2. Archeologia

Regionalia

Przemyśl

Historia badań archeologicznych i zbiorów Muzeum Ziemi Przemyskiej / red. nauk. Antoni Kunysz. - Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 1974.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 15370

Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego / Anna Drążkowska. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014. - ISBN 978-83-231-3335-3 (opr. miękka). - ISBN 978-83-231-3288-2 (opr. twarda)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 108417

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego : katalog wystawy / Adam Kostek. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2016. - ISBN 978-83-60680-57-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111289
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. GK 53139

Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych do roku 2002 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2003. - ISBN 83-88172-46-8

PBW Przemyśl WP 92235, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89368

Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu / Antoni Kunysz. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - (Biblioteka Muzealna ; nr 1)

PBW Lubaczów WL 29606
PBW Przemyśl WP 100393, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 60165

Przemyśl w starożytności i średniowieczu : (od czasów najdawniejszych do roku 1340) / Antoni Kunysz, Franciszek Persowski. - Rzeszów ; Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1966. - (Biblioteka Przemyska ; t. 1)

PBW Lubaczów WL 11646, WL 11647
PBW Przemyśl WP 20362, WP 93431, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 47724, GP 92805

Przemyśl wczesnodziejowy : (w świetle badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w latach 1958-1959) / Antoni Kunysz. - Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki, 1960. - Nadbitka z "Rocznika Województwa Rzeszowskiego" 1959 R. II z. 1.

PBW Jarosław WJ 14340, Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 1222
PBW Lubaczów WL 6971
PBW Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 9456
PBW Przeworsk WK 3976

Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska.- Warszawa : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej : Instytut Archeologii i Etnologii PAN : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. - (Origines Polonorum ; t. 3). - ISBN 978-83-235-0705-5

PBW Przemyśl WP 102597, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 102188

Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu po badaniach archeologiczno-architektonicznych w latach 1996-1998 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998. - ISBN 83-906479-8-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105368

Same początki i jeszcze wcześniej : region przemyski w okresie przedpaństwowym (do schyłku X w.) / Adam Kostek. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2013. - ISBN 978-83-60680-48-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107208

Tajemnice placu Berka Joselewicza w Przemyślu : rezultaty badań archeologicznych w rejonie "żydowskiego miasta" : katalog wystawy / Tadeusz Burzyński, Andrzej Koperski, Łukasz Rejniewicz ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-921500-9-0. - ISBN 978-83-921500-9-1

PBW Przemyśl WP 14293/b, WP 14294/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14295/b


Autor: Dorota M. Markocka