23. Zabytki. Architektura. Budownictwo

Regionalia

Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10 maja 1970 r. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1972.

PBW Jarosław WJ 23866
PBW Przeworsk WK 17252

Budownictwo romańskie w Polsce : katalog zabytków / Zygmunt Świechowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

PBW Przemyśl WP 47765
PBW Jarosław WJ 8292

Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. - Warszawa : nakł. autora, 1991.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107402

Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Pruszków : "Rewasz", 2005. - ISBN 83-89188-38-4 (opr. twarda).- ISBN 83-89188-392- (opr. brosz.)

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 2J 3013
PBW Lubaczów Czyt./CzL 47675

Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu (w granicach województw małopolskiego i podkarpackiego) / Piotr Libicki ; posł. Marcin Libicki. - Poznań : "Rebis", 2012. - ISBN 978-83-7510-597-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106697
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51343

Dwory województwa przemyskiego : przewodnik po małych założeniach mieszkalnych szlachty i duchowieństwa w województwie przemyskim / Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Rzeszów ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1996. - ISBN 83-906112-0-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109806

Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia / Urszula Janicka-Krzywda. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie, cop. 1991. - ISBN 83-85258-00-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107401

Kirkuty Podkarpacia / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001.

PBW Jarosław WJ 53340
PBW Przemyśl WP 14131/b, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 12062

Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń Spectraling (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. - 978-83-61577-09-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 2J 3374
PBW Lubaczów Czyt./ CzL 47973
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104725
PBW Przeworsk Czyt./ CzK 71/72 GK 50747

Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń Spectraling (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. - ISBN 978-83-61577-15-7

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 2J 3375
PBW Lubaczów Czyt./CzL 47974
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104726
PBW Przeworsk Czyt./CzK 71/72 nr inw. GK 50748

Materiały do dziejów rezydencji. Cz. 2, Ziemie Ruskie Korony. T. 8 A, Dawne województwo ruskie : Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy ; pod red. Andrzeja J. Baranowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 1991.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 86170

Na pograniczu kultur : drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 września 2000 r. w ramach obchodów europejskich dni dziedzictwa kulturowego w województwie podkarpackim / [red. nauk. Janusz Polaczek] ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 40)

PBW Przemyśl WP 12478/b, WP 12479/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93618

Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Burchard. - Warszawa : [b. w.], 1990.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 71/72 WK 50258

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 1999-2002 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. pod kier. Mariusza Czuby ; fot. Jarosław Adamowicz [i in.]. – Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – ISBN 83-88417-64-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112021

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski. T. 1. Cz. 2, Prace badawcze i konserwatorskie przeprowadzone w latach 1999-2002 przy wybranych obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / zesp. red. : Ewa Sosnowska, Jadwiga Stęchły, Irena Zając pod kier. Mariusza Czuby. – Przemyśl ; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2003. – ISBN 83-88417-65-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112022

Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2003-2006 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Jadwiga Stęchły, Irena Zając ; pod kier. Mariusza Czuby]. - ISBN 978-83-927200-0-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 97450

Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. - ISBN 978-83-927200-1-0

PBW Lubaczów WL 50443
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104728

Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 3 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2007-2010 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Grażyny Stojak]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2011. – ISBN 978-83-927200-2-7

PBW Lubaczów WL 50444
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 104729

Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 4 cz. 1, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2011-2014 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Beaty Kot]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016. - ISBN 978-83-927200-3-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112046

Podkarpacki biuletyn konserwatorski. T. 4 cz. 2, Wykaz prac konserwatorskich i remontowo-konserwatorskich wykonanych w latach 2011-2014 przy obiektach zabytkowych z terenu województwa podkarpackiego / [zespół red. Małgorzata Schild, Irena Zając ; pod kier. Beaty Kot]. - Przemyśl : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 2016. ISBN 978-83-927200-4-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112047

Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego / Sylwester Polakowski. - Krosno : "Lygian", 2012. - ISBN 978-83-935995-0-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106453

Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej : od połowy XIV do początków XVIII wieku / Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. - ISBN 83-88172-34-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88 468

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 33, Województwo przemyskie / oprac. tomu, spis oprac. Wiesława Wlazło ; red. Magdalena Róziewicz ; Ośrodek Dokumentacji Zabytków. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1998. – ISBN 83-86334-57-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109805
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52711

Znane i nieznane : zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej / Tomasz Jurasz. - Rzeszów : Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe, 1988.

PBW Lubaczów WL 35244I, WL 35245, WL 35043
PBW Jarosław WJ 45534, Czyt./CzJ 72 2J 1239
PBW Przeworsk WK 35023, WK 34061, WK 45526, Czyt./MKsK 72 GK 35022
PBW Przemyśl WP 8527/b, Przemyśl WP 8528/b, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 40838Jarosław

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu : dzieje, ludzie i sztuka / red. Marek Miławicki, Rafał Nestorow ; [Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie]. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016. - (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; t. 16). - ISBN 978-83-65706-32-4

PBW Jarosław Czyt./CzJ 3482

Jarosławskie cmentarze / Zbigniew Zięba. - Jarosław : Gmina Miejska, 2008. - ISBN 978-83-927968-0-0

PBW Jarosław WJ 52767, Czyt./CzJ 72/Jar 2J 3245

Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu : dawne kolegium oo. Jezuitów / Jacek Hołub. - Jarosław : Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, 2004. - ISBN 83-9211651-0-1

PBW Jarosław WJ 50225, Czyt./CzJ 72/Jar 2J 2632

Kościół pw. Świętego Ducha w Jarosławiu / Jacek Hołub. - Jarosław : Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, 2007. - ISBN 978-83-921651-1-8

PBW Jarosław WJ 51938, Czyt./CzJ 2 2J 3135

Spacer po Opactwie : podkarpackie Carcassonne / oprac. Iwona Lis. - Jarosław : "Papirus", 2009.

PBW Jarosław WJ 53304, WJ 53305, WJ 53306, WJ 53307

Świątynie Jarosławia : w 250 rocznicę koronacji figury Matki Bożej Bolesnej / Albin Sroka. - Jarosław : [Klasztor Franciszkanów], 2005. - (Biblioteka Jarosławska ; t. 1). - ISBN 83-908565-0-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ 2/Jar 2J 2705
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51767

Tajemnice jarosławskich podziemi / Zdzisław Kohutek, Zbigniew Zięba. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 2014. - ISBN 978-83-927271-5-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3455Lubaczów

Architektura sakralna pogranicza : kościoły i cerkwie Roztocza i ziemi lubaczowskiej [Album] / tekst Janusz Mazur ; red. Marian Bobecki, Piotr Makara, Maciej Pietrzak. - Przemyśl : "Mercator", 2009. - ISBN 978-83-60483-07-7

PBW Lubaczów Czyt./CzL 46325, CzL 47282

Skarby Roztocza : Roztocze wschodnie : ziemia lubaczowska [Album] / [red. Maciej Pietrzak ; tekst Janusz Mazur [i in.]. - Przemyśl : "Mercator", 2007. - ISBN 978-83-60483-01-5

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 44522

Zabytki ziemi lubaczowskiej : architektura kościelna / [aut. tekstu Adam Łazar ; fot. Krzysztof Stępień i in.]. - Lubaczów : Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej [i in.], 2011. - ISBN 978-83-926891-1-9 (Powiatowe Centrum Kultury)[błędny]. - ISBN 978-83-60483-14-5 (Oficyna Wydawnicza Mercator)

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47962, CzL 48736

Zabytki ziemi lubaczowskiej : przemiany w latach 1904-2004 na podstawie rękopisu Karola Notza / Jadwiga Styrna, Agata Mamoń. - Kraków : Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, 2004. - (Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza ; t. 9). - ISBN 83-915759-6-9

PBW Lubaczów Czyt./CzL 42512
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92568Przemyśl

Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004. – ISBN 83-88417-67-3

PBW Przemyśl WP 89386, Czyt./CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana GP 89334

Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry / Jakub Sito ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1992.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15371

Bastion nad Sanem : los Twierdzy Przemyśl / Hermann Heiden ; [tł. z niem. i red. Sławomir Kułacz]. - Oświęcim : "Napoleon V", 2013. - ISBN 978-83-7889-005-8

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107141

Bazylika Archikatedralna w Przemyślu / Stanisław Cebula, Marek Gosztyła. -

Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego ; Przemyśl : Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 2001. - ISBN 83-88120-42-5

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 73/76(084.1) GP 110284

Cmentarz Żydowski w Przemyślu = Jewish Cemetery in Przemysl / [Piotr Szwic ; zdj. Jacek Szwic ; oprac. August S. Fenczak ; tł. na ang. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : "San-Set", 2003. – ISBN 83-88417-61-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana GP 92753

Cmentarze przemyskie : przewodnik / Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH na zlec. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 1981 (Przemyśl : "Praca").

PBW Przemyśl WP 113695, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 108307

Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim / Irena Zając ; Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. - Przemyśl : "San-Set" : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, 2001. - ISBN 83-88417-32-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113694

Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 1, Okres działań ofensywnych : (prowizoryczny szkic, tablica VI) / Franz Stuckheil ; [red. zeszytu Łukasz Gąsior, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2006. - (Architectura et Ars Militaris ; 10). - ISBN 83-923657-0-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14398

Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 2, Czasy upadku : (prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami) / Franz Stuckheil ; [red. t. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004. - (Architectura et Ars Militaris ; 2). - ISBN 83-920541-1-3

PBW Przemyśl WP 12482/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13811

Franciszkański Kościół Św. Antoniego w Przemyślu / Albin Sroka. - Jarosław ; Przemyśl : [b. w.], 1992. - (Biblioteczka Przemyska, 0860-4622 ; t. 14)

PBW Przemyśl WP 101802, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87049

Fort I "Salis-Soglio" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004. - (Architectura et Ars Militaris ; 3). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - ISBN 83-920541-2-1

PBW Przemyśl WP 12483/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 13810

Fort VIII "Łętownia" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004. - (Architectura et Ars Militaris ; 4). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - ISBN 83-920541-4-8

PBW Przemyśl WP 12480/b, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 13812

Fort XI "Duńkowiczki" / Tomasz Idzikowski ; [tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia" 2006. - (Architectura et Ars Militaris ; 11). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - ISBN 83-923657-1-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14397

Fort XV "Borek" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004. - (Architectura et Ars Militaris ; 5). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - ISBN 83-920541-5-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 13813

Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, 1977.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09 (438-11-13)Premisliana BP 13888

Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Wyd. 2 uzup. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, 1980.

PBW Przemyśl WP 93430

Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001. - (Fortyfikacje ; 2 ). - ISBN 83-912416-8-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 11836

Fortyfikacja austriacka - Twierdza Przemyśl : materiały z konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Przemyśl, 30 IX-3 X 1999 roku. Cz. 1 / red. t. Waldemar Brzoskwinia ; aut. Janusz Bogdanowski [i in.]. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ; Kraków : "Zebra" 1999. - (Fortyfikacja Europejskim Dziedzictwem Kultury, 1425-4409 ; t. 10)

PBW Przemyśl WP 87715, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87628

Franciszkański Kościół Św. Antoniego w Przemyślu / Albin Sroka. - Jarosław ; Przemyśl : [b. w.], 1992. – (Biblioteczka Przemyska, 0860-4622 ; t. 14)

PBW Przemyśl WP 101802, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87049

Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia / pióra ks. infułata Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych ks. kanclerza Józefa Wiejowskiego. - Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906. - Dochód [ze sprzed.] przeznaczony na wykończenie restauracyi Katedry.

Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=1053

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 21249, GP 30333, GP 65131

Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdj. Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. - (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna, 0860-4622 ; t. 3)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110537

Kościół i klasztor OO. Karmelitów w Przemyślu / oprac. Jerzy Motylewicz, Janusz Polaczek ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1998. – (Ars et Historia ; 1). - ISBN 83-906112-8-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 12306

Linia Mołotowa : krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na ziemi przemyskiej i Roztoczu / Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. - (Fortyfikacje ; 1). - ISBN 83-912416-6-1

PBW Przemyśl WP 15608/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 11822
PBW Jarosław Czyt./CzJ 62 2J 1934

Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1). – ISBN 83-891001-25-4

PBW Przemyśl WP 104942, Czyt./CzP 00/09(438-11-13) GP 92759

Pałac Lubomirskich w Przemyślu / Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu ; [oprac. : Zdzisław Wiglusz, Janusz Polaczek]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2002. - (Ars et Historia ; 6). - ISBN 83-89092-01-8

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 2J 3007

Plany dawnych zamków Halicza i Przemyśla / Tadeusz Mańkowski.- [Warszawa : Wydawnictwo Zakładu Archeologii i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1934]. - Odb.: Biuletyn Historji Sztuki i Kultury. – R. 2, 1934, nr 4, s. 288-292

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264,Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89347

Plany Twierdzy Przemyśl = The Stronghold of Przemyśl-plans. Cz. 2 / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła ; tł. Walentyna Borysowa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu, Przemyśl : Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2006. - ISBN 83-88172-49-2. - ISBN 978-83-88172-49-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 95058

Plany Twierdzy Przemyśl = The Stronghold of Przemyśl-plans. Cz. 3 - part third / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła, Lech Lichołai ; tł. Walentyna Borysowa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu, Przemyśl : Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2010. - ISBN 978-83-88172-50-2

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 50736

Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : "Zimowit", 2017. - ISBN 978-83-7996-455-0. - ISBN 978-83-65627-17-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112222

Przemyskie kamienice : funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu / tekst i fot. Janusz Polaczek ; Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2011. – (Ars et Historia ; 7). - ISBN 83-89092-85-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107828

Przemyśl miastem europejskiego dziedzictwa kulturowego : katalog wystawy 12.06.-30.06.1997 r. / [scenariusz wystawy i oprac. katalogu Emilia Długosz, Irena Zając] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14985

Przemyśl miasto zabytków i kultury / [aut. Antoni Kunysz, Józef Tomasz Frazik, Łucja Turczak]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1968.

PBW Lubaczów WL 1189
PBW Przemyśl WP 12712, WP 93566, WP 101775
PBW Przeworsk WK 12025

Przemyśl w latach 1772-1914 : budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne / Jan Malczewski. – Rzeszów : „Carpathia”, 2009. – ISBN 83-60234-44-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 100099

Przemyśl : woj. podkarpackie : Zamek / tekst i red. Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo "ABC" , 2000. - (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / "ABC" ; nr 27)

Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP12307

Renesans w Przemyślu [Rękopis] / Adam Góral ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. - Jarosław : nakł. aut., 2008. - 40 k. ; fot., mapy ; 30 cm. - Referat pisany pod kierunkiem prof. dr inż. Marka Gosztyły.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 1762/Rps

Renowacje i Zabytki : historia, architektura, budownictwo : kwartalnik ogólnopolski. No 2 (50) 2014, Przemyśl Gminy Związku Gmin Fortecznych : historia i zabytki. Twierdza : projekt zagospodarowania : warowny krajobraz turystyczny / red. nacz. Edward Hardt ; aut. Jacek Błoński [i in.]. - Kraków : Agencja Informacyjno-Promocyjna "Raport", 2014. - U dołu okł.: Renowator: materiały, techniki i technologie prac ; podtyt.: historia, architektura, budownictwo

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15521

Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu po badaniach archeologiczno-architektonicznych w latach 1996-1998 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998. - ISBN 83-906479-8-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105368

Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło 23-24 kwietnia 1999 = Die raumliche Entwicklung der Stadte zwischen den Flussen Dunajec und San wahrend der galizischen Autonomie : Publikation der Beiträge zur Tagung, Jasło 23.-24. April 1999 = The spatial development of towns between the Dunajec and San Rivers at the time of Galician Autonomy : proceedings of the conference Jasło April 23-24, 1999 / pod red. Zbigniewa Beiersdorfa i Andrzeja Laskowskiego. - Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001. – ISBN 83-912430-2-8

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P 71/72 GP 108424
PBW Przeworsk WK 51757

Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2007. - ISBN 83-89092-19-0

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana GP 96171

Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej : od połowy XIV do początków XVIII wieku / Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. - ISBN 83-88172-34-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88468

Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – ISBN 83-89101-28-9. – ISBN 83-89092-13-1

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tłum Jan Bańbor ; dodatkiem opatrzył Dariusz Radziwiłłowicz. – Warszawa : "Bellona" ; Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 2000. – (Twierdze i Zamki Obronne w Polsce). - ISBN 83-11-09039-4("Bellona"). - ISBN 83-909267-1-7(MNZP)

PBW Przemyśl WP 87341, WP 87735, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87186

Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - ISBN 83-03-00025-X

PBW Lubaczów WL 49671
PBW Przemyśl WP 85318 WP 105432 WP 110282, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 6159
PBW Przeworsk WK 25806

Twierdza Przemyśl : informator regionalny. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1997. - Publikację przygot. w ROSiOŚK w Rzeszowie w związku z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 1997. - ISBN 83-902932-4-2

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg.GK 40513

Twierdza Przemyśl : informator regionalny. - Wyd. 2 uzup. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1999. - Publikację przygot. w ROSiOŚK w Rzeszowie w związku z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa 1997. - ISBN 83-902932-8-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15211

Twierdza Przemyśl: pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski ; współpr. Janusz Bator [i In.]; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2002. – (Fortyfikacje ; 3). - ISBN 83-89092-03-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89040

Twierdza Przemyśl : powstanie-rozwój-technologie / Tomasz Idzikowski. - Krosno : "Arete", 2014. - ISBN 978-83-62540-15-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107148

Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003. - (Fortyfikacje ; 4). - ISBN 83-89092-10-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89038

Wartości architektoniczne kamienic rynku przemyskiego o rodowodzie renesansowym : na przykładzie wybranych kamienic [Rękopis] / Radosław Jarosiewicz, Adam Góral ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. - Jarosław : nakł. aut., 2008. - 27 k. : fot., mapy ; 30 cm. - Referat pisany pod kier. prof. dr inż. Marka Gosztyły.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 1763/Rps

Zamek-Pałac Humnickich w Birczy : tajemnica bireckich piwnic / Julian Wacław Kurek ; fot. Ryszard Piejko. - Przemyśl : nakł. aut., 2015. - Na okł. podtyt.: Renowacja zabytkowych piwnic. - ISBN 978-83-944428-0-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15520

Zamek zwany Kazimierzowskim w Przemyślu / Janusz Polaczek ; [słowo wstępne Renata Nowakowska]. – Wyd. 2 zm. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014. - ISBN 83-89092-83-2

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107535

Zamek w Krasiczynie / komitet red. [Leon Birn i in.] ; wstęp Antoni Kunysz ; fot. i rys. J. T. Frazik ; plany J. Kotuła ; Muzeum Ziemi Przemyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1971. - (Biblioteka Przemyska ; t. 5)

PBW Przemyśl WP 20366, WP 20367,WP 28593, WP 13884/b
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 2037

Zamek w Przemyślu / [oprac. Janusz Polaczek, Zdzisław Wiglusz, Stanisław Czekanowski ; fot. Janusz Polaczek]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000. - (Ars et Historia ; 5), - ISBN 83-912416-2-9

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 14550

Zamek w Przemyślu : od siedziby władzy państwowej do centrum kultury / Janusz Polaczek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2008. - ISBN 83-89092-24-7

PBW Przemyśl WP 97442Przeworsk

550 lat Bernardynów w Przeworsku / [zdj., koncepcja albumu] Wojciech Kapusta, [teksty, badania hist., tł.] Szymon Wilk. - Przeworsk ; Kalwaria Zebrzydowska : "Calvarianum", cop. 2015. - ISBN 978-83-63440-20-6

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52416

Przewodnik po zabytkach Przeworska i okolic / [tekst Katarzyna Ignas, Bożena Figiela ; fot. Muzeum w Przeworsku, Wojciech Gązwa]. - Przeworsk : Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo-Parkowy, [2006]. - Tyt. na okł.: Przeworsk i okolice.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 3550

Przeworskie hipogeum / Henryk Pelc. - Przeworsk : Firma Stanisław Pelc "Sfinks" ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2010. - ISBN 978-83-60942-76-5

PBW Przeworsk WK 51328, Czyt./MKsK Reg. GK 49643


Autor: Dorota M. Markocka