6. Etnografia. Folklor. Zwyczaje. Życie codzienne

Regionalia

Kolędy Podkarpacia. T. 3, Pogranicze polsko-ruskie 1 / Bartosz Gałązka. - Jarosław : Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" ; Krosno : "Roksana", 2012. - ISBN 978-83-7343-409-7

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107521
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51152Jarosław

O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867-1918 : rzecz o codziennym życiu mieszkańców / Jan Kuca. - Mołodycz : Stowarzyszenie Młody Mołodycz, 2017. - ISBN 978-83-933143-5-5

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3492Lubaczów

Dziedzictwo przyrodniczo-kulinarne kół łowieckich na ziemi lubaczowskiej / red. Mariusz Frant, Krzysztof Stępień. - Kraków : Imagine Design Group, 2016. - ISBN 978-83-65267-12-2

WL 50438, Czyt./CzL 50436, CzL 50437

Legendy ziemi lubaczowskiej / Zbigniew Trześniowski . - Edytorial, 2013.

Lubaczów Czyt./CzL 48523, 48524

Kresowe jadło : przepisy kuchni kresowej / red. Barbara Łuczkowska [ i in.]. - Lubaczów : Gmina Lubaczów, 2014.

PBW Lubaczów WL 2083 B, Czyt./CzL 2010 B, CzL 2011 BPrzemyśl

Legendy przemyskie / Mateusz Pieniążek. – Rzeszów : „Edytor”, 2003. – ISBN 83-917694-5-3

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1
PBW Przemyśl/ Czyt. CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 89333
PBW Przeworsk WK 44674

Legendy z przemyskiego grodu / Jacek Błoński ; [il. Jacek Błoński]. - Kraków : Galileusz, 2006. - ISBN 83-918501-6-1

PBW Przemyśl WP 101631, Czyt./CzP00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 95911

Przemyskie / Oskar Kolberg ; [wyd. pod opieką nauk. Polskiej Akademii Nauk ; red. Józef Gajek i Marian Sobieski] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Wrocław ; Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. - (Dzieła Wszystkie / Oskar Kolberg ; przewodn. kom. red. Julian Krzyżanowski ; t. 35)

http://polona.pl/item/14274568

PBW Lubaczów WL 8629 czyt. mag.
PBW Przemyśl WP 9304, WP 44251, WP 49030, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 46356
PBW Przeworsk Czyt./ MKsK 39 GK 8071

Przemyskie : suplement do tomu 35 / Oskar Kolberg ; [z rpsów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga : Wydawnictwo-Drukarnia "Bonami", 2011. - (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 83/1). - ISBN 978-83-921727-8-9 (Instytut im. O. Kolberga). - ISBN 978-83-62298-25-9

PBW Lubaczów WL 48254 czyt. mag.

Przemyskie : suplement do tomu 35 / Oskar Kolberg ; [z rpsów i ze źródeł drukowanych zebr. i oprac. Elżbieta Millerowa] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań. - Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga : Wydawnictwo-Drukarnia "Bonami", 2011. - (Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 83/2). - ISBN 978-83-921727-9-6 (Instytut im. O. Kolberga). - ISBN 978-83-62298-26-6

PBW Lubaczów WL 48253 czyt. mag.Przeworsk

Alfabet kańczucki według ks. Jana Kudły : w 100-lecie śmierci ks. Jana Kudły / Sylwia Tulik ; [red. Jerzy J. Fąfara]. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2017. - ISBN 978-83-63706-69-2

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 53422

Gmina Przeworsk wczoraj i dzisiaj / tekst i zdjęcia Janusz Motyka. - Rzeszów : "Edytorial", 2014. - ISBN 978-83-63930-31-8

GK 52719/MKsK Reg.

Legendy przeworskie : opowieści, baśnie i sny / Mateusz Pieniążek ; il. Henryk Lasek, Andrzej Świtalski. - Rzeszów : "Edytor", 2006. - ISBN 978-83-920978-7-7

PBW Przeworsk WK 47369

Ludowe stroje przeworskie - przeszłość i przyszłość / Katarzyna Ignas. - Przeworsk : Powiat Przeworski, 2017. - ISBN 978-83-925970-9-4

PBW Przeworsk WK 53265, GK 53264/MKsK Reg.

Nasze turki : straże grobowe w powiecie przeworskim / Katarzyna Ignas. - Przeworsk : Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy ; Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. - ISBN 978-83-63456-12-2 (PROT)

PBW Przeworsk WK 49241, WK 49242, GK 49243/MKsK Reg.

W dorzeczu Mleczki : studium historyczno-etnograficzne / Stefan Lew. - Rzeszów : "Mitel", 2004. - ISBN 83-89473-86-0

PBW Przeworsk WK 45815, WK 45816, GK 45827/MKsK Reg.

Życie codzienne w okupowanym Przeworsku 1939-1944 : praca magisterska [Rękopis] / Marek Janisz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : nakł. autora, 1992. - 63 k. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 61-63.

PBW Przeworsk RK 30/MKsK 30 RK


Autor: Dorota M. Markocka