11. Kultura. Drukarstwo. Księgarstwo. Ruch wydawniczy. Nauka

Regionalia

Przemyśl

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 1-2 (1996-1997) / red. nacz. Zdzisław Budzyński, Jacek Krochmal. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1999. - ISBN 83-905661-2-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109620

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 3 (1998) / red. nacz. Zdzisław Budzyński, Jacek Krochmal. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1999. - ISBN 83-905661-6-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109621

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 4 (1999) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000. - ISBN 83-905661-7-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109622

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 5 (2000) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001. - ISBN 83-905661-8-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103796

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 6 (2001) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. - ISBN 83-915967-2-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105523

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 7 (2002) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - ISBN 83-915967-3-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103797

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 8 (2003) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2004. - ISBN 83-915967-7-X

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103798

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 10 (2005) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103799

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 11 (2006) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109623

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 12 (2007) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 109624

Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nr 13 (2008) / red. nacz. Zdzisław Budzyński. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 101690

Dialog dwóch kultur : 31 sierpnia-5 września 2008. R. 3, z. 1, p III Międzynarodowe Spotkania Muzealników, V Międzynarodowe Spotkania Literatów, V Międzynarodowe Spotkania Naukowców / koordynator projektu Mariusz Jerzy Olbromski ; oprac. red. tekstów w j. pol. Maria Kopycińska-Lehun ; organizator Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2008. - ISBN 978-83-60680-31-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14671

Druki przemyskie 1754-1939 : bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim / Anna Siciak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2002. - ISBN 83-9135511-6-5

PBW Przemyśl WP 93716, Inf-Bibl. GP 92748

Działalność oświatowo-kulturalna jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku / Roman Pelczar. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1999. - ISBN 83-906112-5-2

PBW Jarosław WJ 55075, WJ 55076
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92752
PBW Przeworsk WK 41720

Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) / Anna Siciak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012. - ISBN 978-83-60374-15-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107041

Inwentarz muzealny, archiwalny i biblioteczny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu : za rok 1909-1911 / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1912.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 20382, GP 20383, GP 20384

Iskra światła czy kopcąca pochodnia? : inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939 / Tomasz Pudłocki. – Kraków : Tow. Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2009. - ISBN 978-83-88737-34-3

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 101515

Rola Ziemi Przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku / Janina Królińska. - Lwów : Komitet Organizacyjny Zjazdu ; Warszawa : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1936. - Nadb. z: Księga referatów Zjazdu Naukowego im. Ignacego Krasickiego we Lwowie w dniach 8-10 VI 1935 r., z. 2. Ukazały się 3 zeszyty.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 35898

Siedemdziesiąt lat Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu : 1909-1979 / [kom. red.] Zygmunt Felczyński i in. ; [red. nauk.] Julian Olszak. - Przemyśl : [Towarzystwo Przyjaciół Nauk], 1979.

PBW Przemyśl WP 40840 GP 40841 WP 76183 WP 76184,
Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 76185

Służba społeczna historyków : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu 1928-2003 / Zygmunt Kubrak. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2006. - ISBN 83-88172-19-0

PBW Lubaczów WL 43541, Czyt./CzL 43540 czyt. tył
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) GP 94340
PBW Przeworsk WK 46499

Spotkania przemyskie / Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1988. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; 16)

PBW Przemyśl GP 96141, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 2508, InfBP 02 CzP 2507
PBW Przeworsk WK 34784

Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla : w roku 1967 / oprac. i do dr. przygot. Antoni Kunysz ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1968. - Zawiera m.in. : Życie muzyczne w Przemyślu / Zygmunt Felczyński. Twierdza Przemyśl w XIX i XX wieku / Aleksy Gilewicz. Z badań nad fluktuacją ludności w mieście Przemyślu / Franciszek Persowski.

PBW Przemyśl WP 919/b, WP 14780, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 65380

Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla : w roku 1968 / oprac. i do dr. przygot. Julian Olszak ; kom. red. Zdzisław Czyż [i in.] ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1968. - Zawiera m.in. : Życie muzyczne w Przemyślu / Zygmunt Felczyński. Twierdza Przemyśl w XIX i XX wieku / Aleksy Gilewicz. Z badań nad fluktuacją ludności w mieście Przemyślu / Franciszek Persowski. Parki wiejskie pow. przemyskiego / Jerzy Piórecki. Osobliwości przyrody nieożywionej pow. przemyskiego / Krystyna Andrzejczykowa.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 920

Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla : w roku 1969 / oprac. i do dr. przygot. Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1970. - Zawiera m.in. : Sto lat działalności Banku Rzemieślników w Przemyślu / Zygmunt Felczyński. Rys historyczny powiatu przemyskiego do r. 1939 / Franciszek Persowski. Lustracje XVIII w. województwa ruskiego i ich wartość poznawcza / Wanda Kaput. Czy San będzie uratowany / Jan Pająk. Regionalna sieć rezerwatów przyrody okolic Przemyśla / Jerzy Piórecki.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 923

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych Towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla : w roku 1966 / oprac. i do dr. przygot. Antoni Kunysz ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1967. – Zawiera m.in. : Zamki Ziemi Przemyskiej i Sanockiej XVI i pierwszej połowy XVII (streszczenie referatu) / Józef Tomasz Frazik. Znaczenie ziemi przemyskiej i sanockiej dla rozwoju turystyki / Henryka Romańska.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 2897

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu : 1909-1959 = Societe des Sciences et des Lettres de Przemyśl = Obsciestvo Druz'ei Nauk w Peremyszle / Krzysztof Wolski. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1959.

PBW Przemyśl WP 33176

Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej : zbiór szkiców, opracowań i utworów literackich [T. 1] / pod red. Stefanii Kostrzewskiej-Kratochwilowej. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 82 2J 1226
PBW Lubaczów WL 13711
PBW Przemyśl WP 14602, WP 14603, WP 31 831, WP 42921, WP 42922, WP 54737, WP 59085, WP 59 086, WP 97284, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 31092
PBW Przeworsk WK 14362

Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 2 / [red. Stefania Kratochwilowa]. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1973.

Jarosław WJ 25568, Czyt./ CzJ 82 2J 1227
Przemyśl WP 21733, WP 21734 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 21732

Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 3 / [red. nauk. Stefania Kratochwilowa] ; [kom. red. Tadeusz Czech i in.] ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. - Przemyśl : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Przemyślana GP 40007

Z ziemi przemyskiej i z krain sąsiednich / Jerzy Starnawski ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 46)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP GP 106497

Zarys historii poczty i filatelistyki przemyskiej / Mikołaj Sawczak. - Przemyśl : Polski Związek Filatelistów. Oddział ; Rzeszów : "Bonus Liber", 2013. - ISBN 978-83-64519-06-2 (Bonus Liber)

Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona : http://polona.pl/item/22155391

PBW Przemyśl WP 107925, Czyt./CzP 00/09(439-11-13)Premisliana GP 107926

Życie kulturalne Przemyśla w okresie II Rzeczypospolitej : (w zarysie) / Bogumiła Filarecka. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. - (Biblioteka Przemyska ; t. 34). -

PBW Przemyśl WP 92750, WP 103454 ; Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 92751Przeworsk

Elita i życie kulturalne małego miasta galicyjskiego (na przykładzie Przeworska) : praca magisterska [Rękopis] / Małgorzata Pudło ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996. - 82, [1] k. : il. mapy ; 30 cm. - Bibliogr. k. 76-79.

PBW Przeworsk RK 23/MKsK

Rozwój życia kulturalnego w powiecie przeworskim w okresie 30-lecia PRL [Rękopis] / Mieczysław Witkowski, Alicja Szozda. - [Rzeszów] : [Towarzystwo Przyjaciół Nauk], [1975].

PBW Przeworsk RK 19/MKsK


Autor: Dorota M. Markocka