13. Malarstwo. Sztuka

Regionalia

Artyści Podkarpacia [Album] / koncepcja albumu Antoni Adamski ; oprac. graf. Krzysztof Motyka ; red. prow. Adrianna Pyszkowska-Włoch. - Rzeszów : "Libra", 2010.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 7(438) 2J 3332
PBW Lubaczów Czyt./CzL 46379
PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) GP 101523
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 49346Jarosław

Kieferling Edward : rysunki / oprac. graf. Krzysztof Krzych, Henryk Cebula.

Jarosław : Zarząd Miasta Jarosław, 2002.

PBW Przeworsk WK 3212 B, WK 3788 B, Czyt./MKsK 7.071A/Z BK 3211

Witraże w powiecie jarosławskim / Justyna Kruk, Marek Gosztyła. - Jarosław : Geokart-International, 2009. - ISBN 978-83-929887-0-0

PBW Jarosław Czyt./CzJ 75/Jar 2J 3370Lubaczów

Plastyka lubaczowska 2000 : 3 - 30 września 2000 r. / Muzeum w Lubaczowie ; [oprac. tekstu: Stanisław P. Makara, Barbara Kubrak]. - Lubaczów : Muzeum : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2000.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 1160 BPrzemyśl

Biografie spóźnione : Krystyna Rokowska 1940-2004 [Katalog wystawy] / Katarzyna Winiarska ; współpr. Urszula Olbromska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-60680-05-1. - ISBN 978-83-60680-05-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14276

Dama z Medyki i Londynu : Lela Pawlikowska, 1901-1980 : informator wystawy Przemyśl - Kraków - Warszawa, czerwiec 2005 - styczeń 2006 / Marta Trojanowska ; wstęp Mariusz J. Olbromski ; przedm. Anna Sieradzka ; red. i tł. na j. ang. Antoni Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2005. - ISBN 83-917705-9-1

Pawlikowska, Aniela (1901-1980)

PBW Przemyśl WP 14147/b, WP 15293/b

Marian Stroński (1892-1977) : życie i twórczość = life and oeuvre / Katarzyna Winiarska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : Urząd Miejski, cop. 2018. - Informator do wystawy stałej "Marian Stroński (1892-1977). Życie i twórczość" otwartej 9 października 2015 w Muzeum Historii Miasta Przemyśla Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. - ISBN 978-83-60680-65

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) GP 113693

Mikołaj Tereiński : malarz przemyski epoki późnego Baroku / Andrzej Ryszkiewicz, Janusz Polaczek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2006. - ISBN 83-89092-18-2

PBW Przemyśl WP 93704, Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 93705

Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą : z ikonografii Bożego Narodzenia [Katalog wystawy] / Katarzyna Winiarska, Marta Trojanowska, Tadeusz Burzyński. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-60680-01-9. - ISBN 978-83-60680-01-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14292

Nieznane dzieła sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru OO. Franciszkanów w Przemyślu [Katalog wystawy] / Marta Trojanowska, Kalikst Biskup ; aut. not kat. Dorota Zahel, Józefa Kostek, Marta Trojanowska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007. - ISBN 978-83-60680-09-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14287

O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii słowem i obrazem = Pro cerkovne mistectvo peremmis'koi eparhii slovom ta obrazom = The sacral art of the Przemyśl eparchy in word and picture / Jarosław Giemza. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2006. - ISBN 83-87238-30-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 94627

Opuszczone dziedzictwo : o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej / Agnieszka Gronek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. - ISBN 978-83-7638-513-6

PBW Przemyśl WP 111136, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 111322

Przemyśl i Przemyślanie w dziełach swych artystów XX wieku : wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu, czerwiec - lipiec 1980 [Katalog wystawy] / oprac. katalogu, scenariusz i wstęp Cezariusz Kotowicz. - Przemyśl : Muzeum Okręgowe, 1980.

PBW Przemyśl WP 15182/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13890

Przemyśl w rysunkach Józefa Cempli [Album] / Józef Cempla ; Muzeum Okręgowe w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

PBW Krosno Czyt./Cz 35/G

Stanisław Stroiński (1719-1802) : zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności na polu malarstwa ściennego : z 40 rycinami w tekście i 12 tablicami / napisał Zbigniew Hornung. – Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Funduszu Ministerstwa Wyznań. Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1935. – (Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie ; t. 2, z. 5)

PBW Przemyśl Czyt. /CzP 94(438) GP 110464

Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska - Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa = Pol'ša - Ukraïna : 1000 rokív susídstva, 0867-1060 ; t. 2).

PBW Przeworsk WK 39266
PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438) GP 82916

Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku=Cerkovne mistectvo peremis'koï èparchìï : materiali mižnarodnoï naukovoï konferenciï (25-26 bereznja 1995 roku, M. Lan'cut) / [red. Jarosław Giemza, Andrzej Stepan] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. - Tekst częśc. ukr. - ISBN 83-87238-05-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 94312
PBW Przeworsk WK 45524

Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.08.2011. T. 1 / red. Zofia Bator, Markijan Filewicz. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013. - ISBN 978-83-929931-1-7

PBW Przemyśl WP 106967, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106348

Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013 T. 2 / red. Zofia Bator,Marta Trojanowska. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016. - ISBN 978-83-92993-1-2-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 111323

Thomas Hutter (1696-1745) - rzeźbiarz późnego baroku / Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87872Przeworsk

Henryk Cebula : 25 lat rysowania : 1976-2001 : [katalog] / Henryk Cebula ; skład i oprac. graf. Krzysztof Krzych. - Przeworsk ; Jarosław : Henryk Cebula, cop. 2001.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 74 BK 2860


Autor: Dorota M. Markocka