3. Biografie

Regionalia

Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii / Tadeusz Ochenduszko. - Rzeszów : "Koraw", 2015. - ISBN 978-83-938380-9-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929-052(3/9)AZ GP 108446

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, KazimierzaSzmyda. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - ISBN 978-83-7338-603-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 37(03) GP 104033
PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 50317

Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Carpathia", 2010.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 2J 3327
PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929-052(3/9)A/Z GP 102774
PBW Przeworsk Czyt. MKsK Reg. nr inw. GK 49896

Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej 1922-1939 : słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej / Piotr Kozłowski. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015. - ISBN 978-83-61329-14-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929-052(3/9)AZ GP 109630Jarosław

Dzieła jednego życia : pamięci księdza prałata Bronisława Fili / Zdzisław Paszyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2013. - ISBN 978-83-63930-06-6 
Fila Bronisław (1922-1985)

PBW Jarosław WJ 55671

Epitafia harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Czesławy "Baśki" Puzon w Jarosławiu poległych podczas II wojny światowej w latach 1939-1945 / Zdzisław Paszyński. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009. - ISBN 978-83-61746-09-6

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 3256

Honorowi obywatele Jarosławia : 1857-2003 / Zofia Kostka-Bieńkowska. -

Jarosław : "Mercator", 2009. - ISBN 978-83-60483-02-2

PBW Jarosław WJ 54970, WJ 54971, Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 3263

Pierwszy transport więźniów z Jarosławia i Radymna do KL Auschwitz / Jerzy Czechowicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2016. - ISBN 978-83-65551-06-1

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3475
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52754

Thomas Hutter (1696-1745) - rzeźbiarz późnego baroku / Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87872

W kręgu doktora Kazimierza Gottfrieda / Zdzisław Paszyński. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2013. - ISBN 978-83-63930-00-4

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 3424

Władysław Antoni Koba : przyczynek do dziejów zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1945-1947 / Jerzy Husar ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2001. - Tyt. okł. : Władysław Koba. - ISBN 83-913511-4-9

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 3193Lubaczów

"Przypadek czy przeznaczenie?" : Karol Kazimierz Kostecki "Kostek" (1917-1998) / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2013.

Lubaczów WL 49170,
Jarosław WJ 55964
Przemyśl WP 107134
Przeworsk WK 51738

Pułkownik Stanisław Dąbek : postać patrona Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie / Adam Łazar. - Lubaczów : Szkoła Podstawowa Nr 1, 1994.

Lubaczów CzL 1057
Przeworsk WK 2065
Przemyśl WP 102199

Zagończyk [Czubryt Tadeusz] / Marian Ważny. - Rzeszów : "Kresowiak", 2009. – ISBN 978-8392-6563-40

Lubaczów WL 47676, Czyt./CzL 47670Przemyśl

Aleksy Gilewicz : historyk nieprowincjonalny / Zbigniew K. Wójcik. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ; Wrocław : przy współpr. Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. - ISBN 978-83-61312-28-4 (Bonus Liber)

Gilewicz, Aleksy (1905-1969)

PBW Przemyśl WP 99454

Anatol Lewicki / Janusz Łosowski ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1981.

Lewicki, Anatol (1841-1899)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8589
PBW Przeworsk WK 25283

Andrzej Maksymilian Fredro : (portret literacki) / Zbigniew Rynduch ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - (Seria Monografii / Gdańskie Towarzystwo Naukowe , 0433-230X ; nr 73). - ISBN 83-04-00573-5

Fredro, Andrzej Maksymilian (ok. 1620-1679)

PBW Jarosław WJ 36075
PBW Lubaczów WL 26642
PBW Przemyśl WP 56753, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 56754
PBW Przeworsk WK 23692

Artur Malawski życie i dzieło : wystawa w 100- lecie urodzin / tekst Mariusz Olbromski. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2004. - ISBN 83-917705-6-7

Malawski, Artur (1904-1957)

PBW Lubaczów WL 42174

Artur Malawski : życie i twórczość : (1904-1957) : wystawa dokumentów. - Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 1968. - Na s. okł. : Informator Muzeum Ziemi Przemyskiej nr 2

PBW Przemyśl WP 15183/b

"Będziemy działać" : Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski / Tomasz Pudłocki. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2013. - (Pragmateia ; T. 3). - ISBN 978-83-62261-60-4

Tarnawska, Wincenta (1854-1943)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106676

Biskupi przemyscy obrz. łac. Cz. 2, 1624-1900 / Władysław Sarna. - Przemyśl : Redakcja "Kroniki Dyecezyi przemyskiej", 1910.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 38948

Błogosławiony Ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) / przygot. do dr. Wacław Piotr Partyka. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2005. - ISBN 83-88522-03-5

Bronisław Markiewicz (bł. ; 1842-1912)

PBW Przemyśl WP 103490

Błogosławiony Ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) / Tadeusz Śliwa. - Wyd. 2 poszerz. - Przemyśl : Tadeusz Śliwa, 2014. - ISBN 978-83-939678-0-3

Bronisław Markiewicz (bł. ; 1842-1912)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107425

Błogosławiony ksiądz Jan Balicki (1869-1948) / przygot. do dr. Bartosz Rajnowski. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2002. - ISBN 83-88522-32-9

Jan Balicki (bł. ; 1869-1948)

PBW Przemyśl WP 103488

Błogosławiony Ks. Jan Wojciech Balicki (1869-1948) / Tadeusz Śliwa. - Wyd. 2 poszerz. - Przemyśl : Tadeusz Śliwa, 2015. - ISBN 978-83-939678-1-0

Jan Balicki (bł. ; 1869-1948)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107965

"Czuwaj" Przemyśl : 95 lat : sylwetki prezesów i piłkarzy : 1918-2013 / Edward Krajewski. - Przemyśl : Edward Krajewski, 2013. - ISBN 978-83-908357-5-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106349

Dr Henryk Jordan : twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce / Aleksander Kamiński. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1946. - (Wiedza Powszechna : wydawnictwo popularnonaukowe. Z cyklu : Sport i Wychowanie Fizyczne ; z. 5)

Jordan, Henryk (1842-1907)

PBW Lubaczów WL 956
PBW Przeworsk WK 202/b

Edward Heil pseudonim "Jerzy" komendant Szarych Szeregów w Krakowie : 50-ta rocznica zamordowania / Tadeusz Gaweł ; materiały źródłowe i oprac. o E. Heilu - Roman Heil. - Kraków : Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki, 1994.

Heil, Edward (1903-1944)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929-052(3/9)A/Z GP 110133

Franciszek Zych / Jan Mleczak ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Wojewódzkie Archiwum Państwowe, 1981.

Zych, Franciszek (1853-1934)

PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 25285

Harcerki przemyskie : [ocalić od zapomnienia] / Joanna Bury.- Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 1994. - ISBN 83-903887-0-7

PBW Przemyśl WP 107956, WP 110973, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103011

Inż. Kazimierz Maria Osiński współtwórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu / Antoni Kunysz ; oprac. red. Zdzisław Chruszcz ; fot. Jan Antoni Gruntowicz ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1984.

Osiński, Kazimierz Marian (1883-1956)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14900

Kardynał Adam Stefan Sapieha : środowisko rodzinne, życie i dzieło : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1995. - ISBN 83-901158-5-9

Sapieha, Adam Stefan (1867-1951)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104902

Kazimierz Karol Arłamowski / Zdzisław Konieczny ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1982.

Arłamowski, Kazimierz Karol (1900-1982)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8588

Kilka słów wspomnień o Kazimierzu i Marii Schallerach - absolwentach III Gimnazjum z językiem wykładowym polskim w Przemyślu-Zasaniu : przy okazji renowacji ich nagrobka / oprac. Halina Humnicka ; red. Anna Nowak. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2016. - ISBN 978-83-88172-65-6

Schaller, Kazimierz Antoni (1896-1919)

Schaller, Maria (1899-1977)

PBW Przemyśl WP 15592/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 15552

Leopold Hauser / August Fenczak ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1983.

Hauser, Leopold Franciszek (1844-1908)

PBW Przemyśl WP 14854/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8587

Maria Polaczkówna / Bogusław Bobusia. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1984.

Polaczkówna, Maria (1878-1944)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8586

Michał Kozłowski / Anna Wójcik ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : WAP, 1982.

Kozłowski, Michał (1822-1897)

PBW Przeworsk WK 1970 B

Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 100799

Przemyski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. - ISBN 978-83-61329-06-0(całość). - ISBN 978-83-61329-07-7(t. 2)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 104919

Przemyski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Ewy Grin-Piszczek, Tomasza Pudłockiego, Anny Siciak. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – ISBN 978-83-61329-06-0(całość). - ISBN 978-83-61329-17-6 (t. 3)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 110629

Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2013. - ISBN 978-83-88172-47-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 10821

PBW Przeworsk WK 51320, Czyt./MKsK Reg. GK 51124

Rodem z Dubiecka... Rodem z Bachórca : Ignacy Krasicki - książę poetów : Marcin Krasicki - wspomnienie domu rodzinnego / Urszula Olbromska, Dorota Zahel, [Mariusz Olbromski]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2006. - ISBN 83-921500-3-1

Krasicki, Ignacy (1735-1801)

PBW Przemyśl WP 14146/b

Saga rodu Bystrzyckich : przedsiębiorcy, urzędnicy, literaci, uczeni, zesłańcy... [Katalog wystawy] / Joanna Sztaba, Antoni Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2010. - ISBN 978-83-60680-34-6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 14674

Słownik biograficzny kobiet w Ruchu Oporu województwa przemyskiego 1939-1944. T. 1 / Joanna Bury. - Przemyśl : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Oddziału : Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd Wojewódzki, 1998.

PBW Przemyśl WP 93695, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112827

Sługa Boży Józef Sebastian Pelczar : biskup przemyski obrz. łac : szkic biograficzny / Karolina Maria Kasperkiewicz. - Rzym : Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 1972. - (Studia Ecclesiastica. Historica ; 7)

Józef Sebastian Pelczar (św. ; 1842-1924)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 68150

Sługa Boży ksiądz Biskup Józef Sebastian Pelczar 1842-1924 r. / Benedykt Mikołajewski. - [Rzym] : Biuro Studiów i Propozycji, 1984.

Józef Sebastian Pelczar (św. ; 1842-1924)

PBW Przemyśl WP 15512/b

Stanisław Łańcucki / Andrzej Andrusiewicz. -Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. - (Biografia). - ISBN 83-05-11399-X

Łańcucki, Stanisław (1882-1937)

PBW Jarosław WJ 42028
PBW Lubaczów WL 33813
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89903
PBW Przeworsk WK 29703

Św. Józef Sebastian Pelczar, bp - droga do doskonałości / przygot. do dr. Bartosz Rajnowski. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2003. - Tyt. okł. : Droga do doskonałości : św. Józef Sebastian Pelczar, biskup. - ISBN 83-88522-61-1

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103489

Świadkowie wiary Diecezji Przemyskiej z lat 1939-1964 / praca pod red. Stanisława Zygarowicza, Witolda Jedynaka. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 2001. - ISBN 83-88522-45-0

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 111677

Tadeusz Błaszkiewicz (1916-1993) - biskup pomocniczy diecezji przemyskiej / Tadeusz Śliwa. - Przemyśl : [b. w.], 2011.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103800

Tadeusz Troskolański / Zdzisław Konieczny ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1981.

Troskolański, Tadeusz Franciszek (1866-1926)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 8585
PBW Przeworsk WK 25281

Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka ; fot. Alicja Chruścicka. - Przemyśl : nakł. autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014. - ISBN 83-89092-63-8

PBW Przemyśl WP 108154, Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. GP 107149

Wanda Kaput / Ewa Grin-Piszczek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2010. - ISBN 978-83-88172-36-6

Kaput, Wanda (1924-2004)

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 4020

Wierny ideałom : życie, działalność i duchowość Józefa Sebastiana Pelczara : (1842-1924) / Cecylian Niezgoda. - Kraków : Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1988.

Józef Sebastian Pelczar (św. ; 1842-1924)

PBW Przemyśl WP 91658, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 83543

Żałuję, że Go nie znałem... : Edward Heil "Stokłosa", "Jerzy" / Janusz Czarniecki, Mariusz Piętka. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek ; XIV Przemyska Harcerska Drużyna Wodna im. hm Edwarda Heila, 2014. - ISBN 83-89092-58-1 (PCKiN Zamek)

Heil, Edward (1903-1944)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 108155Przeworsk

Człowiek niezłomny Władysław Kojder : 1902-1945 / zebr., oprac. i słowem wiążącym opatrzyła Barbara Matus. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2015. - ISBN 978-83-64363-25-2

PBW Przeworsk WK 52304, Czyt./MKsK Reg. GK 52303

Ks. Adam Ablewicz (1913-1999) Prałat-Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu, Kapelan Ojca Świętego, Dziekan Przeworski i Proboszcz Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku [Rękopis] / Elżbieta Taborska. - [Przeworsk] : nakł. autora, [2010]. - 71, [4] s., [15] k. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 67. - Dodatek : kserokopie dokumentów dotyczących osoby i działalności ks. Adama Ablewicza.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 27 RK


Autor: Dorota M. Markocka