9. Historia

Regionalia

28 rocznica Stanu Wojennego i wprowadzenia "Operacji Jodła" na Podkarpaciu / red. nauk. Waldemar Basak, Piotr Pacuła. - Jasło : "Więcesław", 2010. - ISBN 978-83-930398-6-9

PBW Lubaczów WL 48000

Akcja "Wisła" - przyczyny, przebieg, konsekwencje : materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23-24 lutego 2007 r. w Przemyślu / kom. red. Zdzisław Konieczny [i in.]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : Polski Związek Wschodni : Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2007. – ISBN 978-83-88172-23-6

PBW Przemyśl WP 95060, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 94894
PBW Przeworsk WK 47320

Almanach podkarpacki 2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef Świeboda ; oprac. graf. Janusz Szkutnik. - Rzeszów : "Akces", 1999. - ISBN 83-907343-3-8

PBW Lubaczów WL 38791 czyt. mag.
PBW Przemyśl WP 95060, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 86532
PBW Przeworsk MKsK Reg.GK 41784

Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej(1340-1772). T. 1 / Zdzisław Budzyński. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 01 GK 36880

Miasta i ludzie : sacrum i profanum : studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane profesorowi Jerzemu Motylewiczowi / pod red. Pawła Graty i Beaty Lorens. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - Bibliogr. prac J. Motylewicza s. 13-19. - ISBN 978-83-7338-853-6

Motylewicz, Jerzy (1941- )

PBW Przemyśl WP 108159

Miasta między Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku : powstanie, zagospodarowanie, układy przestrzenne / Jan Malczewski. - Rzeszów : "Carpathia" ; Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2006. - ISBN 978-83-922942-3-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 94348
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 48353

Rycerstwo polskie Podkarpacia : (dawne dzieje i obecne obowiązki szlachty zagrodowej na Podkarpaciu) / Władysław Pulnarowicz ; posł. i biogram Władysława Pulnarowicza Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra PL", 2018. - Repr., oryg.: Przemyśl : "Pobudki", 1937. - ISBN 978-83-63526-84-9

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 094/096R GP 112601Jarosław

Jarosław / [tekst Justyna Woś-Nyczkowa ; zdj. Włodzimierz Jawczak]. - Jarosław : Urząd Miasta, [1975].

PBW Jarosław WJ 27259, Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 1236

Jarosław : magiczna podróż w czasie / Mariusz Jasiński, Adam Supeł. - Warszawa : PPHU Jędruś Andrzej Mikulski, 2006. - ISBN 83-919105-2-0

PBW Jarosław Czyt./CzJ 913(438)/Jar 2J 3001

Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej (1594-1635) : szkice do portretu miasta i jego właścicielki / Krystyna Kieferling. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2008. - ISBN 978-83-88172-27-4 (AP)

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 3255
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 98530
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 48537

Jarosław w PRL : zarys monograficzny / red. Henryk Jadam. - Rzeszów : Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1972.

PBW Jarosław WJ 23179, Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar2J 1237, Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J1238
PBW Lubaczów WL 17027, WL 17028
PBW Przemyśl WP 18570, WP 25248

Krótka opowieść o mieście Jarosławiu w województwie podkarpackim leżącym / Krystyna Kieferling. - Jarosław : b. w., 2011.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 913(438)/Jar 2J 3371

O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim / Jan Kuca. - Rzeszów : "Edytorial", 2016. - ISBN 978-83-65551-12-2

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3474
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52753

Powiat jarosławski w latach 1867-1950 / [oprac. historyczne, tekst, wybór i układ il. Zofia Kostka-Bieńkowska ; współpr. Renata Pelc-Zapałowska]. - Jarosław : Starostwo Powiatowe, 2013. - ISBN 978-83-915468-8-8

PBW Jarosław WJ 55672, Czyt./CzJ Jar 2J 3425

Szkice do dziejów Jarosławia. T. 1, Upadek Jarosławia pod rządami austrjackiemi (1779-1818) / Andrzej Wondaś. - Rzeszów : "Edytorial", 2018. - Reprint, oryg. : Jarosław : nakładem Muzeum miejskiego, 1938. - (Biblioteka Jarosławska ; t. 8). - Odbitka z "Gazety Jarosławskiej". - ISBN 978-83-65551-66-5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4591

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3487

Szkice do dziejów Jarosławia. T. 2 / Andrzej Wondaś. - Rzeszów : "Edytorial", 2018. - Reprint, oryg. : Jarosław : nakładem Muzeum miejskiego, 1938. - (Biblioteka Jarosławska ; t. 8). - Odbitka z "Gazety Jarosławskiej". - ISBN 978-83-65551-66-5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4591

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3488

Szkice do dziejów Jarosławia : szkic uzupełniający : Jarosław w pierwszych latach ery samorządowej 1867-1889 / Andrzej Wondaś. - Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2018. - Reprint, oryg. : Jarosław : nakładem Muzeum miejskiego, 1938. - (Biblioteka Jarosławska ; t. 8). - Odbitka z "Gazety Jarosławskiej". - ISBN 978-83-65551-66-5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=4591

PBW Jarosław Czyt./CzJ Jar 2J 3489

Wiadomość historyczna i statystyczna o mieście Jarosławiu, położonym w królestwie Galicyi, w Cyrkule Przemyskim, niegdyś w Woiewództwie Ruskim, ziemi Przemyskiej, domu J. J. O. O. Książąt Czartoryskich dziedzicznem / przez Franc[iszka] Siarczyńskiego. - Jarosław : Jerzy Czechowicz, 2007. - Przedr. fotoofs., oryg.: Lwów : Kuhn i Milikowski, 1826. - ISBN 83-917781-3-4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2695&from=latest

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)/Jar 2J 3002

Wolne Królewskie Miasto Jarosław 1375-1995 / [tekst, zdj., oprac. Romuald Ostrowski]. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1995. - Wydano z okazji 620 rocznicy nadania Jarosławiowi lokacji na prawie magdeburskim.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z/Jar 2J 1462

Zarys dziejów wsi Tyniowice koło miasta Pruchnika / Maria Ślęk-Półćwiartek, Józef Półćwiartek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2013. - Tyt. grzb. : Zarys dziejów wsi Tyniowice. - Współfinansowanie: Gmina Roźwienica ; Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz". - ISBN 978-83-88172-45-8

PBW Jarosław WJ 55232
PBW Przemyśl WP 112973
PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51321Lubaczów

Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość : Lubaczów / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2002.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 40914

Dzieje Lubaczowa T. 1 : Lubaczów od czasów najdawniejszych do lipca 1944 roku / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : "Impuls", 2013.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 50097, 50098, 50099

Konspiracja w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1947 / Mieczysław Argasiński . – Zwierzyniec : "Ostoja", 2010.

PBW Lubaczów WL 47368, 47369, 47673, Czyt./CzL 47259

Kornagi : Przysiółek Dąbrowy w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1947 / Tomasz Bereza. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 50351

Oddział niezwyciężonych : drużyna żydowskich partyzantów Armii Krajowej pod dowództwem Edmunda Łukawieckiego w latach 1941-1944 / Simon Lavee (Łukawiecki). - Rzeszów : Simon Lavee, 2018.

PBW Lubaczów WL 50832

Okupacja sowiecka w powiecie lubaczowskim w latach 1939-1941 / Mieczysław Argasiński. - Lubaczów : Urząd Miejski, 2005.

PBW Lubaczów WL 42504, 42505, 42506, Czyt./CzL 42507

Powstanie styczniowe : pogranicze cieszanowsko-lubaczowskie / Zygmunt Kubrak. - Lubaczów : Muzeum, 2003. - ISBN 83-911814-5-6

PBW Lubaczów Czyt./CzL 41316, CzL 41317

Walki polsko-ukraińskie o Lubaczów : listopad - grudzień 1918 / Mieczysław Argasiński. - Wyd. rozsz. - Lubaczów : Komisja Historyczna przy Zarządzie Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lubaczowie, 2000.

PBW Lubaczów WL 1154 B, Czyt./CzL 1155 B

Wielkie Oczy : studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka / Krzysztof Dawid Majus ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2013. - ISBN 978-83-60374-14-6.

Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona : http://polona.pl/item/16366337

PBW Lubaczów Czyt./CzL 49484, CzL 49485

Zarys dziejów Cieszanowa / Stanisław Franciszek Gajerski ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH, 1981.

PBW Lubaczów WL 342 B, WL 343 B, WL 344 B, WL 345 B, WL 346 B, WL 347 B, WL 348 B, WL 349 B, WL 350 B, WL 351 B, WL 352 B, WL 353 B, WL 354 B, WL 355 B, WL 356 B

Zarys dziejów Narola / Stanisław Franciszek Gajerski ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne : na zlec. Urzędu Gminy w Narolu, 1986.

PBW Lubaczów WL 972 B, WL 973 B, WL 975 B

Zawierucha nad Sanem / Zdzisław Daraż. - Rzeszów : "RS Druk", 2006.

PBW Jarosław WJ 56683
PBW Lubaczów Czyt./CzL 47671Przemyśl

Droga do niepodległej Rzeczypospolitej : przemyskie epizody / red. prow. Anna Nowak ; wybór archiwaliów i oprac. komentarza Agnieszka Bobowska-Hryniewicz ; tł. tekstu Aleksander Dubiel ; oprac. graf. Krzysztof Wróblewski. -

Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2018. - ISBN ISBN 978-83-88172-74-8
PBW Przemyśl WP 113227, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113228

Dzieje Dubiecka / Krzysztof Chłapowski, Zofia Głębocka. - Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 1972.

PBW Przemyśl WP 19863

Dzieje Medyki : zarys monograficzny / Mieczysław Krajewski. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

PBW Jarosław WJ 39126
PBW Lubaczów WL 28717
PBW Przemyśl WP 62244, WP 62245, WP 80609, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 62246
PBW Przeworsk WK 25618

Dzieje Przemyśla. T. 2, (1340-1772). Cz. 1, U schyłku średniowiecza / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - ISBN 83-915967-5-3

PBW Przemyśl WP 88998, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 92754

"Fall Barbarossa" nad Sanem / Jan Rożański. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13830

Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939-1948 / Stanisław Żurek ; wstęp Norbert Tomczyk. - Wrocław : "Nortom", 2013. - ISBN 978-83-89684-86-8

PBW Lubaczów Czyt./CzL 48691

Łętownia : (zarys dziejów) / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1994.

PBW Przemyśl WP 14854/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 82583

Łętownia : (zarys dziejów) / Zdzisław Konieczny ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Wyd. 2. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2013. - ISBN 978-83-88172-51-9

PBW Przemyśl WP 112971, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 106337
PBW Przeworsk WK 51990

Materiały do bibliografii dziejów Przemyśla (1944-1974) / oprac. Zdzisław Konieczny, Jerzy Motylewicz ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 29950

Materiały do bibliografii miasta Przemyśla (do roku 1944) / oprac. Zdzisław Konieczny, Jerzy Motylewicz ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981.

PBW Przemyśl InfBP 011/017 GP 85447

Materiały z sesji popularno-naukowej Echa Rewolucji Październikowej w Przemyślu, odbytej w dniu 28 października 1977 r. / Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu ; aut. Jerzy Motylewicz, August Fenczak, Leszek Marian Włodek. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : Archiwum Państwowe, 1977. - Zawiera komunikaty : Wpływ Rewolucji Październikowej na radykalizację ruchu robotniczego w Przemyślu w latach 1917-1920 : stan badań i postulaty badawcze / Jerzy Motylewicz. Materiały dotyczące ech Rewolucji Październikowej na ziemiach południowo-wschodniej Polski z lat 1917-1920 w zasobie WAP w Przemyślu / August Fenczak. Udział Przemyślan w Wielkiej Rewolucji Październikowej 1917-1920 / Leszek Marian Włodek.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. BP 1759
PBW Przeworsk WK 25284

Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku / Jerzy Motylewicz. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. - ISBN 83-901158-0-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81379

Miasto i powiat Przemyśl w Polsce Ludowej : (zarys monograficzny) : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kunysza. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1973.

PBW Przemyśl WP 20407, WP 113698, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 81379

Miasto waleczne : Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości / [aut.] Marek Kuchciński [i in.]. - [Przemyśl] : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej ; Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2018. - ISBN 978-83-7666-589-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113247

Miejscowości gminy Dubiecko na przestrzeni wieków / Marta Michałowicz-Kubal, Joanna Szostak, Grzegorz Kubal. - Krosno : "Arete II", 2004. - ISBN 83-89688-11-5

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 93702

Monografia miasta Przemyśla / Leopold Hauser. - Wyd. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1991.

PBW Przemyśl GP 110965, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 103459
PBW Przeworsk Czyt./MKsK 094 GK 37411

O powstaniu wzmianki z roku 981 w "Powieści lat doczesnych" / Stefan M. Kuczyński ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. - Nadb. z: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ; 8, 1953 - Dodatek 6.

PBW Przemyśl WP 3069/b, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 31061

Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla / Anatol Lewicki ; [do dr. przygot., uzup. i indeksami opatrzył Stanisław Stępień] ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Wyd. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. - Inny tyt. : Obrazki najdawniejszych dziejów Przemyśla. - Reprint, oryg. : Przemyśl : nakł. Księgarni Braci Jeleniów, 1880. - ISBN 83 901158-1 6

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103458

Obrońcy Przemyśla i okolic : rok 1918-1919 / Alicja Chruścicka. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek : nakł. aut., 2018. - ISBN 978-83-89092-74-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113225

Oświata - to potęga : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. [Cz. 1] / Prezydjum Honorowego Obywatelskiego Przemyskiego Komitetu Obchodu 15-lecia Niepodległości, Prezydjum Komitetu Wykonawczego Eugeniusz Złotnicki [przewodn.] i in. ; zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; [okł. zewn. proj. i wyk. Kólikiewicz Władysław ; okł. wewn. proj. i wyk. Smalewski Marjan]. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, listopad 1933 (Przemyśl : "Jedność" : klisze wyk. Zakł. Artyst.-Graficzny "Ars"). - Tyt. okł.: 15-lecie niepodległości 1918-1933. Przemyśl, w listopadzie 1933

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/94(438) GP 38938

Oświata - to potęga : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Cz. 2 z albumem / zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; rys. zewn. okł. zaproj. i wyk. Władysław Królikiewicz ; rys. okł. albumowej wyk. Marjan Smalewski. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - (Przemyśl : "Jedność" : Jan Łazor). - Zawiera dodatek : Album reprodukcyj fotograficznych z życia, działalności i pracy na niwie obywatelskiej i oświatowo-kulturalnej organizacyj społecznych, instytucyj, stowarzyszeń i t.p. oraz formacyj wojskowych Okręgu Korpusu Przemyśl nadto różne zdjęcia i widoki z uroczystości, obchodów i t.p.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4733&from=&dirids=1&ver_id=&lp=202&QI =

PBW Przemyśl /Czyt./ Cz1P A/94(438) GP 38939

Pieczęcie i herb miasta Przemyśla / Jacek Krochmal ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997. - ISBN 83-906479-3-1

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 88470

Pomoc Żydom podczas II wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych / Anna Krochmal. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2018. - ISBN 978-83-88172-75-5

PBW Przemyśl WP 113250, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 113224

Powiat przemyski w latach 1944-1956 / pod red. Krzysztofa Kaczmarskiego i Mariusza Krzysztofińskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu ; Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Rzeszów. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006. - ISBN 83-7472-029-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-1-13)Premisliana GP 94298

Powojenny Przemyśl i jego mieszkańcy (1944-1956) / Jolanta Kamińska-Kwak ; wybór. i oprac. fot. aut. Franciszka Zalewskiego Katarzyna Harasimowicz-Gąska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Historii ; Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014. - ISBN 978-83-89092-82-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-1-13)Premisliana GP 109628

Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej : konteksty - porównania - przykłady / pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha. - Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2014. – ISBN 978-83-61329-11-4

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 107164

Przemyśl podczas I wojny światowej : komentarz do wystawy historycznej zorganizowanej z okazji 80-lecia wybuchu I wojny światowej / Jan Rożański. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994. - (Miscellanea / TPN ; nr 16/94)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13889

Przemyśl : twierdza niezdobyta / Jacek Błoński. - Winiary : "Projekt Plus", 2011. - ISBN 978-83-932165-2-9

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 103841

Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej / Lucjan Fac. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, 2012. - Tyt. grzb. : Szkice z dziejów Przemyśla. - Książka jest zbiorem szkiców wydanych w miesięczniku "Nasz Przemyśl". - ISBN 83-89092-46-8

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 105370

Tajemnice twierdzy przemyskiej / Jan Różański. – Wyd. 2. – Przemyśl : „San-Set”, 2000. – ISBN 83-911659-5-7

PBW Przemyśl WP 89389, WP 89390, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 87046

Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1966. - (Sensacje XX Wieku / Ministerstwo Obrony Narodowej)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 13887

Twierdza Przemyśl [Film] / zlec. Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 2001. - 1 kas. wiz. [VHS] (51 min.). - Historia miasta i Twierdzy Przemyśl osadzona we współczesnych realiach. Próba odpowiedzi na pytanie: "Czemu służą wojny?".

PBW Przemyśl WP 355/KV/E

Tysiąc lat Przemyśla : kalendarz 1961-1965 / zesp. red. K. Andrzejczyk [i in.] ; zebrał mat. i oprac. graf. J. Rożański ; oprac. red. Z. Ziembolewski. - Przemyśl : Komitet Obchodu 1000-lecia miasta Przemyśla : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze : Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, 1961.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09 (438-11-13) Premisliana BP 4049

Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 1 / zesp. red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. - Zawiera : Stan badań. - S. 401-414 ; Zabytki. - S. 415 ; Rozwój architektury - S. 415-484 ; Rzeźba. - S. 484-500 ; Malarstwo monumentalne ścienne. - S. 501-512 ; Malarstwo sztalugowe. - S. 512-515 ; Rzemiosło artystyczne. - S. 515.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 40838

Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 2 / red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, na zlec. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

PBW Przemyśl WP 22242, WP 89321, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 61157
PBW Przeworsk WK 18858

Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy : listopad, grudzień 1918 / Zdzisław Konieczny. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1993. - (Biblioteka Przemyska ; t. 23)

PBW Jarosław WJ 47468 ; Czyt./CzJ 94(438) 2J 1215
PBW Lubaczów WL 36911
PBW Przemyśl WP 101907, 108308 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana GP 80960
PBW Przeworsk WK 39785 ; Czyt./MKsK 09 GK 37881

Wpływ Rewolucji Październikowej na wzrost ruchów rewolucyjnych w Przemyślu : referat z sesji popularno-naukowej Echa Rewolucji Październikowej w Przemyślu, odbytej w dniu 28 października 1977 r. / Zdzisław Konieczny ; Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział : Archiwum Państwowe, 1977.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana BP 1757
PBW Przeworsk WK 25282

Wypisy i teksty źródłowe do wewnętrznych dziejów Przemyśla w dawnej Polsce. Z. 1 / zebrał i oprac. Kazimierz Arłamowski. - Przemyśl : nakł. Sekcji Dydaktycznej Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Przemyskiego, 1938. - (Regionalna Biblioteka Historyczna dla Młodzieży / PTH. Oddział Przemyśl ; nr 2)

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 28457, GP 65382

Źródła do dziejów regionu przemyskiego w latach 1944-1949 / pod red. Zdzisława Koniecznego ; oprac. August Fenczak i Elżbieta Forbot. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1979.

PBW Jarosław WJ 36146
PBW Przemyśl WP 5892/b, WP 5893/b, WP 57068, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana CzP 2573
PBW Przeworsk WK 23704Przeworsk

100 lat powiatu przeworskiego 1899-1999 : katalog wystawy : 10-24 października 1999 r. / Starostwo Powiatowe w Przeworsku : Archiwum Państwowe w Przemyślu ; [oprac. Joanna Kluczyńska]. - Przeworsk : Starostwo Powiatowe, 1999. - ISBN 83-88172-05-0

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 2542

600 lat Przeworska w tekstach archiwalnych, drukach i zabytkach sztuki : katalog wystawy muzealnej / Scenariusz wystawy, red. katalogu, wstęp Inga Sapetowa ; aut. Joanna Kluczyńska [i in.]. - Przeworsk : Muzeum - Pałac Lubomirskich, 1993.

PBW Przeworsk WK 1974 B

Gorzyce od zamierzchłych czasów aż po XXI wiek [Rękopis] / Agnieszka Żemojdzin. - [B. m] : [b. w.], [2005]. - 40 k., [17] k. tab. : fot., mapy, tab. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 40.

PBW Przeworsk RK 48/MKsK 48 RK

Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich : katalog wystawy / Małgorzata Wołoszyn. - Rzeszów : Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, 2017.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) GP 112829
PBW Przeworsk WK 53267, Czyt./MKsK Reg. GK 53266

Inteligencja Gniewczyny. Emigracja mieszkańców wsi do USA [Rękopis] / Jerzy Sławiński. - [B. m] : [b. w.], [1991].

PBW Przeworsk Czyt./MKsK 74 BK 2860

Łapajówka : małe jest piękne / Janusz Motyka. - Rzeszów : Eureka Plus Agencja Reklamy, 2013.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 51764

Martyrologia mieszkańców Przeworska w czasie II wojny światowej / Józef Benbenek ; pod red. nauk. Stanisława Dobosza. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, 1978.

PBW Przeworsk WK 22312

Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45 / Teodor Gąsiorowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009.

PBW Jarosław WJ 54701
PBW Lubaczów WL 48016
PBW Przemyśl WP 104744
PBW Przeworsk WK 50751, Czyt./MKsK Reg. GK 49603

Obwód Przeworski Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944 : studium organizacji i działalności : praca magisterska [Rękopis] / Eulalia Piotrowicz ; Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : [nakł. autora], 1970.

PBW Przeworsk RK 41/MKsK 41 RK

Ósmy wiek Przeworska : ludzie, obiekty, wydarzenia. [T. 1] : praca zbiorowa / pod red. Henryka Pelca. - Przeworsk ; Rzeszów : "Resprint" 2012.

PBW Przeworsk WK 51326, WK 51327, GK 51325/MKsK Reg.

Ósmy wiek Przeworska : ludzie, obiekty, wydarzenia. T. 2 : praca zbiorowa / pod red. Henryka Pelca. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2016.

PBW Przeworsk WK 53424, Czyt./MKsK Reg. GK 53423

Ósmy wiek Przeworska : ludzie, obiekty, wydarzenia. T. 3 : praca zbiorowa / pod red. Henryka Pelca. - Przeworsk ; Rzeszów : Henryk Pelc ; Naczelna Organizacja Techniczna 2017.

PBW Przeworsk WK 53426, Czyt./MKsK Reg. GK 53425

Powiat przeworski w dobie autonomii galicyjskiej : praca magisterska [Rękopis] / Jadwiga Piątek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. - Kraków : nakł. autora, 1977. - 171 k. ; 30 cm. - Bibliogr. k. 165-171. - Do pracy dołączono 12 k. kserokopii dokumentów dot. tego okresu. - Praca magisterska pod kierunkiem Zbigniewa Tabaki.

PBW Przeworsk RK 40/MKsK 40 RK

Przeciw sanacji : wybór dokumentów ze strajków chłopskich z lat 1936-1937 / wybrał i do druku przygot. Andrzej Miączyński ; przedmowę napisał Kazimierz Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.

PBW Przemyśl WP 47140

Przeworsk : 600 lat : 25.IV.1393 - 25.IV.1993. - Przeworsk : Rada Miasta, [1993].

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 1997

Przeworsk : mała ojczyzna. T. 1, Studia z dziejów miasta i regionu / pod red. nauk. Szczepana Kozaka. - Przeworsk : Regionalne Towarzystwo Naukowe ;

Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2016. - ISBN 978-83-940881-1-8. - ISBN 978-83-88172-60-1

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52700 U, WK 52701

Przeworskie zapiski historyczne. T. 1 / [red. nauk. Antoni Kunysz]. - Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska, 1990. - Na okł. rok wyd. 1987. - Bibliogr. s. 48-49. - Zawiera : I. ROZPRAWY I MATERIAŁY : Ruch niepodległościowy w Przeworsku podczas I wojny światowej / Alojzy Zielecki ; Mieszczanie przeworscy w walce o niepodległość / Józef Benbenek ; Załączniki nr 1-7 (Wypis z pamiętnika Teofila Baumana, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Przeworsku, Polska Organizacja Wojskowa, Wyciąg z pamiętnika Józefa Puchały "Drużyna Bartoszowa we wsi Gać, powiat Przeworsk", Legioniści, wspomnienia Jana Ślęka, Drużyna Bartoszowa we wsi Grzęska, pułk. Stanisław Rarogiewicz). II. WSPOMNIENIA : O starym Przeworsku. Gawęda / Paweł Stepkiewicz ; "Przeworski zamysł". Rzecz o skutecznej ochronie drewnianego budownictwa / Stanisław Żuk. III. SŁAWNI PRZEWORSZCZANIE : Przeworski słownik biograficzny - Herman z Przeworska, Jan z Przeworska, Joannicy Gabriel, Jakub Witeliusz (Vitelius) / Alicja Szozda ; Józef Benbenek / Paweł Stepkiewicz. IV. KRONIKA : Rodowód Towarzystwa Miłośników Przeworska / Józef Benbenek, Alicja Szozda ; Przeworska "Jagiellonka" i jej wychowankowie po latach / Alicja Szozda.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45611
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112965
PBW Przeworsk WK 40164, WK 43433, WK 44938, WK 46040, WK 48524, WK 48525, WK 48677, Czyt./MKsK Reg. GK 37863

Przeworskie zapiski historyczne. T. 2 / Towarzystwo Miłośników Przeworska ; [red. Władysław Dziedzic, Alicja Szozda]. - Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska, 1995. - Bibliogr. przy rozdz. s. 48-49. - Zawiera : Cz. I. Regionalizm historyczny w Przeworsku / Szczepan Kozak ; Cz. II. Kościół parafialny pw. św. Ducha, niegdyś prepozytura Bożogrobowców Miechowskich w Przeworsku / Adam Ablewicz ; Cz. III. Zarys dziejów opieki zdrowotnej i społecznej na Ziemi Przeworskiej do roku 1945 ; Cz. IV. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Przeworsku w latach 1914-1939 ; Cz. V. "W całej Polszcze znam tylko jedną dla Ciebie dziewczynę...". (Jak hrabia Zygmunt księcia Jerzego swatał) / Krzysztof Neuberg ; Cz. VI. Przeworski słownik biograficzny - Henryk Lubomirski, Jerzy Lubomirski, Ferdynand Władysław Czaplicki / Alicja Szozda.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45612
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112966
PBW Przeworsk WK 40165, WK 43434, WK 44939, WK 45765, WK 46349, WK 48265, WK 48526, WK 48527, Czyt./MKsK Reg. GK 38768

Przeworskie zapiski historyczne. T. 3 / [red. Władysław Dziedzic, Alicja Szozda]. - Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska, 1998. - Bibliogr. przy rozdz. - Zawiera : Cz. I. Życie i działalność Józefa Benbenka, zasłużonego działacza kultury, muzealnika i archiwisty, działacza TG "Sokół" w Przeworsku / Jaromir Duliban ; Cz. II. Ludność Przeworska w okresie autonomicznym (1867-1918) / Alojzy Zielecki ; Cz. III. Handel w strukturze funkcji gospodarczych Przeworska w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku / Jerzy Motylewicz ; Cz. IV. Pałac Lubomirskich w Przeworsku w latach trzydziestych XX wieku / Szczepan Kozak ; Cz. V. Zarys dziejów przeworskiego sportu / Waldemar Majba ; Cz. VI. Włoski romans przeworskiego dziedzica, Spotkanie (Jerzego Lubomirskiego z Zygmuntem Krasińskim), Artyści lwowscy twórcami nagrobka przeworskiego powstańca, Gabriel Joanicy - przeworszczanin mało znany / Krzysztof Neuberg ; Cz. VII. Przeworski słownik biograficzny: Feliks Młynarski, Józef Ryzner, Zygmunt Mycielski / Alicja Szozda.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45613
PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 112967
PBW Przeworsk WK 41339, WK 43435, WK 44940, WK 46553, WK 48528, Czyt./MKsK Reg. GK 40879

Siedem wieków Przeworska : szkice, studia i materiały z dziejów miasta : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kunysza. - Przeworsk : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1974.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 23326
PBW Przeworsk WK 46043, Czyt./MKsK Reg. GK 18057

Sieniawa : założenie rezydencjonalne Sieniawskich, rozwój przestrzenny w XVII oraz XVIII wieku / Kazimierz Kuśnierz. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza 1984.

PBW Przemyśl WP 108350
PBW Przeworsk WK 42498

W powiecie przeworskim : (dziesięć lat władzy ludowej) / [oprac. Władysław Misiewicz] ; Powiatowy Komitet Frontu Narodowego w Przeworsku. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. BK 449

Zarys dziejów powiatu przeworskiego [Rękopis] / Ryszard Skrzyszowski, Władysław Seremet. - [B. m] : [b. w.], [1975].

PBW Przeworsk RK24/MKsK 24 RK

Zarys historii Obwodu Armii Krajowej Przeworsk [Rękopis] / Andrzej Zagórski. - [Kraków] : [b. w.] [1995].

PBW Przeworsk RK 26/MKsK

Żołnierze wyklęci : z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956 / Irena Kozimala. - Przeworsk : Regionalne Towarzystwo Naukowe 2015.

PBW Przeworsk WK 52179, Czyt./MKsK Reg. GK 52178

"Żołnierze wyklęci" : z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956 / Irena Kozimala ; Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku. - Wyd. 2 zm. - Przeworsk : Regionalne Towarzystwo Naukowe ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2016. - (Przeworsk - Mała Ojczyzna ; 2). - ISBN 978-83-940881-2-5. - ISBN 978-83-88172-64-9

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. GK 52830


Autor: Dorota M. Markocka