4. Czasopisma

Regionalia

Jarosław

Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia / [Urząd Miasta Jarosławia]. - Jarosław : Urząd Miasta Jarosławia, 2002- . - 30 cm. - Niereg.

Nr 1 (2002)-

2008, nr 1-12 , brak: 4, 5
2009, nr 3-12, brak: 1, 2
2010, nr 13
2011, nr 1-9
2012, nr 1-12

Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia / Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia ; [zesp. red. Zofia Bieńkowska i in. ; red. wyd. Jadwiga Dyr]. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1947- , 1961- . - 21 cm. - Niereg. - ISSN 0137-3358. – ISBN 978-83-927271-4-9

T. 1, 1945/1946 [wyd. 1947]

Uwagi:
W 1945/1946 : na okł. 1945/46/47.
Przerwa wydawnicza między 1947 a 1961.
Od 1961 nieistotna zmiana tytułu: Rocznik / Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia; tyt. na okł. bez zmian.
Od T. 2 format 24 cm ;T. 12 (1986/1993) i od T. 14 (2000/2002) format 25 cm; T. 13 format 23 cm.
Od 1972/1976 wprowadzona numeracja tomów = t. 9.
Od T. 14 (2000/2002) tyt. grzbietowy: Rocznik SMJ.
Dostępne też w formie elektronicznej:

http://e-biblioteka.rzeszow.pl/pl-PL/e-czasopisma/itemlist/category/28-rocznik-stowarzyszenia-milosnikow-jaroslawia

[T. 1] 1945/1946 [wyd.] 1947
[T. 2] 1961
[T. 3] 1962
[T. 4] 1963/1964 [wyd.] 1964 WJ 9214
[T. 5] 1965 [wyd. 1965 2J 1190/CzJ 94(438)A/Z/Jar
[T. 6] 1966
[T. 7] 1967/1968 [wyd.] 1968 2J 1187-1188/CzJ 94(438)A/Z/Jar
[T. 8] 1969/1971
T. 9 1972/1976 [wyd.] 1976 WJ 32002
T. 10 1977/1983 [wyd.] 1983 2J 1242-2J1243/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 11 1984/1985 [wyd.] 1986 2J 1240/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 12 1986/1993 [wyd.] 1994
T. 13 1994/1999 [wyd.] 2000
T. 14 2000/2002 [wyd.] 2002 2J 3336/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 15 2002/2004 [wyd.] 2004 2J 3351/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 16 2005 [wyd.] 2006 2J 3335/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 17 2008 [wyd.] 2008 2J 3334/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 18 2009/2010 [wyd.] 2010 2J 3333/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 19 2011/2012 WJ 56637, 2J 3458/CzJ Jar
T. 20 2013/2014 2J 3453/CzJ Jar
T. 21 2015 2J 3468/CzJ 94(438)A/Z
T. 22 2016 2J 3478/CzJ 94(438)A/Z/Jar
T. 23 2017
Lubaczów

Rocznik Lubaczowski / red. nacz. Zygmunt Kubrak ; Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. - Lubaczów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, 1967- . - 24 cm. - Niereg. - 1967- .

T. 1, 1967 CzL 12467, CzL 12468
T. 2, 1971 CzL 15410
T. 3, 1985 CzL 33928, CzL 33929, CzL 33930, CzL 33932, CzL 33927 ; PBW Przeworsk GK 37004/MKsK Reg.
T. 4, 1990 CzL 36542, CzL 36543, CzL 36544, CzL 36545, CzL 36546
T. 5, 1994 CzL 38056, CzL 42558
T. 6, 1996 CzL 38054, CzL 38055
T. 7, 1997 CzL 38267, CzL 38383, CzL 38384
T. 8, 1998 CzL 38856, CzL 38907
T. 9-10, 2000 CzL 40001, CzL 41139
T. 11-12, 2001-2003 CzL 44887
T. 13-14, 2004-2005 CzL 45324

Wiadomości Lubaczowskie. - Lubaczów : Urząd Miasta, 2000 - . - 28 cm. - Niereg. - 2000- .

Nr 1 (stycz.) 2000- .

PBW Lubaczów :
2000. - Nr 1-7
2013. - Nr 1-3
2014. - Nr 1-3

Ziemia Lubaczowska : czasopismo samorządowe: ekologia, gospodarka, kultura / red. zespół. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2004 - . - 30 cm. - Niereg. - 2004-

Nr 1 (stycz.) 2004- .

PBW Lubaczów :
2004. - Nr 1-3
2005. - Nr 1-7
2006. - Nr 1-3
Przemyśl

Galicja : pismo kulturalno-naukowe : kultura, tradycja, współczesność / [Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu ; Janusz Polaczek red. nacz.]. - Przemyśl : "Mercator" : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001. - 24 cm. - Niereg.

R. 2 (2001), nr 1-2 (3-4)
PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 1945
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 3052
PBW Przeworsk Czyt./WK 44158 MKsK Reg. GK 43431

Kresy Południowo-Wschodnie : rocznik Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu / [Janusz Polaczek red. nacz.]. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2003- . - 24 cm. - Rocz. - Galicja (Przemyśl ; 2000), ISSN 1509-3824

R. 1, z. 1 (2003)- .
Od R. 2, z. 1 (2004) częste zmiany red.
Od R. 2, z. 1 (2004) tyt. grzbietowy: Kresy.
R. 2, z. 2 (2004) podtyt.: zeszyt literacko-artystyczny : rocznik Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu.
Od R. 3/4, z. 1 (2005/2006) podtyt.: rocznik Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki "Zamek".
Od R. 3/4, z. 1 (2005/2006) wyd.: PCKiNZ.
2005/2006, z. 2 podtyt. również zeszyt literacko-artystyczny.
Od R.5/6 (2007/2008) [Janusz Polaczek red. nacz.].

PBW Przemyśl Czyt. :

R. 1 2003, z. 1 CzP Czas./K GP 92746, GP 92747
R. 2 2004, z. 1 CzP Czas./K CzP 3939
R. 3-4 2005/2006 R. 3/4, z. 1 CzP Czas./K CzP 3940
R. 3-4 2005/2006 R. 3/4, z. 2 CzP Czas./K CzP 4128
Zeszyt specjalny 2006, "Hamlet, Franz Kafka" CzP Czas./K CzP 3941, CzP 4128
R. 5-6 2007/2008 CzP Czas./K CzP 4126
R. 7 2010 R. 7 CzP Czas./K CzP 5806

Nasz Przemyśl / [Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego ; Krzysztof Fil red. nacz.]. - Przemyśl : Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, 2004- . - 30 cm. - Mies. - ISSN 1733-5965

2004, nr 0 (wrz.), nr 1 (paźdz.)- .
Od 2007, nr 1 wyd.: PCKiN.
Od 2008, nr 1 wyd.: PCKiN "Zamek".

PBW Przemyśl CzP Czas./N :

2004 nr 0-3 CzP 3976
2005 nr 1-12 CzP 3411
2006 nr 1-12 CzP 3508
2007 nr 1-12 CzP 3662
2008 nr 1-12 CzP 3822
2009 nr 1-12 CzP 3877
2010 nr 1-12 CzP 4002
2011 nr 1-12 CzP 4077
2012 nr 1-12 CzP 4173
2013 nr 1-12 CzP 4278
2014 nr 1-12 CzP 4584
2015 nr 1-12 CzP 5298
2016 nr 1-12 CzP 5631
2017 nr 1-12 CzP 5821
2018 nr 1-12 CzP 6036

Materiały i Studia Muzealne / Muzeum Okręgowe w Przemyślu ; pod red. Antoniego Kunysza. - Przemyśl : Muzeum Okręgowe, 1978-1988 ; 2014- . - 24 cm. - Rocznik. - ISSN 0137-9631

Niereg., 1982-1988 ; Rocz., 1978-1982 ; Rocz., 2014-

T. 1 (1978)-T. 7 (1988) ; t. 8 (2014)- .
Od T. 6 (1987) / Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
Od t. 8 (2014) [kom. red. przewodn. Józefa Kostek].
Od t. 8 (2014) wyd. : MNZP.

PBW Przemyśl

T. 1 (1978) WP 110452, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110453
T. 2 (1979) WL 29604, WP 110454, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110455
T. 3 (1980) WL 29605, WL 29862, WL 29863, WL 29864, WL 29865, WL 29866
T. 4 (1981) WP 110456, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110457, WK 36634
T. 5 (1982) WP 110458, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110459T. 6 (1987)
T. 7 (1988) WP 110460, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110461
T. 8 (2014) WP 110462, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 110463

Premislia Christiana / Instytut Teologiczny w Przemyślu ; [red. Tadeusz Śliwa]. - Przemyśl : s. n., 1988- . - 29 cm. - Niereg. - ISSN 0867-308X

T. 1 (1987/1988)- .
Od T. 6 (1993/1995) wyd. : Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej.
Od T. 10 (2003) : 21 cm.
W T. 13 (2008/2009) brak wyróżnionego red.
Od T. 14 (2010/2011) [Norbert Podhorecki red. nacz.].
T. 1 (1987/88)
T. 2 (1988/89)
T. 3 (1989/90)
T. 4 (1990/91)
T. 5 (1991/92)
T. 6 (1993/95)
T. 7 (1997)
T. 8 (1999)
T. 9 (2001)
T. 10 (2003)

T. 11 (2004/05) PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-1-13)Premisliana nr inw. GP 112847

T. 12 (2006/07)
T. 13 (2008/09)
T. 14 (2010/11)
T. 15 (2012/13)
T. 16 (2014/15)
T. 17 (2016/17)

Przemyskie Zapiski Historyczne / kom. red. Zdzisław Konieczny [i in.] ; red. Antoni Kunysz ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, 1974- . - 24 cm. - Niereg. - ISSN 0860-0317

Numeracja pierwszego zeszytu : 1974.

Od R. 3 (1985) redaktor naczelny Jerzy Motylewicz.
Od R. 4/5 (1986/1987) dodatek do tyt.: studia i materiały poświęcone historii ziem Polski Południowo-Wschodniej.
Od R. 8/9 (1991/1992) redaktor naczelny Zygmunt Kubrak.
Od R. 8/9 (1991/1992) dodatek do tyt.: studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej.
Od R. 11 (1998) redaktor naczelny Michał Proksa.
Od R. 14/15 (2003/2005) [Zygmunt Kubrak red. nacz.].
Od R. 14/15 (2003/2005) wyd.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Przemyśl : Archiwum Państwowe.
Od T. 19 (2012/2015) [Janusz Polaczek red. nacz.].
Od T. 19 (2012/2015) wyd.: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu : Archiwum Państwowe : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
[R. 1] (1974) WP 5891/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 29951
[R. 2] (1980)
R. 3 (1985)
R. 4/5 (1986/1987) wyd. 1987 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85789
R. 6/7 (1989/1990) wyd. 1990 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 84893
R. 8/9 (1991/1992) wyd. 1993 WP 85448, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85367
R. 10 (1993) wyd. 1994 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 84894
R. 11 (1998) Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 85890
R. 12/13 (2000/2002) wyd. 2003 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92237
R. 14/15 (2003/2005) wyd. 2008 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 4121, PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 47651
R. 16/17 (2006/2009) wyd. 2010 PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. GK 50739
R. 18 (2010/2011) wyd. 2013 Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 4213
R. 19 (2012/2015) wyd. 2015
R. 20 (2016) Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 5524
R. 21 (2017) Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 5934

Rocznik Gimnazjalny
/ [I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu] ; zespół red. Lucjan Fac i in. - Przemyśl : I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, 1997- . - 21 cm. - Rocz. - ISSN 1505-2354

Nr 1 (80) 1997- .
Od Nr 5 (2001) [red. nacz. Tomasz Pudłocki].

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P Czas./R

[R. 1]1997 nr 1 (80) CzP 3980
[R. 2] 1998 nr 2 (81) CzP 3981
[R. 3] 1999 nr 3 (82) CzP 3982
[R. 4] 2000 nr 4 (83) CzP 3983
[R. 5] 2001 nr 5 (84) CzP 3984
[R. 6] 2002 nr 6 (85) CzP 3985
[R. 7] 2003 nr 7 (86) CzP 3986
[R. 8] 2004 nr 8 (87) CzP 3987
[R. 9] 2005 nr 9 (88) CzP 3988
[R. 10] 2006 nr 10 (89) CzP 3989
[R. 11] 2007 nr 11 (90) CzP 3990
[R. 12] 2007/2008 nr 12 (91) CzP 3991
[R. 13] 2008/2009 nr 13 (nr 92) wyd. 2011

Rocznik Historyczno-Archiwalny / Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu ; red. Zdzisław Konieczny. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1979- . - 21 cm. - Rocz. - ISSN 1232-7263

T. 1 (1979)-
Od T. 11 (1996) red. nacz. Bogusław Bobusia.
Od T. 23 (2011/2012) [red. nacz. Anna Nowak].

PBW Przemyśl Czyt./CzP Czas./R

T. 1 (1979) CzP 2574
T. 2 (1985) CzP 1468, CzP 2575
T. 3 (1986) CzP 1802, CzP 2576
T. 4 (1987) CzP 2577
T. 5 (1988) GP 84885
T. 6 (1989) GP 80704
T. 7/8 (1994) GP 82585
T. 9 (1995) GP 82698
T. 10 (1995) GP 85397
T. 11 (1996) GP 85398
T. 12 (1997) GP 85399
T. 13 (1998) CzP 3015
T. 14 (2000) CzP 3016
T. 15 (2001) GP 88471
T. 16 (2002) CzP 3145
T. 17 (2003) CzP 4122
T. 18 (2004) CzP 4123
T. 19 (2005/2006) wyd. 2008 CzP 4124
T. 20 (2007-2008) wyd. 2009 CzP 4387
T. 21 (2009) wyd. 2010 CzP 4125
T. 22 (2010) wyd. 2012 CzP 4388
T. 23 (2011-2012) wyd. 2013 CzP 4755
T. 24 (2013-2014) wyd. 2016 CzP 5525

Rocznik Polskiego Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa Ziemi Przemyskiej : wydawnictwo poświęcone sprawie wytwórczości polskiej / oprac. staraniem Komitetu Red. ; Komitet Wystawy Polskiego Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa Ziemi Przemyskiej Tadeusz Bystrzycki [przewodn. i in.]. - Przemyśl : nakł. Komitetu Wystawy Polskiego Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Rolnictwa Ziemi Przemyskiej, 1938- . - 24 cm. – Mies.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 222

Rocznik Przemyski / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1927- . - 23 cm. - Rocznik. - ISSN 0137-4168

T. 7 (1926/1927)-

Wznowiony w 1957/62 r.

Poprz.: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za Rok...
Od T. 11 (1967) red. nauk. A. Kunysz.
T. 13-14 (1970) wyd.: TPN; PAN Kraków
Od T. 15/16 (1975) red. nauk. J. Olszak.
T. 17-18 (1976-1977) wyd.: TPN : Urząd Wojewódzki
T. 21 (1979) wyd.: TPN : Urząd Wojewódzki
Od T. 22/23 (1983) wyd.: Krajowa Agencja Wydawnicza.
T. 28 (1991/1992) wyd.: Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Przemyśl : Urząd Wojewódzki
Od T. 29/30, z. 1 (1993) red. nauk. Zdzisław Budzyński.
Od T. 31, z. 1 (1995) red. nauk. Jacek Krochmal.
Od T. 35, z. 1 (1999) wyd.: TPN.
Od T. 36, z. 1 (2000) [Ewa Sosnowska red. nacz.].
Od T. 37, z. 1 (2001) równol. nazwa inst. sprawczej: Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis.
Od T. 41, z. 1 (2005) brak wyróżnionego red.
Od T. 50 (2014) [red. nacz. Tomasz Pudłocki].
Od T. 9, z. 1 (1957) red. K. Wolski.
T. 44, z. 3-5 (2008) wyd.: TPN : PWSW.
T. 45, z. 3-4 (2009) wyd.: TPN : PWSW.

PBW Przemyśl : Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

T. 7 (1926-1927) wyd. 1927 CzP 739, GP 32893
T. 9, z. 1 (1957) . wyd. 1958 GP 5237
T. 9, z. 2 (1962) GP 20352, GP 20353
T. 10, z. 3 (1965) GP 40934
T. 11 (1967) GP 20354, GP 20355
T. 12 (1968) GP 20356
T. 13-14 (1970) GP 20359
T. 15-16 (1975) GP 78421
T. 17-18 (1976-1977) GP 78420
T. 19-20 (1978) CzP 4113
T. 21 (1979) wyd. 1982 CzP 2500
T. 22-23 (1983) CzP 2501
T. 24-25 (1986) CzP 4106
T. 26 (1988) GP 80887
T. 27 (1990) GP 80810
T. 28 (1991/1992) wyd. 1992 GP 80663, GP 80961
T. 29-30 (1993/1994) wyd. 1994 GP 83228
T. 31 (1995), z. 2, Nauki rolnicze CzP 4902
T. 31 (1995), z. 3, Literatura i język CzP 4901
T. 32 (1996), z. 1, Historia CzP 4900
T. 33 (1997), z. 1, Literatura i język CzP 4108
T. 33 (1997), z. 2, Historia sztuki CzP 4109
T. 33 (1997), z. 3, Historia CzP 4110
T. 33 (1997), z. 5, Archeologia CzP 4111
T. 34 (1998), z. 1, Literatura i język CzP 4899
T. 34 (1998), z. 4, Historia CzP 4898
T. 35 (1999), z. 1, Psychologia i pedagogika CzP 4894
T. 35 (1999), z. 2, Archeologia CzP 4895
T. 35 (1999), z. 3, Literatura i język CzP 4896
T. 35 (1999), z. 4, Historia CzP 4897
T. 36 (2000), z. 1, Archeologia CzP 4891
T. 36 (2000), z. 2, Literatura i język CzP 4892
T. 36 (2000), z. 3, Nauki przyrodnicze GP 88451
T. 36 (2000), z. 4, Historia CzP 4893
T. 37 (2001), z. 1, Archeologia CzP 4890
T. 37 (2001), z. 2, Literatura i język CzP 4889
T. 37 (2001), z. 3, Historia CzP 4888
T. 38 (2002), z. 1, Literatura i język GP 88522
T. 38 (2002), z. 2, Archeologia GP 88523
T. 38 (2002), z. 3, Historia GP 88524
T. 39 (2003), z. 2, Archeologia CzP 4887
T. 39 (2003), z. 3, Nauki przyrodnicze CzP 4886
T. 39 (2003), z. 4, Historia CzP 5341
T. 40 (2004), z. 1, Historia wojskowości CzP 3154
T. 40 (2004), z. 2, Archeologia CzP 3155
T. 40 (2004), z. 3, Literatura i język CzP 3156
T. 40 (2004), z. 4, Historia CzP 3157
T. 41 (2005), z. 1, Historia wojskowości CzP 4885
T. 41 (2005), z. 2, Archeologia CzP 4884
T. 41 (2005), z. 3, Literatura i język CzP 4883
T. 41 (2005), z. 4, Historia CzP 4882
T. 42 (2006), z. 1, Historia wojskowości CzP 3650
T. 42 (2006), z. 2, Archeologia CzP 4881
T. 42 (2006), z. 3, Literatura i język CzP 4880
T. 42 (2006), z. 4, Historia CzP 3651
T. 43 (2007), z. 1, Historia wojskowości CzP 4875
T. 43 (2007), z. 2, Archeologia CzP 4876
T. 43 (2007), z. 3, Literatura i język CzP 4877
T. 43 (2007), z. 4, Historia CzP 4878
T. 43 (2007), z. 5, Nauki przyrodnicze CzP 4879
T. 44 (2008), z. 1, Historia wojskowości CzP 4874
T. 44 (2008), z. 3, Literatura i język CzP 4873
T. 44 (2008), z. 5, Socjologia CzP 4112
T. 45 (2009), z. 1, Historia wojskowości CzP 4378
T. 45 (2009), z. 2, Archeologia CzP 4379
T. 45 (2009), z. 3, Literatura i język CzP 4380
T. 45 (2009), z. 4, Historia CzP 4381
T. 45 (2009), z. 5, Nauki przyrodnicze CzP 4382
T. 46 (2010), z. 1, Historia wojskowości CzP 3992
T. 46 (2010), z. 2, Archeologia CzP 3993
T. 46 (2010), z. 3, Literatura i język CzP 3994
T. 46 (2010), z. 4, Historia CzP 3995
T. 47 (2011), z. 1, Historia wojskowości CzP 4872
T. 47 (2011), z. 2, Literatura i język CzP 4871
T. 47 (2011), z. 3, Nauki przyrodnicze CzP 4870
T. 48 (2012), z. 1, Historia wojskowości CzP 4383
T. 48 (2012), z. 2, Literatura i język CzP 4384
T. 48 (2012), z. 3, Nauki przyrodnicze CzP 4385
T. 48 (2012), z. 4, Historia CzP 4386
T. 49 (2013), z. 1, Historia wojskowości CzP 4231
T. 49 (2013), z. 2, Literatura i język CzP 4232
T. 49 (2013), z. 3, Historia CzP 4233
T. 50 (2014), z. 1, Historia wojskowości CzP 4374
T. 50 (2014), z. 2, Literatura i język CzP 4375
T. 50 (2014), z. 3, Historia CzP 4376
T. 50 (2014), z. 4, Nauki przyrodnicze CzP 4377
T. 51 (2015), z. 1, Historia wojskowości CzP 5215
T. 51 (2015), z. 2, Literatura i język CzP 5216
T. 51 (2015), z. 3, Historia CzP 5217
T. 52 (2016), z. 1, Historia CzP 5479
T. 52 (2016), z. 2, Literatura i język CzP 5480
T. 52 (2016), z. 3, Nauki przyrodnicze CzP 5481
T. 53 (2017), z. 1, Historia CzP 5774
T. 53 (2017), z. 2, Literatura i język CzP 5775
T. 54 (2018), z. 1, Historia CzP 5981
T. 54 (2018), z. 2, Literatura i język CzP 5982
T. 54 (2018), z. 3, Nauki przyrodnicze CzP 5983

Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za Rok / pod red. Feliksa Przyjemskiego. - Przemyśl : [b.w.], 1909-1925. - 23 cm. - Rocz.

T. 1 (1909/1911)-T. 6 (1925)
Od T. 3 (1913/1922) red. Jan Smołka.
Od T. 4 (1923) tyt.: Rocznik Towarz. Przyjaciół Nauk w Przemyślu za Rok ...
Od T. 4 (1923) format : 24 cm.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana :

T. 4 (1923). - Przemyśl : TPN, 1924 (Druk. J. Łazora. Skład gł. w Polskiej Książnicy Naukowej, Przemyśl) GP 25924, CzP 736, CzP 1190
T. 5 (1924). - Przemyśl : TPN, 1924 (Druk. J. Łazora. Skł. gł. w Polskiej Książnicy Naukowej, Przemyśl) GP 25925, CzP 737
T. 6 (1925). - Przemyśl : TPN, 1925 GP 32894, GP 25926, CzP 738

Studia Przemyskie / red. August S. Fenczak ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1993- . - 21 cm. - Niereg.

T. 1, 1993

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 94(438)A/Z 2J 1252
PBW Lubaczów WL 37015
PBW Przemyśl WP 92869
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 101803
PBW Przeworsk WK 38187
T. 2, 2004
Przeworsk

Powiat Przeworski : samorządowe czasopismo informacyjne / Starostwo Powiatowe w Przeworsku. - Przeworsk : Starostwo Powiatowe, 1999- . - 28 cm. - Niereg.

Nr 1 (1999)-
Przeworsk 1999-2008
Przeworsk 2009. - nr 1-3
Przeworsk 2010. - nr 1-2
Przeworsk 2011 nr 1
Przeworsk 2011 nr 2

Wiadomości Samorządowe Przeworska / red. nacz. Agnieszka Zakrzewska. -

Przeworsk : Urząd Miasta, 1997- . - 28 cm. - Niereg.
Nr 1 (1997)-
Przeworsk 1997-2008
Przeworsk 2009. - nr 1-5
Przeworsk 2010. - nr 1-5
Przeworsk 2011 nr 1-nr 5
Rzeszów

Rocznik Województwa Rzeszowskiego / [red. nacz. Franciszek Kotula]. - Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, 1958-1988. - 24 cm. - Rocznik

R. 1, z. 1 (1958)-R. 11 (1988)
Od R. 2, z. 1 (1959) [redaktor Franciszek Błoński].
Od R. 2, z. 1 (1959) wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
Od R. 3 (1960/1961) brak wydawcy.
Od R. 3 (1960/1961) częste zmiany redaktora.
Od R. 6 (1966/1967): Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Od R. 8 (1970/1972): Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie.
Od R. 11 (1988) [redaktor Włodzimierz Bonusiak].
R. 1: z. 1 (1958)
R. 1: z. 2 (1958)
R. 2: z. 1 (1959) = z. 3 WJ 6186, WJ 16373, WJ 20384, Cz1P Czas./RBP 347, WK 3972, WK 3973
R. 2: z. 2 (1959) = z. 4 (wyd. 1962)
R. 3 (1960/1961) (wyd. 1963) WJ 8474, WL 6684 czyt. mag., WK 6680, Cz1P Czas./R BP 337
R. 4 (1962/1963) (wyd. 1965)
R. 5 (1964/1965) (wyd. 1968)
R. 6 (1966/1967) (wyd. 1969)
R. 7 (1968/1969) (wyd. 1970)
T. 8 (1970/1972) (wyd. 1975)
R. 9 (1978)
R. 10 (1984)
R. 11 (1988)

Autor: Dorota M. Markocka