10. Instytucje kultury. Archiwa. Biblioteki. Muzea

Regionalia

Biblioteki Pedagogiczne województwa rzeszowskiego w latach 1944-1963 / Franciszek Świder. - Rzeszów : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 1964.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 02 GP 8488
PBW Przeworsk WK 613 BJarosław

80 lat Muzeum w Jarosławiu (1925-2005) / Anna Łuka ; Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. - Jarosław : Muzeum Kamienica Orsettich, 2005. - ISBN 83-914879-05

PBW Jarosław Czyt./CzJ 069 2J 2635

Przewodnik po zespole "Akta miasta Jarosławia" / Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 82099Lubaczów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie : 1948-2008 / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2008. ISBN 978-83-86697-34-2

PBW Lubaczów WL 45317, WL 45318

Muzeum Kresów w Lubaczowie : przewodnik / red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2005. - (Biblioteka Muzeum Kresów w Lubaczowie ; T. 1) - ISBN 83-92-2816-5-9

PBW Lubaczów Czyt./CzL 46605, CzL 46606Przemyśl

100 lat Fredreum : 1869-1969 / oprac. red. Marian Sienkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, [1969].

PBW Jarosław WJ 31739
PBW Przemyśl WP 20084, WP 45490, WP 80873, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 16031
PBW Przeworsk WK 15440

100 na 100 : katalog wystawy jubileuszowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 1909-2009 / [wstęp Mariusz Jerzy Olbromski ; przedm. Urszula Olbromska ; aut. not katalogowych Jacek Błoński [i in.] ; tł. na j. ang. Piotr Kalisz, tł. z j. łacińskiego Ewa Wójcik i Katarzyna Niemczewska, tł. z j. starocerkiewnosłowiańskiego Bohdan Ładyżyński]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. - ISBN 978-83-60680-41-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104727

120 lat Przemyskiego Archiwum : katalog wystawy, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Sala Herbowa, ul. PCK 4, 17 X-31 X 1995 r. / scenariusz wystawy oprac. Bogusław Bobusia, Jacek Krochmal ; spis eksponowanych materiałów B. Bobusia, E. Długosz, J. Krochmal ; wstęp B. Bobusia. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1995. - ISBN 83-902312-7-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9814

125 lat Fredreum : 1969-1994 / [kom. red. Zbigniew Stypułkowski i in.]. - Kraków : "Gobi", [1994].

PBW Przemyśl WP 110828, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 99616

Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : inwentarz zasobu archiwalnego 1833-1989 / Teresa Mrozek ; wybór mat. il. Bogusław Bobusia, Teresa Mrozek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. – ISBN 83-88172-08-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87695

Akta instytucji pomocy społecznej i zdrowia w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : przewodnik po zespołach / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [aut.] Michał Proksa. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85402

Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : (przewodnik) /Aurelia Dziedziuk ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994. - ISBN 83-902312-2-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 82584
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 45839

Akta Państwowych Gospodarstw Rolnych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [aut.] Michał Proksa. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9585

Akta Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9586

Akta szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [aut.] Maciej Dalecki. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81989

Akta wsi i dominiów w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : (informator) / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [aut.] Michał Proksa. -Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1995. - ISBN 83-902312-6-3

PBW Przemyśl WP 10565/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9813

Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Anna Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81420

Archiwum nie jest nudne - z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu / red. Anna Nowak ; wybór i oprac. Ewa Grin-Piszczek. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2017. - ISBN 978-83-88172-67-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112038
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 53190

Archiwum Państwowe w Przemyślu : informator o zasobie archiwalnym / oprac. Elżbieta Laska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2007. - ISBN 978-83-89115-68-3 (NDAP)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 100100

Bibliografia Archiwum Państwowego w Przemyślu za lata 1874-2010 / Emilia Długosz ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2012. - ISBN 978-83-88172-41-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105578
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51014

Czytelnictwo użytkowników bibliotek przemyskich - publicznej i pedagogicznej : poszukiwanie społecznego oparcia zainteresowań książką [Rękopis] / Maria Bator ; Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Socjologii. - Rzeszów : nakł. aut., 2004. - 80 k. ; 30 cm. - Maszynopis. - Praca magisterska napisana pod kier. Zygmunta Seręgi. - Bibliogr.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 1759/Rps

Fajka wojskowa ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz z kolekcji Tadeusza Wojtuszkiewicza i Zbyszka Bednarczyka : informator wystawy w Muzeum Dzwonów i Fajek Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / [tekst] Urszula Olbromska, Antoni Sarkady oraz Tadeusz Wojtuszkiewicz, Zbyszek Bednarczyk ; tł na j. ang. Antoni Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2014. - ISBN 978-83-60680-51-3

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107207

Fajki z kolekcji Zbyszka Bednarczyka : wystawa z cyklu Najcenniejsze kolekcje fajek / Urszula Olbromska, Antoni Sarkady ; Muzeum Dzwonów i Fajek-Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 2007. - ISBN 978-83-60680-10-0

PBW Przemyśl WP 15514/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14281

"Fredreum" i inne teatra przemyskie w latach 1696-1960 / Zygmunt Felczyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.

PBW Przemyśl WP 45707, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 10871

Informator dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1984.

PBW Przeworsk WK 1967 B, Czyt./MKsK Reg. BK 1966

Informator dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1995.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 82699

Informator Muzeum Ziemi Przemyskiej / przedm. i red. Antoni Kunysz ; [tekst] Łucja Turczak, Antoni Kunysz. - Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 1966 (Przemyśl : Zakł. Produkcyjno-Usług. Przemysł. Terenowego). - Zawiera : Muzeum Ziemi Przemyskiej (rys historyczny) / Łucja Turczak. Działalność naukowo-badawcza i oświatowa Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu / Antoni Kunysz.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 15337

Informator o zasobie archiwalnym / Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu ; oprac. Zdzisław Konieczny ; przy współpracy Augusta Fenczaka i Marii Osiadacz. - Przemyśl : WAP, 1979.

PBW Przemyśl InfBP 00/99(058) BP 8590

Katalog Archiwum Aktów Dawnych miasta Przemyśla / Jan Smołka. - Przemyśl : nakł. Gmina Miasta Przemyśla, 1927 (Przemyśl : Druk. Jan Łazor). - Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2717

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 20379, GP 20380, GP 20381

Katalog Starożytnego Archiwum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyśla. 1, Druki pergaminowe / Jan Smołka ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Przemyśl : akł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1921 (Przemyśl : Druk. A. Zagajewskiego i J. Łazora). - Odbitka z "Rocznika Przemyskiego" ; t. 3.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 20371, GP 20372, GP 20381, GP 22524, GP 69018

Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70 rocznicy urodzin / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; red. Bogusław Bobusia. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2000. - ISBN 83-881172-07-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87460

Księżycowy blask sreber : informator wystawy : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, kwiecień 2012-luty 2013 / Dorota Zahel ; [red. oraz tł. na j. ang. tekstu i kat. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, [2012]. - Na okł. podtyt. : "Srebra stołowe ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum-Kamienicy Orsettich w Jarosławiu i Muzeum Kresów w Lubaczowie". - ISBN 978-83-60680-47-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15071

Muzea województwa przemyskiego : informator / Antoni Kunysz. - Przemyśl : Muzeum Okręgowe w Przemyślu, 1976.

PBW Lubaczów WL 23521 czyt. mag., WL 23522 czyt. mag., WL 23523 czyt. mag., WL 23524 czyt. mag., WL 23525 czyt. mag., WL 23526 czyt. mag., WL 23527 czyt. mag., WL 23528 czyt. mag.

PBW Przemyśl WP 15342/b, WP 15383/b

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : wielokulturowe centrum historii i sztuki = The National Museum of the Przemyśl District : the multicultural centre of history and art / [teksty Józefa Kostek i in. ; tł. na jęz. ang. Ireneusz Paternoga]. - Olszanica : "Bosz", 2008. - ISBN 978-83-7576-041-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 99453

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : zarys monograficzny / Antoni Kunysz. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1984. - (Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu ; t. 7)

PBW Przemyśl WP 104714, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 73784

Muzeum Okręgowe w Przemyślu : przewodnik / [oprac. Andrzej Koperski, Tadeusz Burzyński i in.]. - Przemyśl : Muzeum Okręgowe w Przemyślu, 1977.

PBW Przemyśl WP 14823/b

Muzyka dzwonów, magia fajki : informator Muzeum Dzwonów i Fajek Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / Urszula Olbromska, Marta Trojanowska ; [red. i tł. jęz. ang. Antoni Sarkady, tł. jęz. ros. Eugeniusz Chocimski]. - Przemyśl : "Mercator", 2004.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 50830
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13252

Muzyka dzwonów, magia fajki : informator Muzeum Dzwonów i Fajek Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / Urszula Olbromska, Marta Trojanowska ; [red. i tł. jęz. ang. Antoni Sarkady, tł. jęz. ros. Eugeniusz Chocimski]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. - ISBN 978-83-60680-35-3

PBW Przemyśl WP 14672/b
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 49653

Najnowsze nabytki fajek i akcesoriów fajczarskich w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / Urszula Olbromska, Nalan Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2011. - ISBN 978-83-60680-42-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103403

O kaflach, tudzież o garncarzach, kaflarzach i zdunach w Przemyślu [Katalog wystawy] / Katarzyna Winiarska [i in.] ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-921500-5-8. - ISBN 978-83-921500-5-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14282

Obraz czynności archiwariusza : katalog wystawy jubileuszowej z okazji 135-lecia istnienia przemyskiego Archiwum 29 IX-18 XI 2011 / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [aut. tekstów Maciej Dalecki, Ewa Grin-Piszczek]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2011.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14974
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. BK 4037

Panorama Siedmiogrodzka : forum polsko-węgierskie w Przemyślu 23 marca 2007 roku z udziałem Prezydenta Węgier - Laszlo Solyoma = Erdelyi Panorama : magyar-lengyel forum Przemyslben 2007. marcius 23-en a koztarsasagi elnok Solyom Laszlo - magyarorszag reszvetelevel / Zdzisław Budzyński, Jan Musiał, Mariusz Jerzy Olbromski ; tł. István Honti ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007. - ISBN 978-83-60680-07-0

PBW Przemyśl WP 14290/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14291

Plakaty... : XXV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków : I-XXIV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków : plakaty przedwojenne [Katalog wystawy] / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ; teksty: Urszula Olbromska, Anna Sieradzka ; tł. na j. ang. Antoni Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007. - ISBN 978-83-60680-14-8

PBW Przemyśl WP 15384/b

Przemyśl miastem europejskiego dziedzictwa kulturowego : katalog wystawy 12.06. - 30.06. 1997 r. / Archiwum Państwowe w Przemyślu, Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Przemyślu ; [oprac. Emilia Długosz, Irena Zając ; red. Michał Proksa]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997.

PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14985

Przemyśl w czasie II wojny światowej [Katalog wystawy] / Anna Cieplińska, Jacek Błoński. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-60680-04-3. - ISBN 978-83-60680-04-9

PBW Przemyśl WP 14277/b, WP 14278/b, WP 14279/b

Przemyśl w czasie II wojny światowej [Katalog wystawy] / Jacek Błoński, Anna Cieplińska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2008. - ISBN 978-83-60680-19-3

PBW Jarosław CzJ 94(438)A/Z
PBW Przemyśl WP 1551/b, Czyt. /CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14528

Przemyśl - województwo / oprac. Lucjan Biliński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1995. - (Biblioteki w Polsce - Informator). - ISBN 83-85778-40-3

PBW Lubaczów WL 1089 B
PBW Przemyśl Czyt./CzP 02 BP 9751
PBW Przeworsk WK 2050

Przeszłość - przyszłości : dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i jego zbiorów / Józefa Kostek. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2000.

PBW Przemyśl WP 109926, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87342

READWAY - w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy : [praca zbiorowa] / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. - Przemyśl : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego, 2014. -Tyt. w jęz. ang.: READWAY - looking for attractive and effective ways to develop interest in reading

PBW Przemyśl Czyt./CzP 02 BP 15191

Siedem wieków przemyskiego herbu : katalog wystawy 5-30 czerwca 1998 r. / wstęp, oprac. i skład komputerowy Jacek Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998. - ISBN 83-906479-6-6

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana 13891/b

Spis Zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu / [oprac. Aurelia Dziedziuk]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1991.

PBW Przemyśl WP 79059

Spis Zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu / [oprac. Aurelia Dziedziuk]. - Wyd. 2. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 9451

Spis Zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu / red. Bogusław Bobusia ; wstęp i oprac. Jadwiga Kosakowska-Góral ; spis sporządziła Elżbieta Laska. - Wyd. 3 (uzup.). - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1996. - ISBN 83-906479-1-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 85400

Starodruki w Archiwum Państwowym w Przemyślu / Emilia Długosz ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1993.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 9574

Świat przeszły dokonany : judaika ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / Józefa Kostek ; [tł. na jęz. ang. Anetta Mandzyn]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2012. - ISBN 978-83-60680-46-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105771

Turcica Lehistanu : sztuka turecka ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej [Katalog wystawy] / Nalan Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2014. - ISBN 978-83-60680-50-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107206

W pracowni alchemika [Katalog wystawy] / Dorota Zahel ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 978-83-60680-02-5

Sędziwój, Michał (1566-1636)

PBW Przemyśl WP 15513/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14286

W Przemyślu kiedyś... : informator Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Oddziału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej / [Mariusz J. Olbromski i in. ; red. i tł. na j. ang. Antoni Sarkady, tł. na j. niem. Stanisław Karszyń]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-921500-2-3. - ISBN 978-83-921500-2-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14145

Wojenna skrzynka pocztowa / red. Anna Nowak, Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Anna Sawicka ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, cop. 2014. – ISBN 978-83-88172-53-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 107152
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 51992

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu [Informator] / August Fenczak. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1979.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana BP 2145

Z dziejów bibliotek przemyskich : praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947-2007) / pod red. Anny Siciak ; [aut. Katarzyna Bednarz-Soja i in.] ; Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. - Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2009. - ISBN 978-83-925235-0-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 02 GP 104882Przeworsk

60 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, [2006].

PBW Przeworsk WK 3686 B

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia w Przeworsku / Henryk Prochowski. - Przeworsk : Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Przybosia ; Rzeszów : "Edytorial", 2017.

PBW Przemyśl WP 15545/b

Akta miasta Przeworska w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1996. - ISBN 83-906479-0-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85403
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 45838

Biblioteka Pedagogiczna w Przeworsku w latach 1954-1984 / Elżbieta Taborska ; red. i oprac. Stanisława Cebula. - Przeworsk : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Filia w Przeworsku, 2011. - Tyt. okł.: Biblioteka Pedagogiczna w Przeworsku w latach 1954-1984 : (z zapisków Elżbiety Taborskiej)

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47947
PBW Przemyśl WP 103388
PBW Przeworsk WK 50053, WK 50054, WK 50055, WK 50056, Czyt./
MKsK Reg.GK 50052

Eksponaty muzealne o dziejach Przeworska / Józef Benbenek. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1983.

WK 26105, WK 39723, Czyt./MKsK Reg. GK 26104

Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku w latach 1979-1998 : praca magisterska [Rękopis] / Agnieszka Mirkiewicz ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. - Kraków : [nakł. autora], 2000. - 150 k. : tab. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 116-123.

PBW Przeworsk RK 38/MKsK

Pedagogiczna Biblioteka w Przeworsku (1954-1984) [Rękopis] / oprac. Elżbieta Taborska. - Przeworsk : [b. w.], [1995]. - 43 k., [11] k. ; 30 cm. - [Bibliogr. k. 39-40]. - Zawiera skrót opracowania: Pedagogiczna Biblioteka w Przeworsku (1954-1984). - Maszynopis.

PBW Przeworsk RK 9/MKsK

Pedagogiczna Biblioteka w Przeworsku (1985-1994) - miejsce i rola we współczesnym systemie edukacji [Rękopis] / Stanisława Cebula. - Przeworsk : Pedagogiczna Biblioteka w Przemyślu. Filia w Przeworsku, 1994. - 42, [3] s. : il., faks., 30 cm. - Referat wygłoszony 8 czerwca 1994 r. z okazji jubileuszu 40-lecia pedagogicznej działalności Biblioteki.

PBW Przeworsk RK 13/MKsK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Filia w Przeworsku (1954-2009) : próba monografii [Rękopis] / Paulina Kądziołka ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. - Kraków : [nakł. autora], 2010. - 56 k. : il. kolor., tab. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 47-48. Indeks. - Maszyn. - Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem Marii Konopki, prof. UP.

PBW Przeworsk RK 31/MKsK

Rozwój Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku - zarys projektu [Rękopis] / Agnieszka Mirkiewicz ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. - Kraków : [nakł. autora], 2002. - 50 k. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 45-50.

PBW Przeworsk RK 39/MKsK

Studia nad biblioteką Lubomirskich w Przeworsku : praca magisterska [Rękopis] / Ewa Krzyżek. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1979. - 86 k. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 84-86

PBW Przeworsk RK 22/MKsK


Autor: Dorota M. Markocka