7. Geografia. Ludność

Regionalia

Krajobrazy nieistniejących wsi : Roztocze, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Beskid Niski / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2010. - ISBN 978-83-89183-66-8

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47161

Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku : stan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna. T. 1 / Zdzisław Budzyński ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; 21)

PBW Jarosław Czyt./CzJ 31 2J 1250
PBW Lubaczów WL 37009
PBW Przemyśl WP 81373, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81415
PBW Przeworsk WK 38181

Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku : stan, rozmieszczenie, struktura wyznaniowa i etniczna. T. 2, Dokumentacja statystyczna i kartograficzna / Zdzisław Budzyński ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; 22)

PBW Jarosław Czyt./CzJ 31 2J 1251
PBW Lubaczów WL 37010
PBW Przemyśl WP 81374, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81416
PBW Przeworsk WK 38182

Nad karpackimi dopływami Wisły / Michał Janiszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1964. - (Biblioteczka Geograficzna "Znasz li ten Kraj". Polska)

PBW Przemyśl WP 52128

Nad karpackimi dopływami Wisły / Michał Janiszewski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - (Biblioteczka Geograficzna "Znasz li ten Kraj". Polska). - ISBN 83-02-02278-0

PBW Przeworsk WK 29247

Rzeszowskie : od Bieszczadów po Wyżynę Sandomierską i Roztocze / Jerzy Wrona. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - (Regiony Polski). - ISBN 83-02-06090-9

PBW Lubaczów WL 38441 WL 39395 WL 39396, Czyt./ CzL 38440
PBW Przemyśl WP WP 12348/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 12349
PBW Przeworsk WK 39667, WK 41862, WK 41863, WK 42227, WK 42228, WK 42229, Czyt./ MKsK 913(438) GK 39666

Stan polskich badań nad osadnictwem wołoskim na północ od Karpat / Krzysztof Wolski ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1958. - Nadb. z : "Rocznika Przemyskiego" t. 9, z. 1.

PBW Przemyśl WP 928/b
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 929

Województwa krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie / Adam Pałczyński, Tadeusz Stepa. -Warszawa : Liga Ochrony Przyrody, 1983. - (Nasza Przyroda)

PBW Przemyśl WP 80242, WP 93428

Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950 / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2002. - ISBN 83-88172-21-2

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 88469Lubaczów

Lubaczów : plan miasta oraz mapa ziemi lubaczowskiej : administracyjne granice powiatu lubaczowskiego. Etnografia polsko-slovenskeho pohranicia / Urząd Miasta Lubaczów. - Wyd. 2 popr. - Skala 1: 10 000. - Kraków : PiW Ostoja, 2013. - ISBN 978-83-61783-24-4Przemyśl

Ewidencje ludności w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu i Oddziale w Przeworsku : (informator) / Archiwum Państwowe w Przemyślu ; wykaz oprac. Bogusław Bobusia, Anna Nowak, Michał Proksa ; wstęp oprac. B. Bobusia. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Przemyśl Czyt./GP 82586/CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

Ludność Przemyśla w latach 1521-1921 / Walerian Kramarz ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1930. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2025

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 20364
PBW Jarosław Czyt./CzJ 31 nr inw. 2J 1220

Ludność żydowska w strukturze narodowościowej miasta Przemyśla w II Rzeczypospolitej [Rękopis] / Krystyna Czajkowska. - [Przemyśl] : nakł. autora, [b.r.]. - 16 s., 30 cm.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 18 RK nr inw. RK 18

Województwo przemyskie : zarys geograficzny / Paweł Wład. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. - (Biblioteka Przemyska, 0239-6602 ; t. 31)

PBW Jarosław WJ 48152, Czyt./CzJ 91 2J 1537
PBW Przemyśl WP 103452, WP 103453, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 84469
PBW Przeworsk WK 40140, WK 40141, Czyt./ MKsK Reg. GK 40138, GK 40139Przeworsk

Korzenie tradycji rodzinnej : przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w. : [katalog wystawy] / tekst Małgorzata Wołoszyn ; Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. - Przeworsk : Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy, 2008. - ISBN 978-83-925970-1-8

PBW Przeworsk WK 3769 B, WK 3770 B, Czyt./MKsK Reg. BK 3768

Mieszkańcy Przeworska w latach 1867 - 1914 : (zagadnienia społeczne i demograficzne) / Szczepan Kozak. - Przeworsk : Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, 2010. - ISBN 978-83-925970-5-6

PBW Przeworsk WK 49241, WK 49242, Czyt./MKsK Reg. GK 49243


Autor: Dorota M. Markocka