjum i Liceum w Przeworsku 1911-1991 : (zarys dziejów) / Zdzisław Konieczny. - Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska, 1992.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45601
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 99439
PBW Przeworsk WK 38894, WK 40153, WK 48241, WK 48513

Historia szkoły w Gniewczynie : od 1867 roku [Rękopis] / Józefa Duży. - Gniewczyna : [nakł. autora], 1994.

PBW Przeworsk RK 28/MKsK

Kronika Szkoły Żeńskiej w Przeworsku (1929-1938, 1939-1944) / wybór i oprac. Krzysztof Neuberg. - Łańcut : Krzysztof Neuberg, cop. 2016. - ISBN 978-83-60707-19-7

WK 52788, Czyt./MKsK Reg. GK 52787

Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Przeworsku : (1962-1971) [Rękopis] / Elżbieta Taborska. - [Przeworsk], [1998].

PBW Przeworsk RK 5/MKsK

Oświata [Rękopis] / Adolf Bobola. - [B. m.], [1970]. - 81 k. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 79-80.

PBW Przeworsk RK 20/MKsK

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku / [oprac. zespół pod red. Beaty Drabik-Sowy]. - Przeworsk : PSM, 2003.

PBW Przeworsk WK 3227 B

Rozwój szkolnictwa ludowego w powiecie przeworskim w okresie autonomii galicyjskiej : praca magisterska [Rękopis] / Anna Łuczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : [nakł. autora], 1988. - 100, [3] k. : tab. ; 30 cm. - Bibliogr. k. [101]-[103].

PBW Przeworsk RK 35/MKsK

Sprawozdanie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku za rok szkolny 1990/91 / Dyrekcja. - Przeworsk : Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. króla Jana III Sobieskiego, 1990.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 2988

Sprawozdanie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku za rok szkolny 1991/92 / Dyrekcja. - Przeworsk : Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. króla Jana III Sobieskiego, 1992.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 2989

Szkoła dla Dziewcząt prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku : (1805-1924) [Rękopis] / Elżbieta Taborska. - Przeworsk : [b. w.], [1995]. - 17 k, [8] s. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 17. - Maszynopis.

PBW Przeworsk RK 6/MKsK

Szkoła parafialna w Przeworsku i na ziemi przeworskiej : (przyczynki do historii) [Rękopis] / Elżbieta Taborska. - Przeworsk : [b. w.], 1999. - 13 k. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 13. - Maszynopis.

PBW Przeworsk RK 7/MKsK

Szkolnictwo ludowe w powiecie przeworskim na przełomie XIX-XX wieku [Rękopis] / Krystyna Serwańska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. - Kielce : [nakł. autora], 1995. - 53 k. : tab. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 50-53.

PBW Przeworsk RK 44/MKsK

Szkolnictwo w Przeworsku w okresie 1918-1939 [Rękopis] / Aldona Młynarczuk. - [B. m.] : [b. w.], [b. r.]. - 35 s. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 35.

PBW Przeworsk RK 15/MKsK

Szkolnictwo zawodowe 1918-1939 [Rękopis] / Elżbieta Taborska. -Przeworsk : [b. w.], [1995]. - 15 k. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 14. - Maszynopis.

PBW Przeworsk RK 3/MKsK

"Wychować człowieka..." : praca z osobą Patrona w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku : praca zbiorowa / [przedm. Tadeusz Kocór ; wprow. Wiesław Nitychoruk [i in.] ; Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku]. - Przeworsk : Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, [2005].

PBW Przeworsk WK 45505, WK 45506, WK 45507, WK 45508, WK 45509, WK 45510, WK 45511, WK 45512, WK 45513, Czyt./MKsK 371.3 GK 45504

Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i pow. przeworskim. Działalność ks. Józefa Stefańskiego (luty 1940-czerwiec 1944) [Rękopis] / oprac. Elżbieta Taborska. -Przeworsk : [b. w.], [1999]. - 83 k. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 71. - Maszynopis.

Zawiera : Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i pow. przeworskim ; Tajne nauczanie w Przeworsku i pow. przeworskim. Działalność ks. Józefa Stefańskiego jako organizatora i kierownika tajnego nauczania w okresie od II. 40 - VII. 44 ; Tajne nauczanie w zakresie szkoły ogólnokształcącej na terenie Inspektoratu Rejonowego ZWZ Przemyśl-Jarosław w okresie od stycznia 1940 do czerwca 1944 ; Działalność ks. Józefa Stefańskiego (luty 1940-czerwiec 1944) ;

Zawiera : Draus Jan, Tajne nauczanie w pow. jarosławskim w latach 1939-1944, s. 54 ; Draus Jan, Tajne nauczanie na terenie Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Przemyśl-Jarosław, s. 55-61 ; Draus Jan, Terlecki Ryszard, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945, s. 62 ; Zagórski Andrzej, Zarys historii obwodu AK Przeworsk, s. 63-64 ; Ćwierz Jan, Zarys historii tajnego nauczania na poziomie średnim w pow. przeworskim czasu okupacji hitlerowskiej, s. 65 ;

Zawiera : Koczocik Kazimierz, Z historii oświaty i szkolnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej na obszarze pow. przeworskiego, s. 66 ; Wspomnienia nauczycieli i uczniów dot. tajnego nauczania w pow. przeworskim, s. 67-70. - Bibliogr. s. 71. ;

Zawiera : Przyczynek do historii Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Przeworsku i pow. przeworskim. - [12] k.

PBW Przeworsk RK 11/MKsK

Z kart tajnego nauczania : Przeworsk, Manasterz / [red. Anna Piejko, Helena Kaweńska]. - Przeworsk : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 2005.

PBW Przeworsk WK 3515 B, WK 3516 B, WK 3517 B, WK 3526 B, WK 3527 B, WK 3528 B, WK 3529 B, WK 3530 B, BK 3514/MKsK 37(091), Czyt./MKsK 37(091) BK 3525

Zarys dziejów Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu : 1947-1987 : (na tle dziejów wsi) / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu ; [współaut. Zdzisław Budzyński i in.]. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1987.

PBW Przemyśl WP 103899
PBW Przeworsk WK 33300

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1963-2013 : Księga Jubileuszowa / komitet red. Księgi Jubileuszowej Maria Głąb [i in.]. - Przeworsk : Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego ; Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2013. - ISBN 978-83-63706-36-4

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51398

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku : w trzydziestolecie istnienia / materiały zebr. i oprac. Elżbieta Taborska. -Przeworsk : Zespół Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego, [1993]. - ISBN 83-87450-00-6

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 38717


Autor: Dorota M. Markocka