12. Literatura. Pamiętniki. Listy. Język

Regionalia

Jarosław

Antologia wierszy Jerzego Hordyńskiego / Jerzy Hordyński ; red. Krystyna Trojanowska. - Przemyśl ; Jarosław : Centrum Kulturalne w Przemyślu ; Urząd Miasta Jarosławia, 2008.

PBW Jarosław WJ 53244

Legendy jarosławskie / Mateusz Pieniążek ; [oprac. graf. i il. Jan Ferenc]. - Rzeszów ; Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009. - ISBN 978-83-61746-10-2

PBW Jarosław WJ 54240, Czyt./CzJ 821.161.1/Jar 2J 3247
PBW Przeworsk WK 49919, Czyt./MKsK Reg GK 48654

Legendy nadsańskie / Jerzy Bauer ; [rys. Henryk Cebula]. - Jarosław : Starostwo Powiatowe, [2001]. - ISBN 83-915468-0-2

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1/Jar 2J 2001
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88660
PBW Przeworsk WK 43146

Nasze młode lata : wspomnienia / Wiesław Kielar. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004. - (Dzieła zebrane / Wiesław Kielar ; [1]). - ISBN 83-89247-78-X (t. 1)

PBW Jarosław WJ 54233

Nazwy wodne dorzecza Sanu / Janusz Rieger ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - (Prace Onomastyczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawczy ; 12)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 29711
PBW Przeworsk WK 14000

Opowieści jarosławskiego Zasania. [Cz. 1] / Jan Kuca. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2008. - ISBN 978-83-89891-62-4

PBW Jarosław WJ 52089
PBW Lubaczów Czyt./CzL 45680
PBW Przeworsk WK 47683

Opowieści jarosławskiego Zasania. Cz. 2 / Jan Kuca. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009. - ISBN 978-83-61746-12-6

PBW Jarosław WJ 53165, WJ 54247
PBW Przeworsk WK 48828

Opowieści jarosławskiego Zasania. Cz. 3 / Jan Kuca. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - ISBN 978-83-61746-84-3

PBW Jarosław WJ 55658

Współczesne przezwiska mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego / Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2009. - (Biblioteka "Frazy"). - ISBN 978-83-60678-12-1

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 49931Lubaczów

Nad Lubaczówką : eseje-wspomnienia / Edward Olbromski. - Warszawa : "Michalineum", 2009.

Lubaczów WL 49649, Czyt./CzL 46333

Wiersze z ziemi lubaczowskiej / Józef Furgała. - Przemyśl : [b. w.], 2006.

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 43546Przemyśl

5 lat przemyskiej wiosny poetyckiej / [zespół red. Józef Kurylak i in.]. - Przemyśl : "Mercator" : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. - Numer spec. czasop. Galicja, R. 2000, nr 2.

PBW Przeworsk WK 44477, Czyt./MKsK Reg. GK 43432

XVIII Doroczne Spotkanie Poetów / red. wyd. Agata Hemon. - Przemyśl : Centrum Kulturalne w Przemyślu, 2012. - ISBN 978-83-927757-2-0

PBW Przeworsk WK 51753

Aby dochować wierności : wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, wrzesień 1939 / Bronisław Prugar-Ketling. - Warszawa : "Odpowiedzialność i Czyn", 1990.

PBW Przeworsk WK 50031

Bieszczadzkie echa : zbiór wierszy / oprac. graf. Grażyna Stojak ; red. i oprac. Jerzy Stefan Nawrocki. - Przemyśl : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury ; Rzeszów : Stowarzyszenie Promocji Literatury Współczesnej, [1990].

PBW Przemyśl WP 106419

Confrontations with myself : an epilogue / Hélène Deutsch. - New York : W. W. Norton, 1973.

PBW Przemyśl WP 3030/o

Dojrzewanie w walce : wspomnienia żołnierza "Lipowicy" / Leon Legeń. - Szklarska Poręba : nakł. autora ; Wrocław : "Sudety", 1989.

PBW Przemyśl WP 99219

Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia / [red. Jan Gancarski]. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2002. - ISBN 83-86634-24-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 88516

Dzienne zapisy ze stanu wojennego w Polsce (13 XII 1981 - 22 VII 1983) : fragmenty obszernego pamiętnika z lat 1958-2012 profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego / Józef Półćwiartek. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2014. - ISBN 978-83-88172-52-6

PBW Przeworsk WK 51991

Dziennik 1939-1942 / Renia Spiegel ; tekst z rękopisu spisał Tomasz Magierski. - [Nowy Jork] : Fundacja Reni Spiegel, 2016. - ISBN 978-1-5323-0449-1

PBW Przemyśl WP 112616

Dziennik oficera Landsturmu ; oraz Galicja 1914 / autorstwa Marcina Wichrowskiego. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004. - (Architectura et Ars Militaris ; 1). - ISBN 83-920541-0-5

PBW Przemyśl WP 12481/b
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13809

Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915 / Helena z Seifertów Jabłońska ; do druku przygot. i wstępem poprzedziła Hanna Imbs ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. - ISBN 83-901158-3-2

PBW Przemyśl WP 83532, WP 103455, WP 108306

Dziennik z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyśla w 1915 roku / Józefa Prochazka ; przygot. tekstu do dr. i przyp. Maciej Dalecki ; wstęp Maciej Dalecki, Andrzej Kazimierz Mielnik. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2015. - ISBN 978-83-88172-57-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109626

Erste Belagerung von Przemyśl : september-oktober 1914 / von Roda Roda [Alexander Roda Roda]. - Przemyśl : [b. w.], [1914] (gedr. in der Festungsdruckerei wahrend der zweiten Belagerung unter Leit. E. Eisner). - Abdruck des Feuilltons der "Neuen Freien Presse" vom 19. Oktober 1914. - Nazwa aut. : Rosenfeld, S. Friedrich L. A.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 24578

Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego / Katarzyna Trzeciak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. - ISBN 978-83-61329-08-4

PBW Przemyśl WP 108162

Galicja 1914-1915 : zapiski korespondenta wojennego / Ferenc Molnar ; tł. [z węg.] Akos Engelmayer. - Warszawa : "Most", 2012. - ISBN 978-83-60840-08-5

PBW Jarosław WJ 55942
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105516

Gnały nas wichry wojny / Zbigniew Ziembolewski. - Przemyśl : Zbigniew Ziembolewski, 2002. - ISBN 83-902113-1-9

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438) 2J 2135
PBW Przemyśl WP 110196, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88088
PBW Przeworsk WK 44189

Imiennictwo ludności wiejskiej w Ziemi Sanockiej i Przemyskiej w XV w. / Janusz Rieger. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - (Prace Onomastyczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawczy ; 26)

PBW Jarosław WJ 29376
PBW Przemyśl WP 29881, WP 29882

Konfrontacja z samą sobą : epilog / Helene Deutsch ; przekł. [z ang.] Adam Pluszka ; posł. Jolanta Żyndul. - Warszawa : "Cyklady", 2008. - ISBN 978-83-60279-21-2

PBW Przemyśl WP 109467

Kościuszko : odczyt, wygłoszony w setną rocznicę śmierci Naczelnika, w czasie uroczystego obchodu w sali na Zamku Przemyskim / A. [Apolinary] Garlicki. - Przemyśl : Zjednoczenie Towarzystw Polskich, 1917 ([Przemyśl] : Zagajewski i Łazor).

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 60680

Kościuszko : przemówienie, wygłoszone w setną rocznicę śmierci Naczelnika do uczniów Gimnazyum III. w Przemyślu na Zasaniu / Władysław Tarnawski. - Przemyśl : Zjednoczenie Towarzystw Polskich, 1917 (Przemyśl : Zagajewski i Łazor).

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 60679

Ku czci Zygmunta Krasińskiego : Przemyśl : 1812-1912 / [aut.] A. [Aleksander] Kleczeński [i in.]. - Przemyśl : nakł. Komitetu Obchodu, 1912 (Przemyśl : Dr. J. Łazor).

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 25903, GP 73818

Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu : (XVI-XVIII wiek) / Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 45)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103052

Listy Witolda Regera wysłane w latach 1896-1902 z Przemyśla do Londynu do Związku Socjalistów Polskich / Aleksy Gilewicz ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1963. - (Materiały do Historii Ruchu Robotniczego w Przemyślu / red. Antoni Kunysz ; t. 1)

PBW Przemyśl WP 48899, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 3071

Moja działalność w Armii Krajowej / Emil Czerny ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. - (Biblioteka Przemyska, ISSN 0239-6602 ; t. 25)

Czerny, Emil (1910-2000)

PBW Przemyśl WP 101806

Myśli i słowa : [Wiersze] / Helena Weltscher. - Przemyśl : [b. w.], 1939 (Przemyśl : Drukarnia "Jedność").

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 60681

Nad Sanem, nad zielonookim : 1923-1939 / Przemysław Bystrzycki. - Poznań : "Replika", 1997. - ISBN 83-908396-5-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105515

Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej / Władysław Makarski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 77). - ISBN 83-87703-72-9

PBW Jarosław Czyt./CzJ 811.162.1 2J 2296
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88847
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 43006

Notatnik z Twierdzy Przemyśl 1914-1915 / Jan Jakub Stock ; wstęp, przypisy i oprac. Janusz Bator. - Przemyśl : "Montel-BR", 2014. - ISBN 978-83-939237-0-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107143

Pamiętam każdy dzień : losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej / red. John J. Hartman, Jacek Krochmal ; przekł. [z ang.] Agnieszka Andrzejewska ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Remembrance & Reconciliation Inc. Ann Arbor. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001. – ISBN 83-905661-9-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87626

Pamiętnik oberleutnanta Stanisława Marcelego Gayczaka / [Stanisław Gayczak] ; tekst przepisał Jan Gayczak ; słowo wstępne Tomasz Idzikowski. -Przemyśl : Urząd Miejski w Przemyślu, [2014]. – ISBN 978-83-64589-08-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107144

Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl / Jan Lenar ; [red. z. Tomasz Berendt i in.]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2005. - (Architectura et Ars Militaris ; 8). - ISBN 83-922132-2-X

PBW Przemyśl WP 14896/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13806

Polszczyzna przemyska wieków XVII-XVIII / Halina Wiśniewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa ; 78)

PBW Jarosław WJ 31447, WJ 31610
PBW Przemyśl WP 23386, WP 23387, WP 24200, WP 91530, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 3220
PBW Przeworsk WK 19326

Przemyśl pod sowiecką okupacją : wspomnienia z lat 1939-1941 / Jan Smołka ; wstęp i oprac. Jacek Krochmal ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1999. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 36). - ISBN 83-906112-2-8

PBW Przemyśl WP 85844, WP 93700, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93701
PBW Przeworsk WK 41860

Przemyśl : przewodnik w pigułce : witamina na serce / Maria Żemełko ; fot. Maria Żemełko [i in.]. - Przemyśl : Centrum Kulturalne, 2015. - ISBN 978-83-942132-1-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109625

Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza Klasztoru Franciszkanów-Reformatów / Rafał Woźniak ; przedm. poprzedził Albin Sroka ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1998. - ISBN 83-901158-2-4

Woźniak, Rafał (1884-1950)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85843

Przemyśl w oczach pisarzy : antologia XX wieku / red. Stanisław Józef Wiater, Przemysław Wiater ; współpr. red. Joanna Fox. - Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1994. - ISBN 898923-05-1

PBW Przemyśl WP 103451, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92474

Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej : opowiadania o rzeczach widzianych z zawróceniem wzroku w przeszłość / Kazimierz Girtler ; do dr. przygot. August S. Fenczak. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1999. - ISBN 83-909229-2-4

Girtler, Kazimierz (1804-1887)

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 86435
PBW Przeworsk WK 41851

Przez gwiazdy i błękit jestem z wami : w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego [: materiały z sesji] / pod red. Mariusza Chrostka, Tomasza Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. - Rzeszów ; Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. - ISBN 978-83-61329-02-2

PBW Przemyśl WP 102598

Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. Przemyskie : podobizna rękopisu / wydał i wstępem poprzedził Stefan Vrtel-Wierczyński.- Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1952. - XX, 852, [3] s. ; 34 cm. - Faksmile rękopisu ; incipit : Poczyna sye Rozmyslanye o zyuoczye pana iesusa... 21,5x15,5 cm ; pol. 426 k. ; ok. 1495

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 094/096/R GP 36987 i 69497

"Rozmyślanie przemyskie" : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa ; [tł. streszcz. na jęz. ang. Aleksandra Szczypa]. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio-europejska, 2016. - 221 s. ; 24 cm.- ISBN 978-83-62116-10-2

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 111509

Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia) : XVI-XVIII wiek / Halina Wiśniewska. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015. - ISBN 978-83-61329-16-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110001

Sennik galicyjski / Anna Strońska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza : "Reporter", cop. 1993. - (Wyższe Sfery). - ISBN 83-85189-34-3

PBW Przemyśl WP 108161

Szlakiem piątej Ewangelii / Teresa Paryna ; [il. Krzysztof Kabat ; fot. Bożena Jakubowska, Teresa Paryna, Elżbieta Stojanowska Franków]. - Wyd. 2. - Przemyśl ; Rzeszów : Geokart-International, 2014. - ISBN 978-83-62729-05-0

PBW Przemyśl WP 107382

"Śluby panieńskie" Aleksandra hr. Fredry / oprac. H.[Henryk] Sawicz. - Przemyśl : Wydawnictwo Książnicy Naukowej, [1928] ([Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego]). - (Książnica Komentarzy. Serja 1 ; T. 36)

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/821.162.1(091)A/Z GP 69051

Walki o Twierdzę Przemyśl na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / [red. t. Tomasz Berendt, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003. -

(Fortyfikacje ; 5). - ISBN 83-89092-12-3

PBW Przemyśl WP 93744, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89039

Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu w 1918 roku : (wybór tekstów) / [red. zeszytu Magdalena Bugera i in.]. - Przemyśl : Wydawnictwo "Fort" Tomasz Idzikowski, 2005. - (Architectura et Ars Militaris ; 9). - Zawiera : Oswobodzenie Przemyśla w listopadzie 1918 roku : (zarys) / Hugo Zieliński. Z ciężkich dni Przemyśla : (zapiski kronikarskie naocznego świadka) / Józef Panaś. Kolejarze przemyscy w walce o niepodległość / Kazimierz Jung. Przed 10-ma laty : bolszewicy z Zasania / Rudolf Burda.

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 13805

Wędrówka przez minione lata : (wspomnienia : ku pamięci potomnych) / Teresa Skrabka-Błotnicka. - Tyt. okł.: Wędrówka przez minione lata : wspomnienia ku pamięci potomnych. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018. - (Biblioteka Przemyska, ISSN 0239-6602 ; t. 52). - ISBN 978-83-61329-22-0. - Zawiera: Cz. 1, Okres przemyski. - S. 5-102 ; Cz. 2, Okres gliwicki. - S. 103-171

Skrabka-Błotnicka, Teresa (1933- )

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112800

Wędrówki po placach i ulicach Przemyśla : (patroni ulic od XIX do XXI wieku) z planem miasta / Julian Wacław Kurek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2006. - ISBN 83-89092-91-3

PBW Przemyśl WP 103286, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93567

Wierszowane podróże małe i duże / Patrycja Nagraba ; il. Patrycja Nagraba ; przygot. tekstu do wyd. Magdalena Peron-Szott. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki : Szkoła Podstawowa nr 10, 2003. - (Biblioteczka - "Kresy Południowo-Wschodnie"). - ISBN 83-89092-11-5

PBW Przemyśl WP 113235

Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915 / Jan Vit ; z jęz. czes. przeł. Ladislav Hofbauer i Jerzy Husar ; do dr. przygot. i przedm. poprzedził Stanisław Stępień ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1995. - ISBN 83-901158-4-0

Vít, Jan (1879-1954)

PBW Przemyśl WP 109940

Wydmy czasu / Teresa Paryna ; il. Teresa Paryna ; tł. jęz. ang. Kazimierz Żurawski, tł. jęz. rum. Antonina Kozakiewicz, tł. jęz. ukr. Eugenia Moskałeć. - Przemyśl ; Rzeszów : Geokart-International, 2014. - ISBN 978-83-62729-14-2

PBW Przemyśl WP 107935

Wykaz ulic, placów i domów w mieście Przemyślu. - Przemyśl : Gmina Miasta Przemyśla, 1932.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 71076

Wykaz ulic, placów i domów w mieście Przemyślu sporządzony na podstawie numerowania w roku 1895 przeprowadzonego. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, [2012]. - Reprint. Oryg. : Wykaz ulic, placów i domów w mieście Przemyślu sporządzony na podstawie numerowania w roku 1895 przeprowadzonego, 1985. - ISBN 978-83-60680-43-8

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104906

Z białej ciszy / Teresa Paryna ; [tł. na jęz. ukr. Irena Czajkowska, tł. na jęz. ang. Łukasz Łyp, tł. na jęz. czes. Włodzimierz Krajewski]. - Przemyśl : [Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek], 2008. - ISBN 83-89092-39-5

PBW Lubaczów WL 45337, WL 45338

Z Medyki : wspomnienia rodzinne / Kasper Pawlikowski. - Kraków : "Znak", 2017. - ISBN 978-83-240-4552-5

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112216

Z paletą dobroci / Teresa Paryna ; [il. Teresa Paryna ; fot. Jan Łamasz]. - Przemyśl ; Rzeszów : Geokart-International, 2014. - ISBN 978-83-62729-03-6

PBW Przemyśl WP 107383

Z życia i twórczości Aleksandra Fredry : w dwusetną rocznicę urodzin poety : materiały z sesji naukowej, Przemyśl 5-13 czerwca 1993 / zespół red. Zbigniew Bielamowicz, Grażyna Stojak. - Przemyśl : Kolegium Nauczycielskie, 1994. - ISBN 83-903318-3-7

PBW Przemyśl WP 91206, WP 91207, WP 91208, WP 91209, WP 91210

Z życia i twórczości Aleksandra Fredry. Z. 2, Materiały z sesji naukowej, Przemyśl 9-10 czerwca 1996 / zespół red. Grażyna Stojak, Jan Musiał. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997. - ISBN 83-86985-26-7

PBW Jarosław WJ 53544
PBW Przemyśl WP 84991, WP 84992, WP 91846, WP 91847, WP 91848,
PBW Przeworsk WK 52730, WK 52731

Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu : (1981-1983) / Ryszard Głowacki ; wstęp, przypisy i oprac. Stanisław Stępień. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2011. - ISBN 978-83-60374-13-9

PBW Przemyśl WP 104010, WP 110759

Zawołała mnie miłość / Monika Lach. - Przemyśl : RSTK ; [Krosno : Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze "Roksana"], 2013. - (Srebrna Edycja). - ISBN 978-83-7343-429-5

PBW Przemyśl WP 106945

Zbiorek wierszy : 1929 / napisał Wacław Romanowski. - Przemyśl : nakł. autora, 1930 (Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora).

Romanowski, Wacław (1878-1947)

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 25511

Zupełnie nieznana przygoda dobrego wojaka Szwejka w mieście Przemyślu [Komiks] / scen. Karol Konwerski ; rys. Daniel de Latour. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2008.

PBW Przemyśl WP 14346/b, WP 14347/bPrzeworsk

Dzienniczek Basi Rosenberg : (Przeworsk 1938-39) / Barbara Rosenberg ; wstęp i oprac. słownika Joanna Kluczyńska ; tł. z heb. i jidisz Rabbi Mendel Reichberg. - Przeworsk : Muzeum - Pałac Lubomirskich, 1997.

Rosenberg, Barbara (1923-1941?)

PBW Przeworsk WK 40639, Czyt./MKsK Reg. GK 48361

"Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?" : zagłada domu Trynczerów / Tadeusz Markiel, Alina Skibińska. - Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011. - ISBN 978-83-932202-6-7

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51071

Między więzieniem a uniwersytetem / Jadwiga Przedpelska-Koczocik. - Poznań : nakł. autora, 1995.

PBW Przeworsk WK 38779

Nazwy ulic miasta Przeworska : praca seminaryjna z seminarium językowego [Rękopis] / Alicja Szozda. - Przeworsk : Alicja Szozda ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, [b. r.]. - 10, [2] k. ; 30 cm.

PBW Przeworsk RK 17/MKsK

Piękno ziemi przeworskiej słowem malowane / [Magdalena Kapusta i in. ; il. Agnieszka Bernacka]. - Przeworsk : Starostwo Powiatowe, [2001]. - Zawiera wiersze nagrodzone w konkursie poetyckim. - ISBN 83-88065-75-0

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 3140

Z lamusa moich wspomnień [Rękopis] / Paweł Stepkiewicz. - [Przeworsk] : nakł. autora, [1977]. - 175 s. ; 30 cm. - Zawiera : Gawęda o dawnym Przeworsku ; Tajemnicza prekursorka ; Na węgierskiej Puszcie ; Nowosielce ; O przeworskich jarmarkach ; Ekumenizm w oflagu ; Na Zielną, na Kwietną ; Śladem Rafała Olbromskiego, Habemus Papam ; Dwa kazania ; W Studzianie ; Historia powstańczej piosenki.

PBW Przeworsk RK 16/MKsK


Autor: Dorota M. Markocka