8. Gospodarka. Handel. Komunikacja. Przemysł. Rzemiosło

Regionalia

Almanach podkarpacki 2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef Świeboda ; oprac. graf. Janusz Szkutnik. - Rzeszów : "Akces", 1999.

PBW Lubaczów WL 38791 czyt. mag.
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 86532
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 41784

Analiza czynników wzrostu gospodarczego w regionie południowo-wschodniej Polski w latach 1960-1982 / Witold Kurek, Krystyna Sieniawska. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1986.

PBW Jarosław WJ 43351
PBW Jarosław WL 33665, WL 33666
PBW Przeworsk WK 33963

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w I półroczu 2001 r. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2001.

PBW Przemyśl WP 11740/b

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2001 r. / Wojewódzki Urząd Pracy. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2002 r.

PBW Przemyśl WP 11868/b

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2010 roku / oprac. Piotr Kocaj, Daniel Szydło ; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011.

PBW Przemyśl WP 14821/b

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku / [oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2012.

PBW Przemyśl WP 14893/b

Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2012 roku / [oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013.

PBW Przemyśl WP 15025/b

Galicyjskie drogi i bezdroża : studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kamińskiej-Kwak. -Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii, 2013. - ISBN 978-83-7338-917-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107011

Staże narzędziem intensyfikacji współpracy nauki i przemysłu : wpływ współpracy przemysłu i nauki na wzrost konkurencyjności województwa podkarpackiego : monografia naukowa / Leszek Woźniak. - Rzeszów : "Nowomowa", 2014. - U góry okł: Nauka, staż, gospodarka : regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia. - ISBN 978-83-934301-2-3

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107939

Stosunki pieniężne w Galicji w latach 1772-1914 / Aleksy Gilewicz. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1958. - Nadb. z Rocznika Przemyskiego T. 9.

PBW Przemyśl WP 20387 WP 20388 WP 20389
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 61722Jarosław

VIA REGIA - kupiecki szlak / praca pod red. Zbigniewa Makieły ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. - ISBN 978-83-88139-63-5

PBW Jarosław WJ 53236, WJ 53237
PBW Lubaczów WL 46644Przemyśl

Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce / Kazimierz Arłamowski ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : [Towarzystwo Przyjaciół Nauk], 1931 (Przemyśl : Druk. Jana Łazora).

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 26164

Folwark i wieś w obwodzie przemyskim (1772-1848) / Stefan Zabrowarny. - Warszawa ; Zalesie Górne : Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2014. - ISBN 978-83-908538-8-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 108163

Lustracja województwa ruskiego : 1661-1665. Cz. 1, Ziemia przemyska i sanocka / wyd. Kazimierz Arłamowski i Wanda Kaput. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. - (Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Województwo ruskie)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 47698

Przemyśl w latach 1918-1939 : przestrzeń, ludność, gospodarka / Maciej Dalecki ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1999. - ISBN 83-88172-10-7

PBW Przemyśl WP 89385, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 86534

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku / wydali Zdzisław Budzyński, Kazimierz Przyboś. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Przemyśl :Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. - (Biblioteka Przemyska ; t. 32). - (Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej ; t. 1, cz. 1). - ISBN 83-87288-55-1. - ISBN 83-87288-60-8

PBW Przemyśl WP 103460, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96321
PBW Przeworsk WK 40530

Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku / wydali Zdzisław Budzyński, Kazimierz Przyboś. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Przemyśl :Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997. - (Biblioteka Przemyska ; t. 33). - (Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej ; t. 1, cz. 2). - ISBN 83-87288-55-1. - ISBN 83-87288-80-2

PBW Przemyśl WP 103928, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96322
PBW Przeworsk WK 40531

Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 roku / wydali Zdzisław Budzyński, Kazimierz Przyboś. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000. - (Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej ; t. 1, cz. 4). - ISBN 83-87288-55-1. - ISBN 83-7262-153-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 96323

Rzemiosło przemyskie od XIV wieku do roku 1949 / Kazimierz Arłamowski. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1981.

PBW Przemyśl WP 111541, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 99742

Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku / Józef Półćwiartek. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1974.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z 2J 1225
PBW Lubaczów WL 19144, WL 19145, WL 19666
PBW Przeworsk WK 18317

Zapatrywania i dążenia gospodarcze szlachty czerwono-ruskiej w 17 wieku / Kazimierz Arłamowski. - Lwów : Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 1927. - Dostępna także w wersji cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/showcontent/publication/edition/2016?id=2016

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/33 GP 22298, GP 81797Przeworsk

Cukrownia "Przeworsk" 1895-1995 : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Kamińskiego, Tadeusza Kozakiewicza, Ryszarda Maziarza ; zdj. Tadeusz Michno i Zbigniew Sikora. - Przeworsk : Cukrownia "Przeworsk", 1995. - Na okł. : 100 lat Cukrowni "Przeworsk".

PBW Przeworsk WK 41130

Majętność Przeworska w okresie staropolskim : praca magisterska [Rękopis] / Irena Lewandowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów : nakł. autora, 1985. - 187 k. ; 30 cm. - Bibliogr. k. [174]-187. - Maszyn. - Bibliogr. k. [174]-187. - Praca magisterska pisana pod kierunkiem Józefa Półćwiartka.

PBW Przeworsk RK 34/MKsK 34 RK


Autor: Dorota M. Markocka